مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
راس هاکن raas haakon بلندکن
چو سر choo sar ۱محلی از جنگل که عمل جمع آوری چوب در آن جا انجام شود ۲کار ...
خارخجیر khaare khejir بسیار خوب – خوب و زیبا
دم درهاکردن dem sarhaakerdan توان کسی را گرفتن
ترزیه tarziye تعزیه
نرسی maressi کال – نرسیده – نارس
پرس هدائن peres hedaaen ۱بسنده بودن ۲ایجاد مانع کردن
گنس gans منگ گیج
آهه aahe گاله پوششی از ساقه های برنج و برای سقف خانه های سنتی مازندران ...
خور دار Khaver daar آگاه باخبر
دروازک darvaazek ۱نام مرتعی در حومه ی نور ۲نام مرتعی در سوادکوه
ته کنه – مه کنه te kenne me kenne
از بین – چال azbin chaal روستایی از دهستان جنت رودبار رامسر
شیرج محله shirejmahale روستایی از توابع شهرستان تنکابن
قرم قروش gheram ghoroosh ۱گرداندن چوب یا شلاق به دور خود برای ضربه زدن ۲تندر – رعد ...
ول میست val mist ۱زانویی ۲هر زاویه ی نود درجه و نزدیک به آن
غرئول gheraool نگهبانمأخوذ واژه ی ترکی قراول
سردبنج sarde benj برنج دیررس
املا – ایراکو amlaae iraakoo نام مرتعی در آمل
غش ghash صرع
جاب jaab جواب
تابوردن taabaverden با یک ورزا شخم زدن
هوش بزوئن hoosh bazooen ۱از خود بی خود شدن ۲پریدن عقل از سر گیج و منگ شدن
نارنج کول naarenj kool پوست نارنج
ترجن ter jen ۱نی توپر ۲روستایی در کلیجان رستاق ساری
ترسید tarsid گاومیش ماده ی سه ساله
آینه –کا aayne kaa آینه ی کوچک
چوک chook جوجه – جوجه ی ماکیان
جغوک jaghook ۱درگیری ۲گلاویز شدن
سیمت simet از توابع خانقاپی قائم شهر
شیر داری shir daari ۱از توابع یخکش واقع در شهرستان بهشهر ۲رودخانه ای در نزدیک ...
کرد روش kerde roosh با عجله و شتاب تنبیه کردن
بخاسی beKhaassi عاشقی
نسخه nosKhe نوشته ای که از روی کتاب یا نوشته ای دیگر تحریر کرده باشندرونوشتمعین/ج۴/ص۴۷۲۱ ...
سزمرت soze mort سبز سبز
خوروال Khavravaal خبر احوال – احوال پرسی
سیم هایتن sim haaytan قسمت ابری شده ی آسمان
کور پس پسی koor pes pesi گونه ای پرنده – سسک کوچک
آبریز aabriz ۱آبشخور دام۲کنار آب۳کنایه:از توالت
هکان hekaan بکن – انجام بده
آریه سری aarye sari عاریه گرفتن
کیچکک kichkak کوچک
چش گرد بویین chesh gerd baviyen متعجب شدن – تعجب کردن
مچ mach ۱مزه ای غیر از چهار مزه ی اصلی ۲آب فاقد طعم طبیعی ۳بد طعم ...
جر jar دو عطسه ی پیاپی که در هنگام حرکت در باور عده ای،نیکو است
میان رودبار meyaan rood baar از توابع میان بند نور
کرمر kare mar
زغاله zeghaale جدا کردن پوست سبز گردو
چنبلی chenbeli ۱دو یا چند میوه ی چسبیده به هم ۲کبوتر طوق دار و کبوتر جنگلی ...
پرسش هکاردن persesh hekaarden ۱پرستش کردن – پرستیدن ۲تیمار نمودن مریض ۳پرسیدن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۳۶۹
mod_vvisit_counterديروز۳۹۶۷
mod_vvisit_counterاين هفته۹۴۲۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۵۱۷۸
mod_vvisit_counterجمع۱۳۹۵۶۶۰۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني