مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پورام pooraam گاوی که شیرش خشک شده باشد
زل zel ۱گوسفند دم نازک و دراز ۲گوسفند بی دنبه
تله سب tale seb سیب تلخ – میوه تلخ مزه ی سیب جنگلی
گهون gehoon نوعی گیاه خاردار که جهت افروختن آتش مورد استفاده قرار گیرد ...
بام – گوش baam goosh زیر دامنه ی شیروانی
مخراس maKhraas قیچی
افراچال efraa chaal ۱روستاهای دهستان بندرج ساری ۲از آبادی های دهستان بندپی ...
آغوز نون aaghooz noon نوعی نان خانگی با مغز گردو
جا پاس jaa paas محل زدن میخ چوبی بزرگ
جزبازی سکه ای joz baazi sekkeI نوعی گردو بازی با سکه
بموندی bamoondi ۱بمانی – ماندگار باشی ۲نامی بومی برای زنان
پچکل pechkel کاوش – جست و جو
سرخ مولایی sarKh mavlaai نوعی برنج بومی
تک تکی چو tak taki choo قسمتی از وسایل آسیاب
د دفه de dafe ۱دوباره – دوبار ۲دور بعد
مودی mavaddi ۱مدعی – ادعا کننده ۲رقیب
سکچه وال sekche vaal کانال کوچک آب
رج بیئن raj bien پشت سرهم بودن – پی در پی بودن
او تری ow taray گیاهی علفی که در کنار چشمه ها می روید
مارو هکاردن maaroo hekaarden اصلاح نامرتب موی سر
خلت Khalet ۱هدیه به عروس ۲لباس و پارچه ی پیش کشی ۳لباس گران بها
تا آر taa aar نخ آرایش
شست و شور هاکردن shesto shoor haakerden نوعی برنج زودرس خزری که نامرغوب است
بهوشتن bahooshtan ایستاندن
قشکه ghashke اسب پیشانی سفید
بن لا ben laa ۱کنار ۲پرچین ۳زیرانداز
چل chal میانه ی قلیان با نی و میلاب
اولیا الله آملی oliyaaollaahe aamoli نویسنده و تاریخ نویس پرآوازه ی مازندرانی که تاریخ رویان ...
پرپر بیتن par parebaytan ۱کنایه از:از کسی حمایت دروغین به عمل آوردن ۲کنایه از:خوشحال ...
چمبلی بزوئن chembeli bazoen بیرون آمدن چند میوه از یک نقطه ی شاخه
بوریجن borijen فراری بده – متواری کن
کل هکاردن kel hekaarden شخم زدن
فس کاردن fes kaarden قهر کردن – رمیدن ۲بی اجاره وارد شدن
سیابکا siyaa bakkaa حشره ای گزنده و سیاه رنگ
یه افاگی ye afaagi اندازه آبی که برای به حرکت در آوردن یک دستگاه دنگ آبی کفایت ...
برم barem ۱فرار کن – بگریز ۲نردبان یک پایه ی گالشی
سایه دیم saaye dim رو به سایه – جایی که نور آفتاب بر آن نتابد
پیش شر pish shar اولین خرمن بعد از برداشت محصول برنج
چویی chooyi چوبین – منسوب به چوب
چگیز chagiz بز دو ساله ای که هنوز نزاییده باشد
اچه اچه ache ache قدم برداشتن متزلزل و سست کودک
اره are حرف تصدیق – آری – بلی
تاشوکا taashokaa از انواع بیل که برای کندن زمین های سفت و عمیق به کار رود
جان کنون jaan kannoon جان کندن – در حال احتضار – به سختی مردن
دنه وری مامله dene vari maamele معامله ی جنس با جنس – معامله ی پایاپای
چک بلن chak belen پادراز – کشیده قامت
او چین o chin آبچین
کلندمار kaland maar چوب اصلی کلندر
تلا بزوئن talaa bazooan انداختن تیلا به شاخه و کشیدن آن
گرمش بزوئن garmesh bazooen جوش زدن در اثر سوزش عرق

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۷۲۶
mod_vvisit_counterديروز۹۵۵۴
mod_vvisit_counterاين هفته۳۹۹۴۴
mod_vvisit_counterاين ماه۲۰۵۱۸۰
mod_vvisit_counterجمع۱۶۳۰۶۱۴۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني