مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
قره چال gherechaal مرتعی واقع در منطقه ی نوشهر
اسکجه eskeje سکسکه
تنگ میم tange mim جای تنگ و باریک
اخلات aKhelaat فلفل
گریز بیاردن gariz biyaarden ناله کردن
بدردی bedardi قابل استفاده – مفید
وره په vare pe ۱نام مکانی در سوادکوه ۲به دنبال بره – حافظ بره
خریم Kherim ۱آفتاب گیر در نور آفتاب – محل تابش خورشید – رو به آفتاب ...
نوک nok از مراتع نشتای عباس آباد
شم shom شام
موره داغ moore daagh نوعی داروی گیاهی – گندواش را پخته و جهت مداوا در محل درد ...
دپنوسن dapennoosen انباشته کردن
ور ونی var vani کوله باری را به دو بند ترکه بستنشکلی از بستن کوله بار
گوپنیک go pennik نیشگون محکم
قه قه ghah ghah خنده ی بلند و ناگهانی
پله گوش pale goosh گوش برگشته و برآمده
خورد مار Khoorde maar نامادری – زن بابا
زفان بند zefaan band ۱ زون بند ۲ زبون – بند
اله – چکوک ole chak ook آبله رو
شپش کشون shepesh koshoon از محله های قدیمی ساری
بچفتن bacheften مکیدن مکیدن شیر
پلور pelver ۱تنومند و چاق
دس شمشر das shamsher نوعی خطا در بازی که در آن دست مورد ضرب و حمله قرار بگیرد
زور کپا zoor kepaa کپه ی سرگین گاو و گوساله یا پهن اسب و الاغ
ته تک مه تک بهیین te tek me tek bahiyen بر سر زبان ها افتادن – فاش شدن
رز rez ۱ریز ۲دره ۳پرت گاه
رو roo ۱رخ – صورت ۲دشت
رچ rach درست و ساخته و پرداخته
دل ناگران del naageraan دلواپس
گترونه gatteroone حق بزرگتری
اری ari آرواره – لثه
بز رو په be zroo pe روستایی از دهستان بندپی بابل که نام دیگر آن بز رودپی است ...
تالم talem به هرز رفته – هدر رفته – به یغما رفتن محصولات جالیزی
حمبم hanbom گرمابه – حمام
گوندی کاردن govandi kaarden باگاو زمین را شخم زدن
خون را دنگوئن Khoon raa dengooen ۱خون راه انداختن ۲به کار خطرناکی مبادرت ورزیدن
رجی کار raji kaar از ابزار کشاورزی – ردیف کار
هوشت hoosht ۱اشاره ی بی ادبانه ۲لفظی برای آگاهانیدن کسی به این منظور ...
دجاگو dejaagoo دو به هم زن – خبرچین
کل گزینه kal gazine گزنه ای که گزش نداشته باشد
چغلی – هکردن chogholi hekorden دو به هم زنی کردن
چش سو بردن cheshe soo borden از دست دادن روشنای چشم
شال تسبه shaal tasbe گیاه یک ساله به ارتفاع هشتاد تا دویست سانتیمتر،میوه ای چون ...
موقربیمئن moogher beyamoen اعتراف کردن
کش کاب kash kaab ۱پیچاندن پا به سمت بغل که فنی در کشتی محلی است
چج chach ۱کرک ۲موهای زاید و نرم بدن ۳خزه
زنی zenni گوسفندی که پشم پشت او براثر عبور از لابه لای درختان و کنده ...
همرود بنه کریسمال hamrood bone kerismaal از توابع زوار تنکابن
خیار سره Khiyaar sere از مراتع نشتای شهر عباس آباد
هاوجین haavjiyan ۱جدا کردن دانه از مواد زاید ۲ورچین کردن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۵۱۹
mod_vvisit_counterديروز۶۶۰۸
mod_vvisit_counterاين هفته۶۵۱۹
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۲۰۷۳
mod_vvisit_counterجمع۱۵۶۱۶۳۳۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني