مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
خربیزه Kharbize خربزه
دور door گوهر در
زنجاب zenjaab ۱نیازمند به آب ۲ترشح زخم
جفتی jefti ۱نزدیکی کردن جنس نر و ماده به هم ۲زوج دوتایی
جینگ jing یک نوبت خرمن کوبی
زغند zaghend نوعی نفرین است
کنیف لو kanif lo در مقام تحقیر به افرادی گفته می شود که دارای لب کلفت باشند ...
جفت بین jeft bayyen جفت شدن
سرسم بوردن sarsem boordan ۱از پشت به چیزی برخورد کردن ۲سکندری خوردن
بیلار bilaar از خاندان های قدیم در روستای ناندل از دلارستاق آمل
هرتکو her teko ۱آبکی – به صورت مایع – خیلی رقیق ۲حلوایی که با آب و آرد درست ...
بیستارد bistaard ایستاد
ججریک jejerik ۱خیلی برشته شده – بسیار سوختن – زغال شده ۲گیاه چسبک از تیره ...
سک سبیل sek sebil
یاندشت yaandasht از توابع سه هزار تنکابن
هابجی haabji ۱پاک شده – سوا شده ۲کنده شده ۳انتخاب شده
خاس اوج khaasooj توده ی انباشته از سبوس برنج در اطراف آبدنگ
کام kaam از توابع او زرود پایین واقع در شهرستان نور
مرده شور بورد merde shoor baverd نوعی نفرین
سید خل seyd Khel از توابع چهاردانگه ی هزارجریب ساری
گوزک goozek مغرور از خود راضی
سما semaa از انواع رقص های محلی مازندران مخصوص زناندر غیاث اللغات ...
بزبرچ beze parch از مراتع لنگای عباس آباد
کالوم بوم kaaloom boom ۱پشت بام ۲جایی که علوفه ی زمستانی انبار کنند
در بیموئن darbiamooen در بیموئن
قر ghar تاول
مچ mach ۱مزه ای غیر از چهار مزه ی اصلی ۲آب فاقد طعم طبیعی ۳بد طعم ...
لب لبوزار leb lebo zaar جای خیس
تربزه دار tor baze daar درخت برش داده و زخمی شده به وسیله ی تبر که خشک شده باشد
فت fat فت
ته – سنگ ta sang سنگ زیرین آسیاب
براوری beraaveri روبرو – مقابل – از پهلو
سک کته sak kete توله ی سگ
چمبره chambere ۱پیچیدن – در محاصره قرار گرفتنپیچیدن مار به دور طعمه
پیشانی – سرخی pishaani serKhi پرنده ای که پیشانی سرخ دارد
کرچه kerche ۱باغچه ای کوچک و حصار شده در اطراف خانه یا آبادی ۲دیوار سنگی ...
تورنگ تپه toorengtappe ۱از دهکده های استرآباد رستاق ۲تپه ای باستانی در شرق گرگان ...
پیچاشال pichaa shaal گربه وحشی
چاپلیک chaapalik گیاهی صحرایی که در غذا ریزند
ترش چنگلو tershe changeloo نوعی آش ترش مزه که با بنشن،کدو،برگ چغندر و سیب زمینی پخته ...
تریخ teriKh سفت محکم و استوار
پس کش هاکردن pas kash haakordan ۱فروکش کردن ۲بازدمی که پس از تنفس عمیق بیرون آیدفروکش کردن ...
ولاج velaaj ۱عروسی کم سن و سال ۲ایام عروسی
گلمه golme قطع کردن شاخه های درخت و باقی نگه داشتن تنه ی آننوعی هرس ...
بری beri بابی
دلم dolom صدای سقوط و افتادن چیزی
کادان kaa daan جای کاه – کاهدان
پرج و پرن parjo paren ۱مانع ۲پرچین میان مرزهای مراتع و یا زمین
چن گادرا chan gaaderaa زمان های پیش – چند مدت پیش
زقین zaghin مردنی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۸۹۹
mod_vvisit_counterديروز۳۶۳۳
mod_vvisit_counterاين هفته۱۱۷۱۰
mod_vvisit_counterاين ماه۷۶۳۲۶
mod_vvisit_counterجمع۱۵۳۳۲۲۷۸

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني