مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دسلقه dasalghe النگو دست بند
رزمی لـله razmi lale
لاری laari ۱نوعی گیاه با گل های زرد که برای درمان به گاو می خورانند ...
کلا kelaa ۱روستا،آبادی،کلات،کلاته ۲از توابع چهاردانگه ی شهریاری ...
شلکا shellekaa انجیر زودرس و نامرغوب
نازیین naaziyen ۱نازیدن ۲غره شدن
دم را dam raa ۱جلوی راه – کنار راه ۲در پشتی ۳نزدیک – حوالی
ول گس vale ges گردن کج
چهار چارون chehaar chaaroon واحد شمارش نخ در کارگاه بافندگی سنتی که برابر با یک چله است ...
مخراس maKhraas قیچی
تریکه سری terike sari ۱تریکه+سریدر موسیقی مازندران قطعه ای است سازی مربوط به نی ...
زیله zile مکانی در روستایی زیارت گرگان
تموس tamoos ۱کون کلفت – کسی که باسن بزرگ و پهن دارد ۲چاق
سیوا گر sivaa gar میانجی دعوا
درغ دروغ deragh deroogh صدای تگرگ و رگبار
دنن چغره dannen cheghere ۱فشردن دندان ها از سر خشم و عصبانیت ۲گاز گرفتن ۳ آروازه
بل bel ۱دندان پیشین گراز ۲از روی تحقیر به دندان های نامرتب و جلو ...
کادان kaa daan جای کاه – کاهدان
شیر بشلاغ shir beshlaagh ترکیب شیر ولرم و ماست که بر پارچه ای نهند و بر چشم گذارند ...
چال چش chaal chash نوعی بازی محلی
تییک ببین tiyak babiyan ۱نوعی نفرین که براساس آن نفرین کننده آرزو می کند که پوشاک ...
کانه kaane ۱قدیمی – کهنه ۲کهنه – پارچه ای جهت پوشاک بچه
بیک بیک bik bik ۱از اصوات،(صدای جوجه ی پرندگان در شب) ۲صدای آرام ۳صدای مبهم ...
خی سر Khi sar فرد نیرومند و خودسر
قرقره پشت ghar ghare pesht
شاکیله shaakile یکی از نهرهایی که به خلیج استرآباد ریزد
آسیاسر aasiyaa sar از محله های قدیمی آمل
نچاق nochaagh بیمار مریض
چن chan چه اندازه – چه قدر
تپا tepaa تکه های گوشت
وخ وندن vaKh vandan نوک تیز وسیله ای را آهسته به پهلوی کسی فرو بردن
برمه – زاری berme zaari
شی هاکردن shi haakordan شوهر کردن
پیش هادان pish haadaan ۱جلوانداختن ۲دیر کردن ۳گذران زندگی ۴بیعانه
پتکوله petkole جغد
نامردی naamardi ۱ناجوانمردی ۲سست همتی
او پیس o pis ۱چوبی که آن را برای شکل دادن در آب بخیسانند ۲چیزی که از رطوبت ...
پن در pen dar پن در
نر و ما nar o maa ۱نر و ماده ۲نوعی دکمه ی فلزی که به صورت جفت نر و ماده ساخته ...
چیک chik تکه ای از آتش
دوش سر doosh sar روی شانه
غلج غلج gholch gholch صدای کفش یا چکمه ای که درونش آب رفته باشد
کریز kariz ۱کاریز ۲چاه
بنه واز هادائن bene vaz haadaen اهدای گوسفند و گاو به افراد فقیر جهت پرورش دادن
چش زمر chesh zemer چشم غره
کلوا کلوا kalvaa kalvaa مرتع و روستای مخروبه ای در نزدیک روستای کوهپر شهرستان نوشهر ...
شتال shetaal ۱پخته شده – میوه ی رسیده ۲آبدار ۳گل آلود ۴غرقه به آب – خیس ...
چغنه chaghene آدم کوتاه قد
نچ noch ۱شاخه ی نورسته ی درخت ۲نهال نورسته
فیسنجان خئرش fesenjaan Khoeresh خورشت فسنجان

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۱۰۴
mod_vvisit_counterديروز۴۷۴۲
mod_vvisit_counterاين هفته۳۱۰۴
mod_vvisit_counterاين ماه۱۰۴۵۵۷
mod_vvisit_counterجمع۱۳۲۵۴۸۹۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني