مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
لوپی lav pay امتداد خط الرأس کوه
گهن gehen گون
تماکو tammaakoo تنباکو
هول بیتن hool bayten ۱هراسیدن ۲عجله کردن
شک shek ۱نوعی ماهی ۲گوشت راسته ی گاو یا گوسفند ۳کوهان
بچسبانین bachesbaanniyan ۱چسباندن ۲دوختن
شلوار بنن shelvaar bannen بند شلوار – بند تنبان
کین سوزه کاردن kinsooze kaarden
گرماس garmaas ۱خوراکی از شیر و پلوی داغ همراه با ماست که مخصوص چوپانان ...
یه دنگ او ye dang ow اندازه آبی که برای به حرکت درآوردن یک دستگاه شالی کوبی به ...
شت ببین shet babeyan فاسد شدن – فاسد شدن تخم مرغ
مزده mazde از توابع چهاردانگه ی سورتچی ساری
هارامن haaraaman به کره نشستن ماست – آبی که در مشک یا دوشان ریزند تا موجب ...
نکه nakke ۱ظرفی چوبین و طویل که در ان برای دام آب یا جو ریزند ۲صافی ...
جهاز jehaaz جهیزیه
و ره ve re ۱وی را ۲به او
هماس hemaas ۱بگیر ۲بچسب
کتیه katye ۱انباشته ۲یک جا
تش راس هکردن tash raas hakerden فتنه انگیزی کردن – آشوب کردن
چی شی chi shi ۱چه – چه چیزی – چی ۲چه می گویی؟
شقزدار shoghoz daar درخت گل ابریشم
رز rez ۱ریز ۲دره ۳پرت گاه
بریان – هاکئن beryaan haakoen بریان کن – سرخ کن – کباب کن
عالی کیا سلطان aali keyaa soltaan بنایی چهارگوش با بامی سفالی در منطقه ی آمل
پولکی شلوار pooleki shelvaar شلوار دکمه دار مردانه
تل تلیگک tal taligak نام مرتعی در نور
وک وکه vak vake ۱داد و بی داد سر و صدا ۲صدای قورباغه را هم گویند
دسا desaa چند لحظه قبل
ورزن varzan از توابع مالرود نوشهر
لوندر loonder نام قلعه ای قدیمی که در کتب تاریخی از آن یاد شده استدر منابع ...
عارس دمالی aares domaali از مقامات موسیقی لنگایی کلاردشتی که معمولا با سرنا و در ...
دج dej چسبندگی دست
کل انگوس kel angoos انگشت کوچک
سرنگونی sarnegooni نوعی نفرین به معنی بمیری و از بین بروی
دکندیین dakendiyen کندن – حفر کردن
تسکه teske پاشیدن قطرات آب از اطراف
تخک teKhek ۱سرفه های پیاپی و متوالی – سیاه سرفه آه بلند – نفس عمیق
همه چان heme chaan از توابع چهاردانگه ی شهریاری هزارجریب ساری و بهشهر
مخ maKh کسی که تو دماغی حرف زند
پکنگی pekengi عقب عقب رفتن
دلی دلی deley deley ۱درنگ و تأخیر ۲از اصوات به هنگام سرور و شادی
انه anne آنقدر – زیاد
بفه bofe بافه
مرخا merKhaa ۱زن ذلیل – به کنایه:همانند زن – خاله – مرد زن نما – خاله ...
خرمالو Khormaaloo خرمالو – کلهو
کوپ تلار koop telaar چند پایه ی چوبی که بر روی آن چوب هایی افقی قرار داده تا ساقه ...
دب دیب dabbe dib تشر زدن
پوک pook پتک
تهلم taholem چوب بلند و کلفت
دگش آلش dagesh aalesh جا به جایی – معاوضه

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۷۵۵
mod_vvisit_counterديروز۵۶۹۰
mod_vvisit_counterاين هفته۱۰۴۴۵
mod_vvisit_counterاين ماه۱۲۷۲۳۳
mod_vvisit_counterجمع۱۳۴۱۴۵۹۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني