مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بلاره belaare مخفف کلمه ی بلامره beaamere به معنی بلایت بر من نازل شود،که نوعی ...
سم بیاردن sam biyaarden ترسانیدن
مرخ mereKh کوچک – کم – اندک
بول بول bool bool بلبل
نزام nezaam شلوار
دمه کله dame kale کنار آتش
دکوشانیین dakooshaaniyan خاموش کردن
کله هرفه kale harfe ابزاری فلزی که توسط آن آتش را جابجا کنند
گرچم gorchem ۱کبوتر طوقی ۲دو یا چند میوه ی چسبیده به هم
گلان gelaan ۱قیافه ۲ژست
شخ کلا sheKh kelaa از توابع دهستان ساری
بییتن baeiten بیتن
کمدره komdare از توابع دهستان دشت سر شهرستان آمل
بلگ balg برگ
بنه وازی bene vaazi ۱هدیه ۲گاو و گوسفند بخشیده شده
کین سو گرک kin soo garak کرم شب تاب
جاملیک jaamelik جام کوچک فلزی یا گلی – کاسه ی کوچک فلزی
جم jem جنب و جوش – تکان
چش دگاردنیین chesh dagaardenian ۱چشم گردندان – چشم غره رفتن ۲چشم به هم زدن
نوبه nowbe نوبت
تیل til ۱گل و لای ۲طول – دراز ۳بذر – دانه ۴آستین
سلپوک selpook زمینی که خاک زرد رنگ داشته و سخت و سفت است
گازی دنون gaazi denoon دندان های تیز جلوی دهان که در ردیف نامنظم قرار داشته و اغلب ...
قاپ بازی ghaap baazi قاب بازی
گیج گیجی gij giji ۱سرگردانی ۲دیوانگی ۳احساس سردی کردن
ترس tars ۱ابر رقیق ۲رطوبت ۳سرزمین
ناشکر naashokr ناسپاس
گلی دست چو gali dast choo الک دولک
سرابسن seraabessan ۱زیاد حرف زدن – پرحرفی ۲توهین
دچکلسن dachkelsan ۱فرا رسیدن زمان دروی خوشه های برنج یا گندم و شکستن و خم شدن ...
اسبه – کینگ esbe king از پرندگان بومی خزر جنوبی
دکل dakkel ۱درکل – به تمامی ۲هرگز – به هیچ وجه
تشی تله tashi tale تله ای که جهت به دام انداختن تشی از آن استفاده شود
گل کالی gal kaali لانه ی موش
پشت کا peshte kaap ۱پشت پا ۲فنی در کشتی ۳پیچاندن پا به پشت پای حریف
بچرندین bacherendiyen چراندن – به چرا بردن دام
سه کپلی se kappeli سواری سه نفره
سبیک sabik سبک
پرگ پرگ pareg pareg ۱تکه ی پارچه ۲پارچه هایی که جداره های آن را به درون آن تا ...
آغوز دار بن aaghooz daar ben زیر درخت گردو
نمدجوق namad joogh ۱نام نهری قدیمی که سرچشمه ی آن رودخانه دلی چای است و در لار ...
چاو chaav سرد
سرتریک هادائن sarterik haadaaan قهقهه سردادن
گر ger ۱گره ی ریسمان ۲گره های چوب
واسکس vaaskas ۱از توابع علی آباد قائم شهر ۲ازتوابع دابوی جنوبی آمل
باربیتن baar bayten توقفی موقت که به هنگام کوچ صورت گیرد
نتانم بین natanem bin حسود
علف داغ alef daagh ترکه زدن – تنبیه کردن
توک هدائن took hedaaen گذاشتن چوب قیم در زیر شاخه های پرمحصول درخت
بیون biyoon مانند

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۳۶۵
mod_vvisit_counterديروز۷۴۲۳
mod_vvisit_counterاين هفته۳۲۷۰۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۶۴۵۲
mod_vvisit_counterجمع۱۴۱۵۶۷۴۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني