مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
آجه aajeh سوراخ نمودن چرم پاپوش های قدیم از جمله چموش و چاروق جهت عبور ...
اسب – سرکش asbe sarkash روانداز پالان اسب که غالبا از نمد انتخاب می شود
سگ زار دویین sage zaar daviyen با دشواری در جایی اقامت داشتن
لکاردن lo kaarden پارس کردن سگ
سنگ دوین sange devin روستایی در یازده کیلومتری شمال شهرستان علی آبادکتول
پیش شار pishe shaar اولین خرمن بعد از برداشت محصول
چو هور دنک choo hoor dennek ۱اردک نوک پهن – اردک ۲نام پرنده ای است
روجن rujen ۱پنجره ۲روزنه
ری rey ری آمدن برنج به هنگام طبخ – حجیم شدن برنج بر اثر پختن
پسمروک pesmerook زرد و زار – لاغر
در کشین dar kasheyan ۱خارج ساختن – بیرون آوردن
سرین دکتن sarin daketen گرفتن عضلات گردن در اثر فرو افتادن از روی بالش
سر بیمئن sar beyamoen ۱تاختن – هجوم آوردن – تجاوز کردن ۲متوجه شدن
پاک رس paak res اماده ی دروگشتن کشت برنج و رسیدن کامل محصول
غلت ghalt ۱تنگه – محل گذر جانوران ۲جمعیت
ببالسن bebaalessen بالیدن – افتخار نمودن
نمک بپاتن namak bepaatan ۱پاشیدن نمک ۲داغ کسی را تازه کردن
چای چفته chaay chefte بسته ی چای
لرز لوار larz levaar بیش از اندازه
ره re سوراخی در ته تنور یا کوره برای مکش هوا
پره سر pare sar آغل گوسفند و گاو – کومه ی نگهبانان شب زنده دار شالی زار
پلم پره palem pareh کومه ای که با گیاه آقطی پوشش داده شود
پا چمر paa chemer صدای پا
استا – چال estaa chaal نام کوهی در بندپی
اج aj از
سو سو گرک soo soo garek شب تاب – کرم شب تاب
کشتر سک keshter sak نوعی توهین است
چپاق chepaagh چپق
اربو orboo خرمای وحشی
سر سری باد ser seri baad ۱جرقه ۲باز و بسته شدن ۳قطع و وصل منبع نور
قومیر gho mir سوراخ کردن مرز کرت های شالی زار به وسیله ی آب دزدک
کتل katel ۱کنده ی درخت ۲به پهلو دراز کشیدن و افتادن ۳اریب
انار تپه enaar tappe تپه ای در شمال بالا جاده ی کردکوی که نام دیگرش تپه ی موزی ...
لسیکو lasikoo نام مرتعی در آمل
دشتی dashti ۱قشلاق نشین ۲کسی که در دشت زندگی کند ۳کشاورز
مزو mazoo از خاندان های ساکن در روستای پنجوی نور
جو جاده joo jaadde از توابع دهستان علی آباد قائم شهر
پخ دکتن poKh daketen ۱اخم نمودن ۲آماس نمودن بدن
چیک ورین chik verini ختنه سوران – مراسم ختنه سوران که همواره با جشن و سرور همراه ...
اسیه گاه asye gaa دهکده ای قدیمی در منطقه ی جورده رامسر
انجیشتا anjishtaa ناشتا
لتاز lataaz مدور کردن و تراش دادن تنه ی درخت
سر و ور هاکردن sar oo var haakardan ۱ورانداز کردن ۲تعیین ارزش کردن – تخمین قیمت ۳نوازش کردن ...
رست raset سهم – قسمت
بچاردنیین bechaardeniyen چراندن
درمه دمه بویین derme derme baviyen سفت شدن و دانه ای شدن بخشی از مواد خمیری و آبکی نسبت به دیگر ...
لیف خرما lif Khormaa طنابی که از کنف که برای بستن بار روی حیوان مورد استفاده قرار ...
تغک teghek هق هق
کاری سر kari sar خوشه ای که تازه دانه بسته باشد
جرجر هاکردن jer jer haakordan ۱نق زدن ۲گریه کردن بچه

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۰۲۱
mod_vvisit_counterديروز۳۲۹۲
mod_vvisit_counterاين هفته۱۵۴۴۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۳۷۵۴۹
mod_vvisit_counterجمع۱۳۵۵۳۵۱۴

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني