مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
لش گردنی lash gerdeni نام مرتعی در حوزه ی لفور قائم شهر
ددار dedaar پی در پی،پشت هم
همش hamesh ۱همیشه – همواره ۲همه
ا غلد o ghald جای ورود آب به کرت شالیزار
لجم سولاخ lejem soolaaKh سوراخی که در زمین نمناک پدید آید
اتا – گلی attaa gali یک نفس آواز
سینه زل sinezel زنگوله هایی که به سینه ی اسب بندند
آروسی aaroosi جشن عروسی عروسی
چک بوین chek baveyan دشمنی پیدا کردن – کینه جو گشتن
کوله koole پلک چشم
فلیک دماسن felik demaassen گیر کردن آب دهان در گلو
دریم darim ۱داخل و میان ۲اندرون خانه
پیترک pitterek عقب ترها
کچه دچین kache dachin ظرفی چوبی و معمولا استوانه ای شکل که قاشق های چوبی را در ...
سنگه بیم sange bim زمین سنگی
پیته چو pite choo چوب پوک و میان تهی
پلی شافه pali shaafe ۱دنده ی بدن – استخوان دنده ی سینه ۲استخوان مهره ی کمر ۳پهلو ...
بزکته bez kete بزغاله
سیکا تک sikaa tek سازی زبانه دار از جنس نی و یا چوب که زبانه ی آن شبیه منقار ...
دگرس dageres ۱سال آینده ۲هنگام بر گشتن ۳بازگشته
چش روشنی chesh roosheni هدیه
اسپی کلی espi keli ۱از ارتفاعات بخش یا نه سر واقع در هزارجریب بهشهر ۲غار سفید ...
کچیت kechit از توابع کسلیان قائم شهر
کله کئنی کا بویئن kalle kaei kaa baviyen پر سر و صدا
وخت vaKht وقت – زمان
نالسن naalessen نالیدن
لتکالته latkaa late باغچه های کوچک اطرفا آبادی
کرگه دل kerge del ۱از انواع انگور قرمز رنگ و درشت ۲ترسو و کم جرأت،کم ظرفیت ...
ترنه مار tarne maar ۱گاو تازه زاییده،حیوان تازه زاییده ۲اولین زایش
عشقلی یاغی eshghali yaaghi از منظومه های موسیقیایی و حماسی مازندران
اتا کاردن attaa kaarden سرک کشیدن – دزدانه نگاه کردن
کت kot نوک قله،تپه یا بلندی
بشکستن beshkesten شکستن
النگ – مام alenge maam امام زاده ای در النگ کردکوی که امام زاده ابراهیم نام دارد ...
اسفناق – خارش esfenaagh Khaaresh خورش اسفناج
سرا saraa ۱دشت – صحرا ۲کشت زار
تنجن tanjan پوشش تن – لباس
پردو pardoo شاخه های نارک درخت که روی تیرهای خانه و زیرکاه گل قرار گیرد ...
فرت هکاردن fart hekaarden پرت کردن
سور soor ۱سرو ۲سبز
پر پشو par pasho ۱بلبل ۲ورجه ورجه ۲به هم ریختن و زیر و رو کردن جایی
بم بزادئن bem bozdaaen ۱پریدن ۲جهیدن – ورجه ورجه کردن
وزیین vezziyen پریدن – جهیدن
سوته soote سوخته – هرچیز نیم سوخته
هدی بزان hedi bezaan ۱زیر و رو کردن ۲ریشه یابی کردن ۳باز کردن گره های پشم گوسفند ...
لوب بین loob bayyen سوختن با آب جوش
اسار osaar افسار
گسن دخان gosen doKhaan اصل واژه گیلی استاز تکه های سازی و آوازی معمول در غرب مازندران ...
دئیل dail واحد اندازه گیری برنج
هرمه herme

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۶۴۱
mod_vvisit_counterديروز۸۳۵۱
mod_vvisit_counterاين هفته۳۶۴۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۰۵۰۵
mod_vvisit_counterجمع۱۴۱۸۰۸۰۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني