مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
برابر ده beraarde ۱روستایی از دهستان فریم ساری ۲روستایی از دهستان میان دو ...
عسلی مهز asseli mahaz زنبور عسل
خاش بیئن khaash e bien از خود بودن – نیروی خودی – از اقوام،آشنایان و افراد فامیل ...
کش کاب kash kaab ۱پیچاندن پا به سمت بغل که فنی در کشتی محلی است
باد گرمشی baad garmeshi باد گرم این باد در اثر ورود جبهه ی هوای گرم که گاه در فصول ...
او – بیتن oo bayten روان شدن شیره ی گیاه و درختان در آوندها به مناسبت فرا رسیدن ...
ترشی tershi ۱ترشی – از مزه ها ۲عصاره ی برخی میوه های ترش مزه که به عنوان ...
شرخ شروخ sheraKh sherooKh صدای شاخه ها و برگ درختان به هنگام عبور افراد یا احشام
خاله رورو Khaale ro ro نوعی بازی
چودم کلاغ choodem kelaagh ۱کلاغ سفید و سیاه ۲زاغی
چچییه chechiye چیست؟ چه هست؟
چوچس chooches ۱درخت لرگ ۲چوب نامرغوب
پر رنگ perrang پر رنگ
چچی گر chachi gar ۱خرده فروش دوره گرد ۲دارنده ی چرخ دستی
هر her گل و لای
وگرسن vageresen برگشتن
پش بار pesh baar ۱سواری که به خاطر وجود بار بر پشت چهارپا،نزدیک به گردن اسب ...
سسکه لیک seske lik بسیار اندک
کچین kachin ۱جاظرفی ۲قوطی استوانه ای که جای قاشق است
یر yor ۱آن سو – آن سمت ۲آن سوی رودخانه
خانه بن Khaane ben ۱حیاط –جلوی خانه ۲فضای بعد از حیاط خانه – خارج از محدوده ...
پرتقال وشکو porteghaal voshkoo شکوفه ی مرکبات در فصل بهار
پلی pali ۱پهلو – پهلوی انسان و حیوان –جنب – کنار ۲برگرداندن – پشت ...
کچل kachchel گاو سیاه رنگ با پیشانی سفید
سرآوشت هاکردن sar aavasht haakerdan سرریز کردن
بیستون bistoon ملک بیستون از فرمان روایان زیاری تبرستان که مدت نه سال بر ...
رکاج rekaaj نام قسمتی از زمین های کشاورزی دهستان دشت سر آمل
مهز کندل mahaz kandel کندوی زنبور عسل
سل گوک sel gook از رنگ های گاو و گوساله
چلکه chelke ۱باقی مانده ی بدهی که اندک باشدخرد و ریز در حساب ۲مقدار کم ...
هسوین hasveyan بودن – اقامت داشتن
بدرد خوئردن bedard Khoerden قابل استفاده بودن – مفید بودن
برازا beraazaa برازنده – شایسته – سزاوار
تندیر پشو tandir pesho چوب بلند جهت هم زدن آتش داخل تنور
نامن naamen از توابع دهستان سدن رستاق کردکوی
سیادره seyaa dare مکانی در مشرق بالا جاده ی کردکوی
کلو kalo روستایی در شهرستان گرگان
پورام pooraam گاوی که شیرش خشک شده باشد
کارتوس kaartoos اوکالیپتوس که درختی غیربومی است
ترم terem ۱کپک – کپک زدن ۲بوی خاک ۳گیاهی دارویی که آن را خشک کرده همراه ...
چرهادائن char haadaaan چراندن گوسفندان – به چرا بردن
پتل petel ذرت بو داده
پتم patem قسمت کمر به پایین
شرپ sherp صدای ریختن آب بر زمین
آفتاب مار aaftaab maar هنگام غروب شام گاه
واز تنگه vaaz tange از توابع ناییج نور
چپون بنه chappoon bene جایگاه موقت گاوبانان و گالش ها
هروت horoot خسته و مانده کوفته
گل خاسک gel Khaasek چکاوک
ترک پت tark pat گوشت قورمه ی نیم پخته

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۷۰۰
mod_vvisit_counterديروز۵۸۹۲
mod_vvisit_counterاين هفته۲۰۴۷۵
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۳۵۶۷
mod_vvisit_counterجمع۱۳۷۸۶۴۶۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني