مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
چی چی – وسه chchi vesse ۱چرا؟ برای چه؟ ۲نامربوط
لیزاغی lizaaghi لیز بودن سطح اشیایی مثل چوب و سنگ که زیاد در آب رودخانه مانده ...
موچر moocher تخمی که به عنوان نشانه،زیر مرغ گذارند تا مرغ هر روز،در همان ...
تیل دیتن til daytan گل مالی کردن
پربییته par barite پرواز کرده
پیر گرد کو pir gerd e koo کوهی در ارتفاعات جنوبی گرگان به ارتفاع ۳۲۰۴متر
دسته کیله dasete kile جوی های کوچکی که دور خزانه ی برنج ایجاد می کنند تا آب از آن ...
چلیک و چه chelik vache ۱نوزاد ۲نام قطعه چوبی کوتاه در بازی الک دولک
کور کورکی koor kooraki از روی بی فکری – کورکورانه
جخته jaKhte مقداری – کمی
دس بدس هاکردن das be das haakerdan ۱وقت تلف کردن ۲درنگ کردن ۳چیزی را دست به دست کردن
شان جوش shaan joosh جوشیده ی عسل
دکمه را dekme raa جادکمه
خل خو Khele Kho خواب بی موقع
قرق gheregh ۱چابک ۲شاداب – سرحال
تاوه taave تابه
موس بچو moosbechoo ۱آدم بی آبرو – بی حیثیت ۲فردی که از همه جا رانده شده باشد ...
نزبی شو nezbi sho ۱شب پر مه و تاریک ۲شب ابری
فرام مال feraam maal ۱گاو یا گوسفندی که شیر ندهد ۲گاو یا گوسفندی که هنوز نزاییده ...
هیس هس his hes صوتی که امر به سکوت می کند
بز کوار bezke vaar ۱بز یک تا دو ساله ۲بز یک ساله
اله جارکشی ele jaar kashi یارگیری برای دعوا – قوم و خویش و ایل را وارد دعوا کردن
دواوند devaa vand دماوند
لاش پوس laashe poos گوسفند پوست کنده به قصد استفاده از گوشت آن
روون roovoon گاو مایل به قرمز،با خال سفیدی در پیشانی
پولاخ polaaKh سوراخ – سوراخ گشاد
پنج یک panj yek واحدی در تقسیم محصولات کشاورزی در نظام تولید ارباب رعیتی ...
تیل بار til baar ۱خانه ی گلی ۲تلار
زاری حال zaari haal تکه ای است سازی مربوط به لـله وانام اصلی این تکه فراموش گردیداز ...
رجی raji گاو ماده ای که آماده ی جفت گیری باشد
شاسب کلا shaasb kelaa از دهستان لاله آباد شهرستان بابل
خرج Kherj نام روستایی در حوزه ی خانقاپی سوادکوه
سرتو sartoo ۱سرزنش – شماتت ۲تاب دادن سر ۳تکان دادن آرام ماست برای روغن ...
النا elemaa ۱گیاهی مردابی که برای پوشش شیروانی خانه ها به کار رود ۲خرده ...
چرخ گیتن charKh gitan ۱جستجو کردن ۲گشت و گذار
چپردار chopper daar چوبی چنگک دار که برای آویختن چوخا یا شاخ و برگ علوفه از سقف ...
توجی tooji دژی تاریخی که در شهر ساری قرار داشته است
کل کل kol kol سرفه
دچکل – بچکل dachkel bachkel ۱کاویدن – کاوش ۲در لابه لای چیزی کاوش کردن
اوز oz آرزو – خوسته
چو تاشی choo taashi ۱نجاری ۲تراشیدن و آماده کردن مصنوعات چوبی از قبیل:قاشق و ...
تنده tende ۱سراشیبی بسیار تند ۲جوانه
کال در kaal dar نوعی در،مخصوص ساختمان های قدیمی که هر لنگه ی آن از دو نیمه ...
نیمه هدائن neme hedaaen نمودن – نشان دادن – ظاهر شدن
هچکلسن hechkelessen ۱زیر و رو کردن ۲محاصره کردن و حمله ور شدن ۳ریشه یابی کردن ...
انگور گلام angoor gelaam برگ درخت انگور
سورک sorek ۱از توابع دهستان چهاردانگه ی هزارجریب ساری ۲از توابع دهستان ...
مونه moone ۱بهانه – ناز ۲مویه
الا – قیز – قیز alaa ghiz ghiz الا کلنگ
ماسه کلا maasse kalaa ظرفی سفالین که در آن شیر ریخته و ماست بندند

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۰۱۶
mod_vvisit_counterديروز۶۳۸۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۰۱۶
mod_vvisit_counterاين ماه۱۰۹۴۰۵
mod_vvisit_counterجمع۱۵۱۷۹۷۰۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني