مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بین bin از روستاهای دهستان چلندر شهرستان نوشهر
هلا کنین halaa kenniyen تکان دادن – حرکت دادن
گره هکردن gore hakerden ۱صدا زدن ۲با آوای رسا کسی را فراخواندن
شاکیله shaakile نهراصلی – جوی بزرگ
تور بئن toor bean ۱دیوانه شدن ۲بد جنس شدن
پیچ پلیچ هدائن pich pelich hedaaen ۱کش و قوس دادن ۲طولانی ساختن بی مورد امور – گره انداختن ...
کلچور بین kalchoor bayen کنایه از:به پایان رسیدن کاری
کاله kaale ۱کهنه ۲حلقه ها و پولک هایی که به گردن آویزند
پی دار pey daar بانگی که به واسطه ی آن شب پا،فرا رسیدن نیمه ی شب را به دیگر ...
یه پریه لوشه ye parye lowshe
بسرو basro حرف بزن – سخن بگو(از روی تحکم و تحقیر)
چو سیگار choo sigaar چوب سیگار
تموم هکاردن temom hekaarden ۱تمام کردن
شال تس محمد shaale tes mahammad ۱درست این واژه شال ترس محمد است ۲شخص کم جرات و جبون ۳قهرمان ...
اتو atoo ۱مقداری – اندکی ۲نام روستایی در قائم شهر ۳روستایی از دهستان ...
کرک kerek ۱گلو،حلق ۲چوبی که پشت سر نصب کرده و در را محکم کنند – کلون ...
پرده parde حصار چوبی
چکل پشو هدائن chekel pesho hedaaen ۱زیر و رو کردن ۲ریشه یابی ۳باز کردن گره های پشم و پنبه
هوکه هوکه hookke hookke صدای های های گریه
توتوئک totoak آویزه
تاریک انجیلی taarik anjili ۱خاموش کردن ناگهانی چراغ ۲ضرب و شتم
بزگله bez gele بزغاله
کیمون kimoon ۱از توابع بندپی بابل ۲مرتعی در حومه آلاشت
همه تا hame taa همگی – دسته جمعی
دس فروش das feroosh خرده فروش فروشنده ی دوره گرد
اشکورملی eshkevar malay روستایی ویژه تجمع و سکونت اشکوری ها در دو هزار تنکابن
دلمه delme دلمه
مازو باغ سر maazoo baagh sar روستایی از توابع رامسر
زرین کچل zarin kachel گاو متمایل به زرد
مهمیدمله mah mid male نام دهکده ای از بالا لاریجان آمل
نام دار naam daar فرزندی که نام مرده ای را بر او نهند
اسفیواشی esfivaashi از توابع دهستان رودپی ساری
خیزباد Khiz bad ورم کردن
چش بخرده chesh baKherde ۱عادت کرده ۲طمع کرده ۳در باور عامه کسی که مورد آزار چشم زخم ...
اسبه واشی esbe vaashi ۱روستایی از دهستان رودپی ساری ۲محل رویش واش سفید
جاله هاکردن jaale haakerden ۱ریز کردن – خرد کردن ۲نارسا ادا کردن کلام
لپو lapo ۱آبگیرهای کنار رودخانه که در آن آب تنی کنند ۲چمنزار مرطوب ...
شینه shine شیهه
تپینه موس tapine moos باسن برآمده – کون گنده
عرب خیل areb Kheyl ۱بخش بهنمیر بابل ۲از توابع دشت سر شهرستان آمل ۳از توابع ...
تیر به تیر tir be tir نخ،سیم و یا ریسمانی که بسیار کشیده شده باشد
جور جور فنی joor joor feni کسی که از بینی اش مدام ترشح بیرون زند
میله mile از توابع دشت سر آمل
وا vaa ۱باز – گشاد ۲شکفته
راسنده raasende مترسک
کلم کوپر kalem koopper بوته زار
موزی بلور moozi beloor تخم و میوه ی درخت بلوط
چر هاکردن cher haakerdan ۱چیره کردن – غالب کردن ۲زاویه دادندسته های شالی به گونه ...
بازی – حال baazi haal ۱یکی از تکه های موسیقی چوپانی مازندران و به معنی حالت بازی ...
کله kale ۱بلندی ۲از توابع راستوپی شهرستان قائم شهر

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۴۴
mod_vvisit_counterديروز۷۱۵۱
mod_vvisit_counterاين هفته۱۳۲۶۲
mod_vvisit_counterاين ماه۱۹۰۱۲۶
mod_vvisit_counterجمع۱۴۱۹۰۴۲۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني