مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سر درمه وا sar darme vaa بادی که از جنوب البرز بوزد
بندخال band Khaal ۱شاخه ی نازک و قابل انعطاف درخت برای بستن پشته ی هیزم یا ...
چاراشکو chaar eshkoo چهار تکه
غینه gheyne صدای غرش شیر یا هر حیوان وحشی دیگر
سنگ رج sange raj ۱روستایی از دهستان چهاردانگه ی هزارجریبی ساری ۲روستایی ...
پیش کتی ون pesh keti van پارچه ای که روی پیشانی بندند
کلنگ غاز koleng ghaaz پرنده ی دریایی و مهاجر به اندازه ی غاز – اردک مهاجر – تنجه ...
خزر گام بزه Khezer gaam bazoe ازدیاد محصول – پرباری حاصل کشاورزی
دراز زمی deraaz zami مرتع و کشتزاری در نزدیک روستای ونوش نوشهر
مونا گیتن monaa gitan میان گرفتن
سوک سوکی sook sooki ۱تنبل و شل و ول ۲مرغ حق
اوان evaan ایوان
چلیک ماره کا ۳ chlik maare kaa 3 از انواع بازی های بومی که از خانواده ی (عروس بیارده کا) استپس ...
گلیله gelile گلوله
مورمور هکردن moor moor hekorden ۱نق زدن – گریه ی مداوم،و بی صدای کودکان ۲احساس درد موضعی ...
بجل bejel ۱استخوان کوچک و چهارگوش مفاصل گوسفند ۲قاب
بوریجانیین boorijaaniyen فرار دادن – فراری دادن متواری ساختن
قه gha ۱گریه ۲داد و فریاد
لیزاغی lizaaghi لیز بودن سطح اشیایی مثل چوب و سنگ که زیاد در آب رودخانه مانده ...
تاجری taajri ۱خط ریش ۲موی سر ۳با حرارت کم
چکه – هاکردن chekke haakerdan چکیدن
کرکه سور karke soor مکانی در شمال غربی درازنو در جنوب شهرستان کردکوی
کر کوله kar koole چیدن چند دسته شالی در یک جا برای جلوگیری از نفوذ باران
رکاب rekaab ۱جای پا،در دو طرف بدن اسب ۲شال کشتی گیری سنتی
قمیل ghommil لپ گونه
مرگه نی marge ni تپه ای در سوادکوه
پاس بزئن paas bazoen ۱چیزی را با فشار در سوراخ و شکافی نهادن ۲فریب دادن ۳سرکسی ...
بوینا bavinaa از الفاظ اشاره به معنی:این را نگاه کن
شی shi شبنم
سرامن saraaman
نسق هاکردن nasagh haakordan تنبیه کردن
آلم چر aalem char چرای کشتزار توسط دام بعد از برداشت محصول
منگ mang حجمی به اندازه ی یک مشت
سه مخ بویین semeKh baviyen پافشاری کردن – سمج شدن – اصرار در کاری
ورجر var jer به سوی پایین – به سمت سرازیری
اتا بند atta band اتا+بند،بخش کردن آواز،در ناظم الاطبا بند به معنی گره ی نی،در ...
وا بیارد vaa beyaard ۱باد آورده ۲چیزی که راحت به دست آید
سیله می silemi کره اسبی که دو سال و نیمه باشد
کته سر kate sar از توابع خرم آباد واقع در منطقه ی تنکابن
خاچی khaachchi ۱خوراکی بچه ها ۲سوغات ۳چیز خوب
درون deroon نام مرتعی در حومه ی بابل
زیهون zihoon منطقه ای ییلاقی در بین آلاشت و امام زاده حسن بندپی
پی بوردن pey boordan تعقیب – پی گرد
استرآبادی aster aabaadi ۱گوش استرآبادی که شاخه و لهجه ای از زبان تبری است ۲اهل استرآباد ...
انگور دار angoordaar درختی که قیم و نگاهدارنده مو می باشدغالبا در مازندران و ...
قاد قاد هکاردن ghaad ghaad hekaarden صدای مرغ پس از گذاشتن تخم
توییر toir مکان آفتابگیر
همه چیله heme chile هیزم – هیزم ریز و درشت
چش سو دکتن chesh soo daketen ۱خوشحال شدن ۲روشن شدن
رو ro عسل مایع و رقیق

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۹۶۶
mod_vvisit_counterديروز۷۸۳۵
mod_vvisit_counterاين هفته۴۹۶۶
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۹۸۸۲
mod_vvisit_counterجمع۱۶۵۲۸۳۲۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني