مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
چلیک ماره کا ۴ chelik maare kaa 4 از انواع بازی های بومی که شبیه به(عروس بیارده کا) استابزار ...
سرشکسگی sar shekassegi بی آبرویی – سرافکندگی
سوج بمان soojbomaan احساس ناراحتی و درد کردن
وارگ vaarag زگیل
چسن درو chesen darro ۱مانند باد رفتن و از کار شانه خالی کردن
پیشباز pishbaaz پیشواز استقبال
سر بویین sar baviyen به سر رسیدن – به پایان آمدن
وایره vaayre بادی که با خود باران آورد
وراز veraaz گراز
درکار dar kaar ۱موجود ۲مهیا
دره دوکه dare dookke جنگل با پرتگاه های زیاد
میرکا تیم mirkaa tim خر مهره که به گردن اسب و گاو اندازند هر گونه مهره اعم از دانه ...
راش پشته raash poshte از توابع رامسر
دزنی هنیشتن dezenni henishtan روی دو زانو نشستن
قمچی ghamchi شلاق
چنه چینکا chane chinnekaa دانه چینی ماکیان
گلی بره gali bare ۱سرفه ی کوتاه ۲صاف کردن گلو و حنجره
چولک choolak یک واحد کشتزار که از چند اولی درست شود
اش چنگ ash chang ۱پیاله ی چوبی که آن را برای برداشتن ماست از تغار به کار برند ...
تپه سر tappe sar ۱بالا تپه – بالای بلندی ۲مزرعه ای در شمال بالا جاده که زمانی ...
سنگ پشت sang pasht سنگ پشت – لاک پشت
بورسر boor sar از توابع دهستان کلارستاق شهرستان چالوس
واپر پری vaa par pari نوعی گیاه بوته ای و خودرو که گل آن پس از خکشیدن شبیه به قاصدک ...
فلوه felve تخم شنبلیله
دخسن daKhesen بخوابان
اوهان oohaan آدم نمونا
لله lale ۱استخوان ساق پا و دست ۲نی – ساقه ی نی
تاله روآر taale rooaar از توابع پل سفید سوادکوه
بل bel ۱بگذار بنه ۲اجازه بده
لمبر په lember pe ۱بخش های پایانی هر چیز،کناره ی هر چیز ۲دامنه ی هر چیز
بن چک ben chek ۱از بنیاد ۲از اول
دغلی dagheli فریب کاری و تقلب در بازی
فولاکن دئن foolaa ken daan تکان دادن
کم جان kamjaan بی حال – بی زور
بلندمازو belende maazoo ۱شاه بلوط ۲بلوط کهن سال
آل aal ۱موجودی خیالی ۲جن
خربزه پته Kharbeze pete ۱نشای خربزه ۲بوته ی خربزه
گوزگب gooz gab حرف های بیهوده گفتن یاوه – حرف مفت
گندم سر gandem sar سبوس گندم
جان تنه بویین jaan tane baviyen ۱بیزار شدن – بی حوصله گشتن ۲جان به لب گشتن
کنار بین kenaarbayyen زایمان کردن
کار تلام kaar telaam عنکبوت
بادمجان و ویج baademjaan vevij خورش بادنجانی که با سیر و مغز گردو تهیه شود
نگین دار nagindaar از انواع گوشواره
سرخ ولیک serKhe valik از توابع دهستان چهاردانگه ی سورتچی ساری
ملو moloo نوعی علف
تیک – بزو tik bazoo ۱سر بر آوردن از خاک ۲جوانه زد
الاش – شی elaash shi روستایی از دهستان بندپی بابل
ادش adesh ۱همنام ۲برادر
خوردیک Khoordik کوچولو

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۷۴۸۴
mod_vvisit_counterديروز۷۳۴۵
mod_vvisit_counterاين هفته۱۴۸۲۹
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۳۳۶۲
mod_vvisit_counterجمع۱۴۵۸۸۸۵۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني