مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
گره جا gare jaa لگن مخصوص ادرار در گهواره
کوپا بویین kooppaa baviyen انباشته شدن
کپاچین kepaachin نام کوهی در یوش واقع در منطقه ی نور
ا ا e e از اصوات تعجب و تاسف
کلاب kelaab ۱برگ ۲گیاهی است با برگ پهن و ساقه ی کوتاه که در کوهپایه می ...
کک kalak چیدن و اتصال چند چوب افقی که به عنوان در ورودی برخی مراتع ...
بجی – بجی beji beji نوعی خورشت با دل و قلوه و تخم مرغ و سیب زمینی
اتی کو etiko آنطور که همانطورکه
جرده جورده jarde joorde ۱شاخه های نازک درخت ۲خاشاک
تیرچو tire choo ۱چوب وسط پره های آسیاب ۲تیرکمان
کچلهkechee خرده ي چوب کاچیله
جنگل jangal بیشه – جنگل
دسه دسه dasse dasse دسته دسته
هشوش ده hashoosh de محرک – تحریک کننده
پس دونه pasdoone سنجد
هره هره horre horre ۱پشت سرهم – پی در پی ۲ریزش پی در پی
گلاجه gelaaja چین و چروک و فرورفتگی های صورت
دپیچییه depichiye ۱گلوله شده – پیچیده ۲نشیمن
دمردانیئن damer daanian خاموش کردن
هاله haale واحد وزنی است به اندازه ی یک لنگه بار،معادل نصف خروار
وجین vejin پاک کردن زراعت از علفهای هرز وجین
یک سون yak soon ۱یک سو – یک طرف ۲همانند
پسیک pessik شکلات کنجدی – حلوای کنجدی
درشت بتن dorosht botan تندی کردن – خشم گرفتن از روی خشم و عصبانیت سخن ناسزا گفتن ...
تنگه رئه tange roe زمین کم عرض و دراز
نسل nasel از دهکده های نمارستاق محال ثلاث
سرازر saraazer سرازیر
پیته وال pite vaal ۱شالی پوک ۲دانه ی بی مغز
داز دمه daaz dome لبه ی تیز و برنده ی داس
هاموار هاموار haamvaar haamvaar آرام آرام
نداری nedaari ۱فقر – ناداری – تهیدستی کمبود
لاخوک laaKhook سوراخ
شاش بن shaash ban نوعی بیماری که به بند آمدن ادرار منجر شود
رارین raarin أقوده سازی راه ها به مدفوع انسانی
صب sob بامداد
جوزخ joozeKh تاریک
کتی دوسن keti davessan بستن پارچه به پیشانی
رغان داغ raghaan daagh ۱روغن داغ ۲کره ی داغ شده
سک sek سک
آی سلله aaysalala نوعی بازی محلی
لس پتو las patoo شل و ول – وارفته
بپت – نپت bapet napet پخته نشده – به گوشت و یا غذای نزدیک به پخته شدن گویند
دپوشان dapooshaan بپوشان
چرده سرخو charde sare Khow خوابیدن روی شاخه های نازک بریده از درخت که در یک جا جمع شده ...
اوخ ookh آخ
گرز garaz ۱گاز ۲فشردن چیزی بین دندان ها ۳دندان های نیش سگ و گرگ و گربه ...
جل کیله jale kile برکه ی عمیق
کپه فنی kope feni بینی پهن
کلیک سر kelike sar از توابع دابوی جنوبی شهرستان آمل
او o آب

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۱
mod_vvisit_counterديروز۴۲۹۹
mod_vvisit_counterاين هفته۴۱
mod_vvisit_counterاين ماه۴۸۳۵۵
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۱۹۰۲۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني