مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
چلیک کا chelik kaa الک دولک
پندیره pandire ۱تاول زدن و قرمز شدن پوست که نوعی حساسیت پوستی است ۲برفک ...
دوس davas بسته
کل هدائن kol hedaaen پوست انداختن – پوست انداختن مار یا درخت
ترت teret نام مرتعی در دهکده ی رزن از تترستاق نور
ته کیسه ta kise پولی که در عید غدیر از سادات گیرند و آن را سبب برکت و فراوانی ...
هاپرس هاپرس haapers haapers پرسان پرسان
تیر بشتن tir beshten تیراندازی کردن
کلمهر kalemehr از توابع رودپی واقع در منطقه ی ساری
ارس – کین ares kin آرنج
شانه سرک shaane sarek هدهد – شانه به سر
او چلیک o celik ماهی گیرک – از پرندگان کوچک تالابی
زر zar ۱زهر سم ۲سخنان زیاده و باطل ۳کشت و زرع
دله پت هاکردن dele pet haakerdan ۱کاری را به موازات کار دیگری انجام ددن ۲چیزی را در میان چیزهای ...
جراخاره jeroKhaare مرتعی در کلرودپی نوشهر
زلیپ زلیپ zelip zelip صدای جوجه ی پرندگان
مل mal ۱درخت انگور تاک ۲زنبور کارگر که بزرگ تر از زنبورهای دیگر ...
بوه beve بیوه – زن شوهرمرده
شنک چو shonek choo پایه ی چوبی شانه دار که برای افشاندن پشم و پنبه به کار رود ...
کرچنگ kar chang از توابع بیشه سر واقع در منطقه ی قائم شهر
ازم azem روستای از دهستان چهاردانگه ی هزارجریب ساری
چخان پسان choKhaan posaan چرب زبانی برای قانع ساختن دیگران
مرمری marmari اردک مرمری
قره چال gherechaal مرتعی واقع در منطقه ی نوشهر
هلتک haltek حلقه ای چوبی یا فلزی که در طناب کشی استفاده کنند
کوک kok کبک،سانسکریت آن کپینجل است
ترکسن bater kessen ترکیدن
دس کاره das kaare ۱بازیچه ۲سهل – آسان
چک اشکل chak eshkel
گوران gooraan طایفه ای در منطقه ی سوادکوه
چت کش chet kash نام مرتعی در حوزه ی کارمزد شهرستان سوادکوه
رج بخارده کفتل raj beKhaarde kaftel ۱گذری ۲اتفاقی به هدف زدن ۳شانسکی
نرم خل marme Khol خاکستر نرم
په تش دی pe tash di
پروا هکاردن parvaa hekaarden ۱دوری کردن از روی ترس ۲توجه کردن ۳جرأت کاری را داشتن ۴شرم ...
کتل katel ۱خشک شدن زبان دراثر کار زیاد ۲خشک شدن زبان در اثر پرحرفی ...
قیرسانی gheyrsaani مزار آرامگاه
سروش seroosh ۱بانگ و آواز ۲شخصی که با بانگ بلند با خود سخن بگوید و نجوا ...
شنگ sheng سمور آبی
چکل هاکردن chekel haakerdan جدا کردن بذر جوانه زده از هم
اسبه – واش esbe vaash نوعی گیاه رونده و هرز که بر درختان جنگلی پیچد
کار بار داشتن kaar baar daashten دستگاه بافندگی که کار در حال انجام شدن بر آن تعبیه باشد وجود ...
کلامه kelaame هاله – هاله ی دور ماه
سالزون saalezoon روزهای عادی سال غیر از روزهای ماه رمضان
لش lash ۱سرداب ۲زمین گل آلود و پرآب
هلنگ helang ۱چنگگ – چوبی دو شاخه برای آب کشیدن از چاه یا پایین آوردن ...
دل ترشک del tershek ترش کردن معده
چوپا chooppaa کنه حشره ای که به پوست حیوانات می چسبد و از خونشان تغذیه ...
بونکن boonaken نوعی برنج منطقه ی شمال ایران
زوز zooz صدای سگ یا گرگ در اثر درد یا ناراحتی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۳۵
mod_vvisit_counterديروز۴۵۳۸
mod_vvisit_counterاين هفته۱۳۱۲۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۸۸۸۲
mod_vvisit_counterجمع۱۳۹۶۰۳۱۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني