مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
مستک mastek چسبک که نوعی گیاه با دانه های چسبناک است
نوکا nokaa ۱تنه ی تراشیده و توخالی درخت که وسیله ی نگهداری کره ی تازه ...
کلجار بند kaljaar band از مراتع لنگا واقع در منطقه ی عباس آباد
ول وار val vaar جوی آبیاری مزارع که پرپیچ و خم باشد
پج paj ۱آماده کردن زمین ۲نوعی جوانه ۳کلوخ شالی زار
پیچاک pichaak پرس و جو – بازجویی
باربیتن baar bayten توقفی موقت که به هنگام کوچ صورت گیرد
سا ئو saa oo بره ی خال خالی – بره ی سیاه و سفید
او داری کر oo daari kar آورنده آب – آبیار – آبرسان – میراب
لنگ بکشیین leng bakeshiyen ۱پایمال کردن ۲جمع کردن پا
پساله pasaale پشت سر دیگری بدگویی کردنغیبت کردن
پاس هاکردن paas haakerdan برداشتن پوست سبز گردو
جندوزاری jendozaari ۱جن زده – دیوانه ۲دارای بیماری صرع
جا دینگوئن ja dingooen ۱جا انداختن استخوان در رفته ۲جا انداختن حرف یا عملی
خوش دس Khosh das ۱خوش دست ۲سهل الوصول ۳حیوان رام ۴خوش و خرم
پیزی pizi ۱گرده ی مخرج جانوران ۲استخوان لگن خاصره
شاخ به شاخ بئن shaaKh be shaaKh baen ۱جنگ حیوانات ۲سرشاخ شدن
بخ boKh بخور
دل سر ترشی dele sare tershi اندوه و غم
خس خس هاکردن Khes Khes haakerden ۱آهسته راه رفتن ۲هن هن کردن به هنگام راه رفتن ۳درنگ کردن ...
ور ون چو var van choo چوب تنگ گهواره
پی pi ۱فوت – دمیدن به آتش و هر چیز دیگر ۲رمز راز ۳خال روی صورت
پلم کتی palem keti ۱از توابع دهستان بندپی بابل ۲از توابع دهستان دابوی جنوبی ...
گال بزوئن gaal bazoen ۱دو پارچه را با نخ و سوزن به هم وصل کردن و کوک های درشت زدن ...
نون ورین noon verin کسی که سد جوع دیگران گردد – کسی که نان بری کند
چوک چوک chook chook ۱مرغ حق ۲از اصوات برای فراخواندن ماکیان ۳نوعی گنجشک مهاجر ...
سییومرز siyo marz کرت بزرگ در شالیزار
اون – وردری oon var dari از آن طرف – آن طرف
تله پشته tale peshte پشته ی خار – پشته ای از سرشاخه های خاردار
زرد راجن zarde raajen گیاهی که در رنگ رزی برای رنگ کردن پارچه ها استفاده شود
ورچو var choo چوب تنگ گهواره
بازم – بل baazembel گیاهی هرز در شالیزار
عروس گلی aroos golay از آیین های باستانی متداول درغرب مازندران
دسین هاکرد dassin haakerd ردیف کردن و چیدن بافته های پشمین کم عرض و مطول که جهت نقش ...
کشک کیلون kashk kilon کشک را در کیسه جای دادن
پوس بکندین poos baekndiyen ۱پوست کندن
پوس انگتن poos engeten پوست انداختن مار – پوست انداختن
ازار جندی ozaar jendi غشی – بیمار مبتلا به صرع
پلی دنه pali dene قدرت انجام کاری را داشتن
دز کله شو dez kele shoo سنتی است که در دومین شب عروسی،خانواده ی داماد،خانواده ی ...
بنه وار bene vaar ۱ریشه نژاد ۲ازدیاد نسل
بال اشکن baalesheken کار را ناتمام رها ساختن – کار نمیه تمام
اسا esssaa استاد – استادکار
غیار کاردن gheyaar kaarden گرفتن سم اضافی حیوان با سم بر و منظم کردن آن
گاندله gaandele گرد،مدور
شمشکه shemeshke تخمه ی آفتابگردان
چک چکی chak chaki چمباتمه – دو زانو
پغلتی peghalti ۱با آرنج دست به پهلوی کسی زدن ۲حقه،کلک
ترز terez منطقه ای در اطراف شیرگاه
دمه تیر هاکردن demme tir haakerden از معرکه گریختن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۹۶
mod_vvisit_counterديروز۷۱۰۵
mod_vvisit_counterاين هفته۱۳۳۷۹
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۶۴۷۱
mod_vvisit_counterجمع۱۳۷۷۹۳۷۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني