مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
شونگ shevang شیون فریاد جیغ
سچه کور sechche koor بی پدر – نوعی نفرین
مگه mage مگر
سی دکتن sidaketan هوایی شدن
قناره ghenaare چنگک قصابی
سیرداغ sir daagh سیر تفت داده
اسپ چر aspe chaar از مناطق کوهستانی و ییلاقی شاهکوه و ساور واقع در استرآباد ...
الشت alesht ۱گام بلند ۲آدم قد بلند
گرد رودبار gerd roodbaar از توابع بندپی شهرستان بابل
سردری sar dari ۱از بالا به پایین ۲چارچوب بالای در
هوش howsh لفظی جهت ایستادن چهارپا
اشاک ashaak ۱دانه های پوک برنج و آشغال های ته خرمن ۲خس و خاشاک
هرک بیتن harak baytan شانه کردن و باز کردن موی درهم شده
دل بییت del bait ۱ناراحت – غمگین ۲باب دل
چگ مایی chag maaiy چهاردست و پا راه رفتن
جینکا jinekaa گاو نر جوان
زوزکرشال zoozkarshaal شغال زوزه کش – از انواع شغال البرز که از صدای خاصی برخوردار ...
چپ دس chap das چپ دست
چش خاری هدائن chesh Khaari hedaaen ۱با نگاهی تند کسی را ترساندن ۲طمع ورزی
تا به تا نرسیین taa betaa naressiyen ۱به هم نرسیدن ۲به آرزو نرسیدن ۳مغبون شدن از سهم
انگه نی نی ange nini ۱چشم کوچک ۲کسی که به طرز غیرطبیعی کوچک باشد
قرچ ghorch صدای کشیده شدن ریسمان یا سایش دو چوب خشک برهم
هچ hech هیچ
جل دره jal dare مرتعی در اطراف تنکابن
پیته بزئن pite bazoen ۱انبار کردن ۲چیزی را به منظور بستن حفره در سوراخی چپاندن ...
تیر مات تیر tir maat tir نوعی بازی با تیله
دوش بنی doosh beni ۱چوبی که به عنوان اهرم به ریسمان دسته ی علوفه یا هیزم وصل ...
کل کور kale koor جامع عیوب جسمی شدن – کاملا بدبخت
هبره hebre هیبت – هیکل
سمبش sembesh نوعی نفریننوعی زخم که در کف پا ایجاد شود
بیش beysh ببین
البن olben از توابع شهرستان پل سفید
تویر toyer نام دهکده ای در ناحیه کوهستان غربی از کلارستاق تنکابن
چک بییتن برخورد كردن چک بییتن
شرورما shar vare maa از ماه های تبری مطابق با دی ماه
جیزاو jiz ow نام دهکده ای در دهستان کلارستاق چالوس
باهوتن baahooten بئوتن
زلتیکه zeltike فریاد – شیون گریه ی شدید
چارشمبه پیش chaar shambe pish از محلات قدیمی بابل
لبرده laberde چاقی بی اندازه
سر چنگوم sar chengoom از اجزای گاو آهن
پینک pinek از توابع دهستان بندپی بابل
جره زین jareh zine ابزار آهنین و سوراخ دار که در جوی آب گذارند تا خس و خاشاک ...
تنگ دره tang darre دره ای در منطقه ی هزارجریب بهشهر
تلاجنگی telaa jangi ۱خروس جنگی ۲از انواع سرگرمی – واداشتن خروس ها به درگیری ...
کله kalle ۱یکان شمارش ۲نفری،هر نفر
هوزندیئن hoozendien به سرعت کسی را تعقیب کردن
کاینه kaayne کانون و محل مراجعه ی بازیگران در بازی های کودکانه
رج هکاردن raj hekaarden ۱نشان کردن ۲نشان چیزی را گرفتن ۲درست کردن کاری یا چیزی ۴پیدا ...
لنگی lengi ۱لنگ حمام ۲در مقابل تقسیم منافع،نگهداری گاو را به دیگری ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۴۳۹
mod_vvisit_counterديروز۷۹۴۰
mod_vvisit_counterاين هفته۳۹۵۰۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۱۶۷۱۸
mod_vvisit_counterجمع۱۵۷۹۷۱۴۸

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني