مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سه se سیب
خربون کا Kharboon kaa از انواع بازی های بومی استدر این بازی تعداد بازیکنان ده ...
تازندنئن taazendeneen تاختن – تازیدن
دگردیین dagerdiyen ۱بازگشتن – برگشتن ۲تغییر حالت ۳گردین ۴چرخیدن
پیرزن پیرزنی piraen pirzeney از انواع بازی بومی در تنکابن
ا شله o shele ۱پخته شده ی و رسیده ۲له شده ی میوه جات
کار دکتن kaar daketen پیش آمد – اتفاق افتاده افتادن – به وقوع افتادن – به وقوع ...
دلنده گوش delande goosh موجودی خیالی که دارای قامتی بسیار بلند و گوش های پهنی استکه ...
چل په chale pe باب طبع – سازگار – دلخواه و مورد علاقه
سرسنگ بن سنگ sar sang ben sang از انواع بازی های بومی
پس ته – پیش ته pas te pish te ۱بالا و پایین ۲عقب جلو
کتر ketar کبوتر
تناس هکشیین tenaas hekeshiyen دراز کشیدن
پی پرش هاکردن pey peresh haakerdan به عقب پریدن و در رفتن
دنگه مرزه dange marze از وسایل آبدنگ
سک میزر sak mizer نوعی گیاه وحشی
تغ بکشیین tegh bakeshiyen ۱دراز کشیدن ۲تیغ کشیدن روی پوست بدن جهت حجامت یا هر قصد دیگر ...
هلشته haleshte نوعی توهین به افراد بسیار بلند قامت
خلتی Khalati پراچه های الوانی که به عنوان جایزه در مراسم کشتی بر سر چوب ...
گاله گاله gaale gaale ۱جای جای ۲گله گله کپه کپه
بزچف bezchaf بزمجه – از گروه سوسمارها – حیوانی بد هیبت که از غفلت چوپان ...
آلام دلی aalaam deli بارانک درختی است با برگ های کنگره ای و گل های سفید و میوه ...
هلوم سر heloom sar از توابع میان دورود ساری
پس گردنی pas gardani
قاصدی ghaasedi خواستگاری – پیغام بری
شبلاق shablaagh از اجزای آبدنگ
موره – آش moore aash موره را شسته ریز کرده با برنج بار گذارند تا حلیم شود و آن ...
دش dosh از اصوات
قچاق ghechchaagh ۱چاق و چله ۲سرحال ۳تنومند
جزبیتن jezbaiten سوختگی شدید – سوختگی همراه با مچاله شدن
بن درون ben darven حیاط
هپات hepaat ۱تمیز شده ۲صاف کرده
دگش هکان dagesh hekaan عوض کن – رد و بدل کن
کوس کره کاردن koos kare kaarden با فشار به جلو رفتن
ویو هاکردن vio haakerdan تمنا و تمایل بسیار شدید
پاش هدائن paash hedaaen پخش کردن – پاشیدن
اسپیدریک espide rik دندان بسیار سفید
سرپابیتن sarpaa baytan نوزاد را جهت ادرار بر روی دست ها گرفتن
برمه – بیموئن berme bimooen دچار حالت گریه شدن – شرایط دست دادن گریه از فرط تأثر یا رقت ...
زماغ zomaagh زیرک – باهوش
پتو petoo ۱فرو کردن با فشار و نیروی مضاعف در چیزی ۲هل دادن به جلو ۳پرتاب ...
اسب – سرکش asbe sarkash روانداز پالان اسب که غالبا از نمد انتخاب می شود
بلاردن belaarden پاره کن
جز ریک jez rik سوختگی شدید – سوختگی همراه با مچاله شدن – سوخته و جزغاله ...
راکوب raa koob جاده صاف کن – راه کوب
زندان پلاش zendaan e pelaash از کوه های جنوبی منطقه ی کردکوی
شیتن بازار shayton baazaar بازار درهم ریخته از همه نوع اجناس و لوازم زندگی
سر بند sar band ۱نخی که برای بستن کیسه به کار رود ۲محل اولین انشعاب آب در ...
سزه سیر soze sir سیر سبز
غازدار تپه ghaaz daar tappe تپه ای در منطقه ی کردکوی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۱۹۸
mod_vvisit_counterديروز۷۲۳۱
mod_vvisit_counterاين هفته۴۲۹۱۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۹۶۰۰۵
mod_vvisit_counterجمع۱۳۸۰۸۹۰۴

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني