مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بلگ balg برگ
کا کا kaa kaa سینه سرخ – نام پرنده ای است
پلکه پتی pelkepeti پرپر زدن از درد به هنگام جان دادن
متکا پر metkaa par بالشی که محتوی پر ماکیان باشد
لیم و لش lim o lesh چرک
چخس پخس cheKhes peKhes حالت به هم چسبندگی نان و پلو
پاپشار paapshaar پوشا
بیزن bizen اخمو
الک دلک elak delak چلیک ماره کا
خرس کله Khers kele بچه خرس
گت gat بزرگ
اغوز بشکنین aghooz beshkenniyan ۱بشکن زدن ۲کنایه از شاد بودن
بخوسندی baKhosendi ۱خوابانده شده ۲مرغ کرچی که بر تخم خوابانده باشند ۳ترشی انداختن ...
غمچه ghomche گل نشکفته غنچه
اوآردن ow aarden آوردن آب برای آشامیدن
گو بخاردن go baKhaardan جفت گیری گاوها
شال مرگی shaal margi تظاهر به مردن از روی ترس و به دروغ
بییتن baeiten بیتن
چر بویین cher baviyen ۱چیره شدن ۲بیماری و زخمی که بر انسان چیره شود و با درمان ...
پاییزه می paaeize mi پشم پاییزه ی گوسفند یا بز
پیمد paymed نام کوه و روستایی در کجور
تیم پوچه tim pooshe پوسته ی تخمه
آپور چپور aapor chapor ۱خرت و پرت – آت و آشغال و وسایل زندگی ته مانده ی وسایل زندگی ...
اتا – بن attaa ban بخشی از آواز و خواندن به اندازه ی یک نفس که به هنگام درخواست ...
پیسه چنک pisse chenek ۱بدخلق ۲همه چیز خوار
خانکک Khaanakak خانه های کوچک که بچه ها جهت بازی می سازند
جیر کول jir kool پایین تپه
زردی zardi ۱کفش دوزک ۲بیماری یرقان ۳زردچوبه ۴زرده ی تخم مرغ
شرپاس sherappaas صدای افتادن جسمی در آب یا جایی
چل خمن chel Khaman مرتعی جنگلی در مسیر مالروسی سنگان به کجور در نوشهر
ساوون saavoon ساوون
سر بزان sar bezaan ۱دیدار کردن به قصد مواظبت ۲ذبح کردن
بچف bachef بمک – میک بزن
کلوته kaloote
خرن Kharen ایوان – سکو
آدم aadem ۱گماشته مزدور نوکر
شرغ shargh ۱صدای برخورد دوجسم با یکدیگر ۲صدایی که از نواختن سیلی برخیزد ...
چلبه سینه chalbe sine چربی های طرفین جناغ سینه ی انسان و حیوان
چش بکتن chesh baketen از چشم افتادن – طرد شدن
جان کنسن jaan kanessen جان بکندیین
تش دکوشتن tash dakooshten خاموش کردن آتش
کلاج kalaaj گاو سیاه رنگ با خال های سفید
ول هکاردن val hekaarden ول هکاردن
هش درهکاردن hash dar hekaarden سوراخ بزرگ در دیوار و کوه پدید آوردن
دراغ deraagh دروغ
پته pete ۱بوته ۲برگ برگ – هر عدد برگ درخت یا هر چیز دیگر
گرمرود garme rood از توابع کلیجان رستاق شهرستان ساری
مجش mejesh گام نهادن – قدم برداشتن
سک خر sak Khor به مصرف نادرست رسیدن چیزی
سی یکی siyeki یک سوم چیزی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۳۹۴
mod_vvisit_counterديروز۶۸۳۸
mod_vvisit_counterاين هفته۳۲۰۵۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۴۱۵۹
mod_vvisit_counterجمع۱۳۵۷۰۱۲۴

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني