مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پسکل peskel ۱کوچک – ریز ۲قدکوتاه
بیم bim ۱آسمان کم ابر ۲رطوبت ۳سرزمین ملک
هورتوک hortook ۱کته ۲روان – شل و آبدار
جلدی jaldi فوری – زود
وجل vajal
زیپ zip ۱ترساندن ۲تهدید کردن
همه پشته heme peshte پشته ی هیزم
گفت بزئن goft bazoen شور زبانی – در باور عامیانه سخنی که شوم باشد
خر لمچه Khar lamche کسی که لب برآمده و غیرمتعارف داشته باشد لب کلفت
لئو هاکردن laoo haakerden پارس کردن سگ
زر زر هاکردن zer zer haakerdan سر و صدا راه انداختن
دس پنجه هدائن das panje hedaaen ۱نوبت دادن ۲فرصت دادن
سره کشی sere kashi پایان یافتن و انجام محاسبات یک فصل چرای دام و ترک گاو سرا ...
برابر زا beraar zaa برادر زاده
ورف و وارون varf o vaaron برف و باران توام
پلنگه پرش palenge peresh نوعی بازی دسته جمعی که جوانان یکی پس از دیگری از روی یکدیگر ...
بلس خی beles Khi ۱ضربه با آرنج ۲آرنج
نکرس nakeras به بزغاله و بره ی نارس و علیل اطلاق شود
خاک بسر Khaaak besar خاک بر سر – نوعی ناسزا به معنی بیچاره،بدبخت
منال mennaal نام مرتعی در آمل
ویارم veyaarem مرتعی در آمل
سیف محله sifmahale روستایی از توابع تنکابن
جرد هیتن jerd haytan ۱پاره شدن پارچه ۲از کوره در رفتن ناگهانی
سنگ دگاردنیین sang degaardenniyen چرخاندن سنگ
اوز کتی ooz keti نام یکی از روستاهای دهستان چلندر کجور
تسمه tasne نوار چرمی – چرم کمربند مانند
گوز مغز بییتن gooz maghz bayiten
جا jaa از پسوندهاست
اوف oof از اصوات در بیان درد و افسوس
واییشتن vaayishtan ۱گذاشتن ۲فرو کردن در چیزی ۳نزدیکی کردن
لله lale لوله ی کوتاهی از جنس نی برای هدایت ادرار نوزاد از گهواره ...
زرد گوش zarde goosh
گال بنشه gaal baneshe گل بنفشه
هلغلمی halghalemi ۱تقلب ۲تقلب در بازی
تنک tanek ۱تنک – کم پشت – زراعت کم پشت ۲روان – شل – آبکی ۳پهن – گسترده ...
چک لش chaklash لج کردن
صبر بمان sabr bomaan عطسه آمدن به مفهوم بدیمنی و عدم ارتکاب و اقدام به عملی
حشا hashaa حاشا
عقب دکت agheb daket ۱بی شعور – عقب مانده ی ذهنی ۲کسی که به دنبال کسی روان شود ...
ولیک سره valik sere از مراتع لنگای عباس آباد تنکابن
کلنجار kalanjaar پیکار لفظی،مشاجره
پلیس پلیک palis pelik مقدار خیلی کم – ذرپه
مه رو بخردن me ro baKherdan
خوردی موردی Khoordi moordi ۱ریزه میزه
راداری هاکن raadaari haaken منتظر باش
گره gore ۱تبدل هیمه به زغال که از طریق قرار دادن هیزم در زیر پهن حیوانات ...
چرده charde ۱برگ های قابل خوردن برای دم ۲برگ خرد کرده ی توت که خوراک ...
سرکه ای بن که ای sar kaey benkaey لفظی منظوم برای هشدارکودکان و نوجوانانی که قصد چیدن گردو ...
بدرو bad roo کسی که درست راه نرود
ورفک varfek ۱نوعی بیماری که در اثر کمبود مواد غذایی در سطح زبان بروز ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۸۰۹
mod_vvisit_counterديروز۶۹۴۴
mod_vvisit_counterاين هفته۵۶۷۷۶
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۳۸۹۰
mod_vvisit_counterجمع۱۶۵۲۲۳۳۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني