مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
انگور گلام angoor gelaam برگ درخت انگور
چپن سگ chappoone sag سگ گله
صرافت درشین seraafar darsheyan از توجه خارج شدن
خربن Kharban نام مرتعی در پرتاس لفور
پلنگ کینه palenge kine پلنگ غز
شتر روش shrter roosh شتر فروش از انواع بازیها،و نمایش های بومی استدر این بازی ...
پلت گوشک palat gooshak نوعی قارچ خوراکی که در اطراف و بدنه ی درخت افرا روید
ولیک بن valik ben ۱از توابع بنافت ساری ۲نام مرتعی در چند نقطه از کجور
نماش سر nemaash sar هنگام غروب
دپر بپر dapper bapper جست و خیز
گز هکاردن gaz haakerdan ۱اندازه گیری پارچه یا هر طول دیگر
گوشت و گل کاردن goosht o gel kaarden
سنگ ده sange de از توابع دهستان بنافت ساری
دس کاسه des kaase دستکاری
ا سنگ o sang بازی کودکان که با سنگ های کوچک پهن انجام می گیرددر این بازی ...
پپه pappe مواظب باش – مواظبت کن
بهلم bahlem خاکستر آتش که به هوا خیزد – خاکستر سبک
پا چو paa choo داهله کا
سز بروتن soz barooten پیش فروش کردن محصول قبل از به بار نشستن آن
بیدار bidaar بیدار – آگاه – متوجه – بهوش آمده
قندی رس ghandi ras نوعی نخ برای بستن سرگونی
حیرون heyroon ۱حیران – آشفته – گیجنامی برای زنان
پتور potoor مورچه
جیج jij ۱شاخه های خشک و نازک توت که پس از پرورش کرم ابریشم در انبار ...
شپلک shepelek سوت با دهان – صفیره
زام بردن zaam boorden زاییدن دامی که گالش از آن بی اطلاع است
هپرن hepren
تل کو taleko نوعی گیاه خودرو و هرز
تلفن talfen تلبن – نام گیاهی است تلخ و سمی
امد – بارزن emmed baar zan زن آبستن – باردار
کوچه ممر kooche mamer کوچه و گذر
کارد کش kaard kash چاقوکش – کارد کش
پا ته paa te پاپیچ شال پارچه ای ضخیمی که بدور ساق می پیچند پاتاوه
دقانی deghaani دهقانی کشاورزی
دوجمان doojmaan از توابع کلارستاق چالوس
راه بشین raah basheyan راه رفتن
شاقلوس shaagheloos نوعی بیماری بومی
کروبکشیین koroo bakeshiyen ۲به مرحله ی بذر دهی رسیدن گیاهانی مانند کاهو اسفناج ۲رشد ...
پر و مار per o maar پدر و مادر
سنگ سو sange so با سنگ ساییدن – سنگی که کارد و چاقو را با آن تیز کنند
خورد بی Khoord bi کوچکی – بچگی
فرزن farzan فرزند
رسد کر rased kar تقسیم کننده – بخش کننده – مقسم
گته تیج دم gate tij dom فیلوش – از انواع اردک
اتل متال atel metaal ۱چیزی شبیه دم از جنس کاغذ یا خاشاک که از سرشوخی یا تمسخر ...
تنه سو tane soo خزیدن – با شکم خزیدن
انشتا aneshtaa انجیشتا
کنس لو kenes loo از توابع بندپی بابل
سلناز selnaaz ۱گاوی که از پیشانی تا دم رگه ی سفید داشته باشد ۲نامی برای ...
قلم دنک ghalam dennek توکای سیاه براق و نوک زرد

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۱۹
mod_vvisit_counterديروز۳۲۹۲
mod_vvisit_counterاين هفته۱۴۷۳۹
mod_vvisit_counterاين ماه۱۳۶۸۴۷
mod_vvisit_counterجمع۱۳۵۵۲۸۱۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني