مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
شر و شور shar o shoor ۱ریز مقام – از تکه های سازی مربوط به سرنا که در جشن ها نواخته ...
دماغ روشی demaagh rooshi افاده کردن – تکبر
هرس heres بایست – نگهدار
پاروش بزئن paaroosh bazoen جست و خیز کردن
جرگه jarge ۱دستهدسته تماشاچیان کشتی محلی ۲خارج از محدوده – کناره ۳شهامت ...
بپیسان bapisaan ۱بپوسان ۲خیس کن
هرغلمی har ghalemi ۱جدل در بازی ۲تقلب در کار
گنس ganes خسیس
جمه روز jame rooz روز آدینه – روز جمعه
باری baari ۱بارکش – حیوان بارکش
ریکا کون rikaa koon جمع پسر پسرها
گینرا gineraa پوسیده
بسوزنیین basoozenniyan سوزاندن
سی مرد sari mard چوپانی که در گوسفند سرا نسبت به سایر چوپانان نقش پدر را داراست ...
امروز amrooz امروز
خرسر پوت Khar sar poot اسپله – ماهی درشت اندام خزری با سری بزرگ
باکتون baaktoon بزن – کتک بزن
لمپا شیشه lampa shishe شیشه ی چراغ لامپا
شاشین shaashiyen کنایه از:ادرار کردن
خرت بکاردن Khert bakaarden صدایی که در اثر کشیدن اجسام بر زمین بلند شود
ورانداز varendaaz ۱تخمین زدن بانگاه ۲نگاه
قالنجک ghaalenjek ۱مقیاس حجم به اندازه ی پوشیدن یک جرعه آب ۲حرکات حلق و گلو ...
آسا aasaa آهسته
تب نش tab besh سرخ شدن صورت براثر گرما و حرارت
روسک roosk حیوانی شبیه خدنگ
نرم کلش narme kolesh سرفه ی پی در پی
اور چال oor chaal نام مرتعی در آمل
در بموئن dar bemoen ۱درآمدن – سر از خاک بیرون زدن ۲ به پشتیبانی از کسی برخاستن ...
تمبان قمبلی tembaan ghombeli نوعی خاص از دامن که در کتول مورد استفاده قرار گیرد
سیبک sibak زایده – قوزک
چپلیک بییتن cheplik baeiten نیشگون گرفتن – با حالت نیشگون بخشی از گیاه یا خوراکی را ...
هاوه haave از اصوات تنبیه و آگاهی است
سر اوداریگر sar o daarigar سرآبیار – سر میراب
فندق fendegh فندق
رنگه رج خانه range rej Khaane کارگاه رنگرزی
نوکیسه no kise تازه به دوران رسیده – آدم کم ظرفیت
پیته رود piterood از دهکده های ناحیه ی گیل خوران قائم شهر
گج رگ geje rag ۱محل حساس سر ۲شقیقه
دله دیا dele diyaa داخل و خارج شدن
زئه zee ۱شیری غلیظ و مقوی که پس از زاییدن گاو حاصل شود ۲مایه ای که ...
کاترک kaatrak نام مرتعی در حوزه ی شهرستان
نئب هکاردن neeb hekaarden نئب هکاردن
کیله kile نهر جویبار
بلو balo ۱عوعوکن پارس کن ۲لفظی موهن و تحقیر آمیز جهت مخاطب در ایراد ...
پل به یور pel be yoor سمت شرقی پل واقع در شهرستان آمل
غرت و پرت ghert o pert ۱آت و آشغال ۲درهم و برهم
جشن jashn شادی – جشن
پاتکه paateke ۱چیزی را با نوک پا زدن ۲اخراج نمودن کسی یا از کار یا عملی ...
هنک – هنک henak henak از اصواتی که در زمان خستگی به زبان رانند
سیرایی siraaeI از روی شکم

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۵۴
mod_vvisit_counterديروز۳۶۵۵
mod_vvisit_counterاين هفته۱۱۷۸۶
mod_vvisit_counterاين ماه۵۹۷۱۰
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۹۸۱۴۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني