مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
هاور haavar کمک متقابل در واگذاری گاو و اسب جهت شخم زمین یا کارهای زراعی ...
پیش کتی pish kati ۱پیشانی ۲پیشانی بند
جاهاکردن jaahaakardan ۱سوا کردن – جدا کردن ۲خود را در جمعی جا کردن – خود را قاطی ...
کفونک kafoonek چوب هایی که جلوی نفار بسته می شود
گندمه gandeme زگیل
بتابیین betaabiyen ریسیدن – تاباندن طناب و الیاف گیاهی
دمس په demes pe ۱گالش جوان ۲مراقب گوساله
ریش بییتن rish bayiten برانگیخته شدن با شنیدن حرفی یا دیدن چیزی
چل سر بشوردن chel sar bashoordan به گرمابه رفتن زائو و نوزادش،چهل روز پس از زایمان
گل کت gel kat کلوخ
پرز هکردن parez hakerdan پرهیز نمودن از خوردن خوراکی های زبان بار – پرهیز کردن
زالوت – بردن zaalloot borden برنجی که در زمان پختن آبش زیاد بوده و شل شده باشد
سر بییاردن sar biyaarden خطای شلیک به سمت بالای هدف در نشانه گیری تفنگ
یک پر yak par رشد مرحله ای برنج
سرمن serman کوهی در نور
شکل دار sekel daar
هوس hoos ۱جدا ۲دور
گپ gap سخن
چمبون chameboon نام مرتعی در شهرستان آمل
جر بردن jer borden پاره شدن پارچه و غیره
کتلی مرز kateli marz
چش سو بردن cheshe soo borden از دست دادن روشنای چشم
انگیررز angir raz انگوردار – انگورمل
نالک naalek نهال پنبه
مرغانه ماست merghaane maast نوعی خورشت ساده که با نان میل شود
سه پنجی علف se panji alef گونه ای گیاه
شومنزل shoomenzel بیتوته ی شبانه ی دام دار به هنگام کوچ
تیرنگ بزوئن tirang bazooan به صورت طبیعی آماده شدن برای تیراندازی و هوازنی قرقاول
قجه قجه gheje gheje به تماشا نشادن دیگران در خوردن و نوشیدن خویش
چنگ chang شالی درو شده ای که در یک مشت جای گیرد
کار ورین kaar verin کسی که در انتهای صف وجین گران یا دروگران قرار داردافرادی ...
گتین گنا gatin genaa خیلی بزرگ
پیل پاهون pil paahoon قلعه ای قدیمی بر کوهی با همین نام در حوالی نشل بابل
شاکلا shaakelaa ۱از توابع لفور سوادکوه ۲از توابع تالارپی سوادکوه
دزدک dezdak روستایی از دهستان چلندر نوشهر
جار jaar پسوند مکانی برابر زار فارسی
کیاسر بالا kiyaasar baalaa از توابع چهاردانگه ی شهریاری بهشهر
گنجه گج ganje gej آدم کم عقل
افسار بسس afsaar boses افسار گسیخته – بی بند و بار
خوندش Khondesh آواز – آواز خواندن
کشکو kashkoo روستایی از توابع تنکابن
زغوم zaghghoom هر چیز تلخ و بدمزه
هرایجن horaayijen آویزان
بلفستن balefesten بلعیدن – غذا را به طور غیر مؤدبانه خوردن
برگر bargar ۱دیگی از مس یا روی که از آن چه دیگ مسی کوچک و قابل جابه جایی ...
پلتا peltaa تیرهای چوبی زیر سقف خانه
کلفه زن kelfe zan ابزاری در نخ ریسی که نخ را کلاف کند
رفی بنه rafi bene زمین سنگی
لچکی lecheki ۱سه گوش ۲روسری سه گوش
مشته moshte ۱شالی درو شده ای که در یک مشت جای گیرد ۲دسته ی گاو آهن ۳بافه ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۳۶۳
mod_vvisit_counterديروز۳۹۶۷
mod_vvisit_counterاين هفته۹۴۱۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۵۱۷۲
mod_vvisit_counterجمع۱۳۹۵۶۶۰۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني