مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پله palle پلکان
زکتر zekter کسی که آب بینی اش آویزان است – دماغو
جفری خارش jaferi Khaaresh خورشت قورمه سبزی
اسان assaan اسام
زون تیتالی zevoon titaali زبان بازی
هندقه handeghe فرو رفتگی میان دو موج
کیانی kiyaani ۱از خاندان های اهل روستای کیان واقع در دلارستاق آمل ۲از ...
لاغمی laaghmi بریدگی کناره های دولب
کلاغ چین kalaagh chin مسخره کننده – کسی که ادا در آورد
چنگ بمان chang bomaan ۱پا دادن – موقعیت مناسب دست دادن ۲به دست آمدن – به چنگ آمدن ...
بالک – دوسن baalek davessen آماده ساختن نوعی چارچوب که به جای تابوت جهت حمل جنازه مورد ...
بشقاب – لس besh ghaab les آن که خوراک بازمانده ی دیگری را می خورد
کل بویین kel baviyen شخم شدن
پزی pezi ۱بنیاد – زیربنا ۲توان ۳مایه
چابن دکردن chaa ben dakerden مایه زدن ماست
پیرسان peyresaan ۱بیدار کن ۲بلند کن
سرآر هدائن saraar hedaaen بخور دادن
پیرس peyres بلندشو – برخیز
انجه قلستین anje ghelestin بسیار خرد شده
خنمون Khenemoon ۱کدبانو – زن خانه ۲خانمان،افراد و متعلقان خانه
دچسبین dachesbiyen چسبیدن
دوغاله doghaale دو شاخه
جغیتن jegheyten تحت فشار قرار دادن
پاچه paachche ۱پا ۲بخش پایینی شلوار ۳پاچه ی شلوار
خجره Khajere داس
ترق هاکئردن teregh haakoerden باز کردن راه در میان برف
کپله kaple پلک چشم
درمه دمه بویین derme derme baviyen سفت شدن و دانه ای شدن بخشی از مواد خمیری و آبکی نسبت به دیگر ...
دمال هاکتن demaal haketan از پی عاشق گریختن
بروزه berooze ۱شایعه ۲جار و جنجال – بیهوده
پروپی دپت par o pey dapet ۱آماده به کار مجهز – مصمم
پلیته pelite ۱فتیله ی پارچه ای ۲پارچه ی کهنه
کمائوش جار kemaaoosh jaar محل رویش گیاه کمائوش
سویلم sooylem از دهستان فیروزجاه بابل
لاکه تک laakke tek دهن باز – دهن گشاد
خاندش Khaandesh ۱پژواک صدا در کوهستان ۲آواز خواندن به خواندن – به خواندن ...
توابع tavaabe از تقسیمات قدیم تنکابن – شامل دو هزار و سه هزار تا سادات ...
سلب بازی selb baazi گونه ای بازی که بر روی سرب به اندازه ی یک سکه،پشم گوسفند ...
کال شل kaal shel فلج – ناقص العضو
کوفینگ وک koofing vak قورباغه ی درشت اندام
بند لام کالی bande laam kaali تار عنکبوت
سوار sevaar نامی برای سگ
رم دئن ram daen ۱پناه گرفتن ۲رم دادن حیوان برای شکار کردن
زنجو zenjo ترشح زخم
پرستاره per setaare شب پرستاره
درون هسوین darvan hasveyan دربند بودن – توجه کردن
پر کسن per kessan ۱لرزیدن ۲پرش غیرارادی بعضی از عضلات بدن ۳بوی بد دادن – بوی ...
زله بویئن zalle bavien ۱بیزار شدن ۲خسته شدن
تق tagh ۱اندازه ۲حدس گمان ۳بوته ی کدو،خیار و غیره ۴ریشه – اصل
اسکول oskool غاری که به صورت آغل طبیعی گوسفندان مورد استفاده ی دامداران ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۲۷۰
mod_vvisit_counterديروز۶۲۶۲
mod_vvisit_counterاين هفته۳۷۷۵۴
mod_vvisit_counterاين ماه۱۹۰۸۴۶
mod_vvisit_counterجمع۱۳۸۰۳۷۴۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني