مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کنار رود kenaar rood از توابع خرم آباد واقع در منطقه ی تنکابن
سیال seyaal ۱درخت لرگ ۲چوب نامرغوب
کلر خس وکا keler Khes vekaa نوعی لک لک
یک تی yak ti اصطلاحی در پارچه بافی سنتی یعنی:از هر شکاف شانه یک رشته نخ ...
مرسی mersi ۱مسی – از جنس مس ۲زمینی که در آن درخت راش فراوان روییده ...
چیک چیکی هنیشتن chik chiki henishten چمباتمه زدن – نشستن روی دو زانو
هلی چال hali chaal ۱منطقه ای جنگلی در جنوب بالا جاده ی کردکوی ۲مرتعی در راستوپی ...
گنو gannoo ۱گرداب ۲نقطه ای از بلندی که آب از شکاف آن بیرون زند
درنگتن darengeten آویختن
اوتل oo tel ۱میوه ی آب لمبو شده ی جالیز ۲جسم خیسی که آب از آن بچکد
چک و په هاکردن chak o pe haakerden پا به پا شدن در اثر هیجان
تب و تیپ tabo tip ۱تشر – تشر زدن ۲کتک زدن
گویی زور gooyi zoor تفاله ی گاو
مک مکی mak maki غرغرو
تنگ ور tange var ابزاری در دستگاه بافندگی سنتی
جیزماغ jiz maagh سوختگی شدید
ا a از اصوات تعجب
پتکی چن پتکی petekay chan petekay بازی کودکانه به وسیله ی سراندن سنگهای پهن و کوچک بر سطح آب ...
پتشه pateshe غبار حاصل از ریختن آب بر خاکستر گرم
گردنک بزوئن gerdenek bazoen ۱شاخ و شانه کشیدنی که گردن به چپ و راست بچرخد ۲نوعی حرکت ...
ماسو maa soo روشنایی ماه
بتیمن betimen1 شکمو شکم باره – شکم گنده ۲رشد مرحله ای برنج
زرد گوش zarde goosh
تنگز tangez از انواع گیاهان
بنگرام سر bengeraam sar بینک سر
بی غنج bi ghanj ۱سالم ۲حیوان سالم ۳غذایی که برای بیماری بی ضرر باشد
دهکته dehkate دهکده
سگ سگه sag sage سر و صدا – جار و جنجال
نفس بست nafes bost نفس بریده – از نفس افتاده
کلی keli ۱لانه ی مرغ ۲کنام جانوران
گارزندی gaar zondi دو زانو
گلام gelaam ۱برگ ۲دو یا چند چیز بسته بهم ۳به خوشه ۴منگوله
خرابی Kheraabi ۱ویرانی ۲زباله – آشغال
در بگردیین dor bagerdiyen ۱به دور کسی گشتن ۲لفظی برای اظهار سپاس ۳فدا شدن
دلو daloo ۱شکم پرست ۲تنبل – سست عنصر
تشه کنس teshshe kenes ازگیل ترش
برک کردی barek kerdi بالاپوش پشمین ویژه ی گالش ها
ترق teregh ۱گشودن راه ۲سفت ومحکم
ال – زنو ale zeno مرتعی در حوزه کار در کلا بابل کنار
مکارود makaa rood از توابع کلاردشت چالوس
زلیک zelik قی چشم
سرخک serKhak نام مرتعی در نور
بنه bone بهانه
ورمال varmaal مورب
درا سبزی deraa sabzi پیازچه
میچیلیک michilik نیشگون
گت ترین gat terin بزرگترین
خرمزه کاک Kharmezekaak توت فرنگی وحشی
زاغ آفتاب zaagh aaftaab آفتاب تند
اندمش andemesh خواهش و تمایل – رغبت

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۷۲۳
mod_vvisit_counterديروز۶۸۴۵
mod_vvisit_counterاين هفته۲۴۰۷۴
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۵۵۲۲
mod_vvisit_counterجمع۱۵۸۲۵۹۵۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني