مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بیا biyaa ۱از اصوات جهت فراخواندن سگبیا نزدیکتر بیا،به نزدم بیا،به ...
راور raavar مرتعی در اطراف تنکابن
مورچین moorchin سنگ های گرد کوچکی که در بازی مورچین مورد استفاده قرار می ...
الما – دکته elmaa dakete متورم – کسی که در اثر بیماری بدنش،متورم شود
پت هیته pet heyte پیت – پیتی
تن پاک کر tan paak kar حوله حمام
الک دلک elak delak چلیک ماره کا
خال بکنین Khaal bakkenniyan خال کوبی کردن
کلم سلار kolom selaar بزرگ و اداره کننده ی گاوسرا
ارایی ereI هرایی
پرشو parsho سه شب پیش
بلبلی bel beli زردآلو
پئی –هکردن peei hekorden ۱برگشتن ۲منصرف شدن
کر کوله kar koole چیدن چند دسته شالی در یک جا برای جلوگیری از نفوذ باران
حلپه holpa شنبلیله
آتش برق aatesh bargh درخشش برق آسمان آذرخش
تاریک سره taarik sere نام مرتعی در لفورسوادکوه
تناس tenaas ۱ورم بیضه – فتق ۲به پشت به زمین خوردن ۳دراز کشیدن
پس بلیک pes belik بسیار کوچک ریز
پس هنیشت pas henisht ۱کسی که در انجام کار و تعهد به قول و عملی عقب نشینی کرده باشد ...
تا توهدائن taa to hedaaen تاب دادن نخ
چنی چش chini chesh اسبی که یک چشمش زاغ و رنگ چشم دیگرش متمایز باشد
پس در pas dar دری که در بخش پشتی ساختمان قرار داشته باشد
بکنیئن bakennien کندن
هائیز haaiz عملی در پخت برنجدر پختن پلوی آب کشی مقداری از آب جوشیده را ...
سود بخارده sood beKhaarde ۱بسیار گرسنه ۲کسی که در آتش شهوت می سوزد
هوسه hoose جدا شدن – سوا شدن
شورمس shoormas از توابع پل سفید واقع در منطقه ی سوادکوه
تریکاس بزئن terikaas bazoen ۱آهسته ضربه زدن – تلنگر زدن ۲صدای ضربه
بسوتن basooten سوختن
بپوشین bapooshiyan پوشیدن
بوسا boosaa گربه ماهی
دستش dastesh ۱تنگ دست ۲نیازمند – وابسته به دیگری
شلمبه shelembe غذای شل – غذای آبدار و آبکی
اخنه aKhenne تنبل – سست اراده
تپوکی tapooki ۱انجام کاری بدون اعمال ظرافت و سلیقه ۲کتک کاری
ته چنه ta chane آرواره ی پایین
لس کار las kaar تنبل – زیر کار در رو
پس دم pas dam ۱عقب نشینی یا بالا آمدن آب۲برگش آب براثر موانع و یا خار و ...
تاش بموئن taashbemooen ۱کره اسب آماده به کار ۲جو و گندم آماده ی درو
رکا rokaa نوعی بازی
چالکی chaaleki طایفه ای در شهرستان سوادکوه
بندن banden کمربندی که با نخ بافند – کمربندنخی
دراجندن dar ojandan
غلد ghald غلت معبر،محل مکان جا،به سان:بهره غلد یعنی محل و جایی که رمه ...
حپک hapak ۱حبه ۲تخم چشم – مردمک چشم
سخمن saKhoomen از توابع دهستان بندپی بابل
خش مال Khesh maal ۱لاف زن – دروغگو ۲جای بوسه
سنج خونی senje Khooni نام مرتعی در آمل
سنگ بز sang baz نام قسمتی از زمین های کشاورزی دهستان دشت سر بخش مرکزی آمل ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۹۴۸
mod_vvisit_counterديروز۷۹۸۹
mod_vvisit_counterاين هفته۹۴۸
mod_vvisit_counterاين ماه۱۱۷۷۳۶
mod_vvisit_counterجمع۱۳۴۰۵۰۹۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني