مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
جولی jooli گودی – ژرفا
کله شیر kale shir چوبی سرکج که از آن جهت جا به جا کردن آتش استفاده کنند
نرم هکاردن narm hekaarden ۱خرد کردن ۲کسی را تحت تأثیر قرار دادن ۳مضروب کردن – تنبیه ...
خونا Khoonaa ۱خروس یا دیگر پرندگان خوش خوان ۲آدم خوش صدا
جر jer ۱صدای پاره شدن پارچه ۲ناراضی – خشمناک ۳پایین – زیر
جزغالی jezghaali قلقلک – محرف گزلاقی
کسر بموئن kaser bazmoen چیزی یا کسی را هم شان خود ندانستنبه خاطر حفظ شان و منزلت ...
چار شه chaar she پارچه ی چهارگوشه و گره خورده که در آن میوه،بذر و ریزند
داز دار شاهک daazdaarshaahak شلتوک چمپا با زایده ی خاردار
نئیمه naeime ندیده – فرزندنسل چهارم
پپه pappe مواظب باش – مواظبت کن
اوکرکا o kerkaa روستایی از دهستان چهاردانگه ی هزارجریب ساری
بترشییه batershiye ۱ترشیده ۲تخمیر شده
چن بن chenne ben مرتعی در سوادکوه
رختنه raKhtene رختنه
دس پتی das peti پارچه ای که با آن دیگ یا ظروف گرم را از روی آتش بر دارند
جغ جغی jagh jaghi از پرندگان بومی شمال سلسله جبال البرز،پرنده ای که پرهای ...
غازکلا ghaaz kelaa نام مرتعی در شیرگاه واقع در منطقه ی سوادکوه
زمن zemon زمان – زمانه
ا هدائن o hedaaen آبیاری کردن
جل jal ۱دور – دوره – نوبت ۲نام درختی است
دکد هاییر daked haayir تکان بخور
این کش in kash ۱این دفعه ۲این قسمت
اوات evaat از روستاهای متروک هزارجریب
اونشو oonshoo از مرکبات که ار محصولات کشاورزی متداول در منطقه است
هوا ره داشتن hevaa re daashten ۱مواظب بودن – مراقب بودن ۲حمایت کردن
پیش رو pish roo چهار روز بعد
آلا aallaa حمله ی ناگهانی –مورد هجوم قرار دادن – برگرفته از آلامان ...
تشی کلی tashi keli لانه خارپشت
دمه وا dame vaa از بادهای موسمی مازندران که با خود سوز و سرما به همراه داشته ...
تش مجیک tash mejik جرقه ی آتش – جرقه – شراره
پاجنگ paajang ۱بز بزرگ نر که یک بار پشم آن را چیده باشند ۲بز نر قوی و پیشاهنگ ...
اسب تاجنی هاکردن asb taajeni haakerdan اسب دواندن
تپه سر tappe sar ۱بالا تپه – بالای بلندی ۲مزرعه ای در شمال بالا جاده که زمانی ...
جوئر jooar ۱جوهر – ذات ۲مرکب
رخ بییتن roKh bayiten غلتیده شدن
پشتی peshti ته دیگ
کتک بزوئن katek bazooen ۱نشان کردن ۲با کلوخ چیزی یا کسی را هدف قرار دادن
ویگ ویگ هکاردن vig vig hekaarden سر و صدای جوجه ی پرندگان
سوزنی soozeni از مراتع واقع در تاویر کتول
تلارسری telaar sari ۱مجموعه کومه ی گالشی و آغل رمه ها ۲کمک کردن در درست کردن ...
زلبان zalbaan از مناطق کوهستانی و ییلاقی شاه کوه و ساور منطقه ی استرآباد ...
تلا کته telaa kote جوجه خروس
زردون zardoon از نام های گاو
بشنسیین beshnosiyen شناختن
هش کس hesh kes هیچ کس
غو بییتن ghoo bayiten شتاب گرفتن
دونگ davang برجسته و ناهموار
در بیموئن darbiamooen در بیموئن
چاک دهن chaak dehon ۱دهان گشاد ۲آن که بسیار می گرید ۳فرد دهن لق

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۷۳
mod_vvisit_counterديروز۲۹۴۰
mod_vvisit_counterاين هفته۵۴۰۸
mod_vvisit_counterاين ماه۸۰۵۳۷
mod_vvisit_counterجمع۱۳۳۶۷۹۰۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني