مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
نون ساز noon saaz چوب مخصوصی که با آن خمیر را پهن نمایند
گرس چله gors chele
بس بزوئن bas bazooen ۱شکسته بندی کردن ۲بند زدن
خنه خش Khene Khesh داماد سرخانه
اراسه سر eraase sar از مراتع لنگای عباس آباد تنکابن
ستوک sestok سوت
شال کس shaal kos ابله – شیرین عقل – آدم خل مزاج
کهرود jahrood از توابع دلارستاق لاریجان واقع در منطقه ی آمل
پل غل pel ghol ۱سر رفتن آب و چیزهای نیمه روان در اثر جوشش ۲جوشش چشمه
تاویر taavir روستایی در هجده کیلومتری جنوب باختری شهرستان علی آبادکتول ...
زردگلی zarde geli منطقه ای بین راه مال روی بالا جاده ی و درازنو
خاندش Khaandesh ۱پژواک صدا در کوهستان ۲آواز خواندن به خواندن – به خواندن ...
گنجه گج ganje gej آدم کم عقل
تو بند to band طناب های دو طرف ننو
سوات sevaat در جنوب شرقی کوه لی پشت سنگ سوات استچنین گویند که سوادکوه ...
مختباد moKhtebaad سرپرست چوپان ها
چینکا chinnekaa جوجه
بخو boKho ببلع – بخور امر بلعیدن از سر تحقیر و تحکم
لنه lanne ۱خسته ۲خیس
کنار سرخانه kenaar sar Khaane خانه ای واقع در حاشیه ی آبادی
پر هکاردن par hekaarden پرکندن مرغ و پرنده
خاچی khaachchi ۱ارمغان – هدیه ۲چیز خوب و در اصطلاح به تنقلاتی گویند که ...
چغر chagher ۱کثیف و ناشور ۲تره کوهی ۳لاغر و چابک ۴خشک و زبر
انگیرکولی angir kooli از انواع گیاهان رونده و تیغ دار
کمر جوک kemr jook نام دامنه ای در ولوپی سوادکوه
رد کپلی rad kappeli جفت و جور در آمدن از روی شانس و اتفاق اتفاقی – شانسی – به ...
توسکا نرمه tooskaa narme مرتعی در راستوپه سوادکوه
تنک پشت tanek pesht هر چیز تنک با فاصله محصول غیرمتراکم
کشو kasho چوبی افقی که از سوراخ های گوشواره ی درب های قدیمی عبور کند ...
قلا gholaa ۱فرصت – موقعیت مناسب ۲قلعه دژ
هلیزم hali zoom نام مرتعی در آمل
دکاش بکاش بویین dakaash bakaash baviyen کشته شدن
لد هدائن lad hedaaan ساییدن سبزی توسط سنگ و سپس خشک کردن آن
بزکل bez kal ۱بز نر و تخمی – بز نر و جوان ۲بز پیشاهنگ
لاکش laakash تور بزرگ ماهی گیری
بشکافتن beshkaaften شکافتن – بازکردن
سر اسب sar asb از توابع دهستان کمرود شهرستان نور
تن دکت tan daket مأنوس – رام
جا پاس jaa paas محل زدن میخ چوبی بزرگ
زتله zetele فریاد یا جیغ ناگهانی توأم با گریهفریاد ناشی از ترس
دنگ تیر dange tir چوب آسیاب پایی
تش ده tash de آتش دهنده – کسی که به عهد آتش در خانه یا مزرعه ی کسی افکند ...
لاپار laapaar ۱نوعی علف هرز مزارع ۲ساقه ی توخالی
سورم سرا sorem seraa ۱خانه ای در چمنزار ۲منطقه ی سبز ۳یکی از نام های قدیمبالا ...
گا در گا gaa dar gaa بدتر خیلی بدتر
بسندان bosendaan پاره کن
اوجی ooji ۱پونه ۲سبزی صحرایی و خوشبو با نام علمی ha mentaa
توله tavele تخم ابریشمی که برای پرورش سال بعد،کنار گذارند
سر فروز بیاردن sar ferooz biaardan مطیع شدن – سر فرود آوردن
چتری chatri ۱گاوی که از پیشانی آن موهای بلند آویزان باشد

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۰۷۵
mod_vvisit_counterديروز۶۹۰۶
mod_vvisit_counterاين هفته۸۹۸۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۷۳۰۱
mod_vvisit_counterجمع۱۴۸۴۰۲۵۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني