مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بتاش betaash دروکن – بتراش
حصبه نو چاقی hasbe noo chaaghi ۱بیماری حصبه ۲نوعی نفرین که براساس آن برای مخاطب آرزوی دچار ...
سنگ سرک sange sarak از توابع تنکابن
رشتی rashti ۱بزماده ی سیاه رنگ ۲اهل رشت
بس bas ۱شکسته بندی ۲وسیله ی بستن و آلت نگاهدارنده چیزی
شو نیشتن sho nishten شب نشینی کردن
چرخ گیتن charKh gitan ۱جستجو کردن ۲گشت و گذار
لنگه lenge قسمتی از چرخ نخ ریسی سنتی
لاپینگ laapping درخت میان تهی
اوزنی زا owzeni zaa فرزند هوو
گل بن هکاردن gel ben hekaarden نوعی تقویت گیاهان بوته ای از طریق زیر و رو کردن سطحی خاک ...
حرامی haraami حرام زاده
لمه زنی lame zani نمد مالی
آزارسی aazaarsi ۱دهکده ای از دهستان بندپی بابل ۲منطقه ای در جنگل های قائم ...
لنگی lengi ۱لنگ حمام ۲در مقابل تقسیم منافع،نگهداری گاو را به دیگری ...
نخلی هکاردن neKheli hekaarden ور رفتن – سیخونک دادن
پس کلایه paskalaaye روستایی از بخش دهستان خرم آباد تنکابن
اغوز چال aghoz chaal مرتعی جنگلی واقع در شرق روستای کدیر نوشهر
جاوزه دین jaaveze dayyen یک جابند نبودن و زیاد حرکت کردن و وول خوردن
تالم هاکردن taalem haakerdan ۱نفله کردن ۲غارت کردن
نارنج قله naarenj ghalle از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزارجریب بهشهر
رکاپشته rekaa peshte از مراتع نشتای شهر عباس آباد
شا shaa شاه پادشاه
ایا ayyaa ابیا پرنده ای از خانواده ی آب چلیک
سبیک sebik گردوی درشت که در گردوبازی از آن به عنوان تیله استفاده کنند ...
کار بار داشتن kaar baar daashten دستگاه بافندگی که کار در حال انجام شدن بر آن تعبیه باشد وجود ...
رشه rashshe رسته ردیف
هلشرسن heleshsheressan ۱چلاندن ۲فشار دادن
بپلاسین bapelaassian پلاس هایتن
مرجینه mer jine مورچه
چارده chaarde عدد چهارده
مول خی moole Khi مول خی
آغوز کتی aaghooz keti از توابع دهستان پایین خیابان لیتکوه از بخش مرکزی آمل
گو په go pe ۱در جستجوی گاو گم شده ۲گالش
غراب بردن ghoraab borden خودبزرگ بین شدن
موارک با mevaarek baa رفتن به خانه ی کسی جهت عرض تبریک
سیر سیریکه sir sirike خرده آتش که از ذغال یا چوب در حال سوختن جدا گردد و به هوا ...
اسپدار گله espedaar gele از توابع دهستان خانقاه پی سوادکوه
تاکر takar ۱تیرانداز ۲زن آرایشگر
خیرک Khirek از ابزار بازی که مانند چرخ و فلک است
سوردار soor daar از دهستان میان بندنور
وراوره varaa vare اریب – کجکی
سدا رس sedaa res مقدار فاصله ای که در اثر هر صدایی طی شود
خد خده هاکردن Khed Khede haakerden چند به نفع خود و با تبانی و زد و بند سر قضیه ای را هم آوردن ...
هجلاسانین hejlaasaaniyen پلاسانیدن
لقد چمان laghed chemaan لگدکوب
نشاسه neshaasse نشاسته
نسرکان naserkaan روستایی در بیست کیلومتری شمال باختری کتول
انام – هایتن anaam haayten جایزه گرفتن – شادباش دریافت کردن
موچر moocher تخمی که به عنوان نشانه،زیر مرغ گذارند تا مرغ هر روز،در همان ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۲۸۸
mod_vvisit_counterديروز۳۸۲۸
mod_vvisit_counterاين هفته۳۱۸۹۳
mod_vvisit_counterاين ماه۹۹۹۹۹
mod_vvisit_counterجمع۱۳۲۵۰۳۳۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني