مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
ماتو maato مهتاب – مهتابی
جار جار جار jaar jaar jaar آوای فراخواندن گاو
افتاب – تنکا eftaab tanekaa صبح پس از طلوع
گپه گپه gappe gappe آوایی که از گفتگو پدید آید
برختن beraKhtan ریختن
سیک هاکردن sik haakerdan اخراج کردن کسی از بازی
کت کتک ket ketek نام محلی در منطقه ی آلاشت
غزل ghazel اسب سفید
خش مال Khesh maal ۱لاف زن – دروغگو ۲جای بوسه
لنگور langoor از توابع بیشه بابل
سنگ چال sange chaal ۱از توابع دهستان بندپی بابل ۲زمین سنگلاخی
بلی بود beli bood سینه سرخ – نام پرنده ای است از رده ی گنجشکان با سینه ای سرخ ...
پرسمه perseme می پرسم
خربون کا Kharboon kaa از انواع بازی های بومی استدر این بازی تعداد بازیکنان ده ...
ال وا – لل وا alevaa lale vaa حرف یاوه و چرند – حرف مفت
تیرنگ سی tireng si روستایی از توابع بندپی بابل
خیزباد Khiz bad ورم کردن
بنه واز bene vaaz ۱بالا و پایین پریدن – جست و خیز ۲جفتک زدن
واز واز زئن vaaz vaaz zeen جهیدن
روجین roojin ۱روزنه – پنجره ی کوچک برای روشنایی اتاق ۲اشکوب
تزییه taziye تعزیت،تعزیه،سوگواری،عزداری تعزیت و برپا داری عزای حسین ...
بچرانیین bacheraaniyen بچاردنیین
تنور وارون tanoor vaaroon چوب بلندی که آتش تنور و اجاق را با آن به هم زده و یا جا به ...
لجی leji زمینی که همیشه نمناک و گلی است
آوسن aavessen آبستن
نردله nordle مزرعه ای در غرب آبادی بالا جاده کردکوی
کپور بییتن kapoor baitan
بلس خی beles Khi ۱ضربه با آرنج ۲آرنج
اسولس asoles مرغ ماهی خوارکوچک با پرهای آبی رنگ
انام anaam بوم – زادگاه – محل زیست
تک دکته tek dakete شایع شده
هرما haremaa ۱ازماه های تقویم تبری مطابق با ماه مهر ۲گرما زا
کل فتره kal fetere با گیج گیجی راه رفتن – بی تعادلی در حرکت و گام برداشتن
دوش کل doosh kel چوبی کوتاه که بر دوش نهند و کوله بار را بر آن آویزند
دمیج بمیج damij bamij لگدمالی
چال زمین chaal zamin ۱از توابع دهستان کوهستان غرب شهرستان چالوس ۲زمینی که گود ...
بکت baket ۱افتاده – سقوط کرده – به زمین افتاده ۲در نزاع و درگیری مغلوب ...
گیری giri ۱هنگام گرفته – زمان دریافت نمودن – تحویل گرفتن
پرام گالش peraam gaalesh چوپانی که نگهداری و چرای گوسفندانی را به عهده دارد که مرحله ...
رچه پا rachche paa ردپا – جای پا
ممینه mamine بند طناب مانندی که از شاخه های منعطف درختانی مانند انجیلی ...
گب گال gab gaal
پلا تیم بندی pelaa tim bandi پلا تیم بندی
په شست pe shast سوراخ زیرین نی
سی تک sitek ۱مرتعی در نزدیکی لرگان نوشهر ۲پرتگاه
هلوم haloom گسل – گسست زمین
نومزه غره noomze ghere ۱آنکه زمان نامزد گرفتن او فرا رسد یا دارای نامزد باشد۲ملاقات ...
انار – تیم – ورشت enaar tim veresht نوعی خورش که دانه ی انار از مواد اصلی آن است
شال بامشی shaal baamshi ۱گربه ی وحشی
فرت کاردن fert kaarden با سرعت از جایی گذشتن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۴۶۰
mod_vvisit_counterديروز۷۷۴۱
mod_vvisit_counterاين هفته۱۹۲۶۴
mod_vvisit_counterاين ماه۱۱۵۲۶۹
mod_vvisit_counterجمع۱۴۵۴۰۷۶۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني