مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
خییز بییارد Khiz biyaard خزبییارد
چرا هادائن cheraa haadaaan چراندن
هراکش haraa kash کاشتن به موقع غلات
گنده جارو gande jaaroo نوعی علف هرز شبیه درمنه یا گندواش
تیل آهن til aahan گاوآهن – نوعی وسیله ی آهنی که برای شخم زدن زمین آبی به کار ...
چک ماس chak maas پر چانه
بئو baoo ۱از انواع سوسک – نوعی موریانه ی موذی ۲حشره به زبان کودکان ...
سرشت sarosht ۱رمیده ۲گوسفندی که دفعتا از روی ترس از گله بگریزد
پا چو paa cho ۱چوبی که برای استحکام بیل به محل اتصال دسته ی آن فرو می کنند ...
چراپه cheraa pe کسی که از مرتع گالشها در فصل تابستان مراقبت کند
کاچه کاچه kaache kaache نزاع با چوب
کله دوسن kele davessen مهمان ناخوانده شدندر اصطلاح لنگر انداختن در خانه ی کسی
هستکا hestekaa استخوان
جوش بزان joosh bezaan نوعی مرثیه خوانی همراه با سینه زنی
پشه peshe ۱هذیان ۲کنجکاوی کردن – از چیزی سر درآوردن
غه ره در بیاردن gha redarbiyaardan ۱فریاد کسی را در آوردن ۲کسی را به اعتراض واداشتن
بگو بگو begoo begoo ۱شایعه ۲جار و جنجال بیهوده
په سر pe sar روستایی در ساری
بوشائن booshaaen باز کردن
کنده مار kende maar گاوی که شیرش قطع شده و گوساله اش را تغذیه ننماید
تاق اشکن taagh eshken از انواع پرندگان بومی
زر زر zer zer ۱حرف بی جا ۲نق نق کردن
ورانداز varendaaz ۱تخمین زدن بانگاه ۲نگاه
جلزقه jelezghe جلیقه
بنه بییتن bene baiten ۱نشستن برف بر زمین ۲به زمین افتادن
گو النگ go aleng خل دیوانه
بنوشه banooshe بنشه
ملامل malaamel از توابع ناتل کنار نور
اجا – بندون ojaa bandoon از توابع دهستان کیاکلای قائم شهر
ملموس malmoos ریاکار
بن بپری – بنه ben bapperi bene بن بپری
قناویز ghenaaviz پارچه ای نازک ابریشمی
بخاردن beKhaarden خوردن
پل بموئن pel bemooen ۱آمادگی جفت گیری ۲به شدت عصبانی شدن
نئب تریک neeb terik نئب تریک
پندیر pandir پنیر
لت گوش lat goosh گوش بزرگ – پهن گوش – بل بله گوش
دس براست das be raast روی دوپا ایستادن چهارپا
ردته radatte کج باران
دکلک dokkalak ۱چوب بلند خیش که به گردن حیوان وصل کنند ۲چوب دو شاخه ی تیرکمان ...
چک بندی chak bandi شکسته بندی
بهرام تر bahraam tor بهرام اتور از محله های قدیمی شهرستان ساری
پریجون parijoon از محلات اطراف شیخ موسی در بندپی بابل
اوزینه – سر oozine sar نام مرتعی در لفورسوادکوه
راسه raasse امتداد – در طول مسیر
جار jaar بالا
قرقره ghar ghare
گیل هاکئردن gil haakoerden
لته late باغ کوچک – باغ سبزی کاری
نشا سری neshaa sari مهمانی ای که در پایان نشای برنج از سوی صاحب زمین ترتیب یابدنهاری ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۷۲۸
mod_vvisit_counterديروز۳۸۲۸
mod_vvisit_counterاين هفته۳۰۳۳۳
mod_vvisit_counterاين ماه۹۸۴۳۹
mod_vvisit_counterجمع۱۳۲۴۸۷۷۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني