مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
خونش گری Khoonnesh gari آوازخوانی
قئرنه ghoerne آدم قدکوتاه
الا الابشیین elaa elaa bashiyen گشاد گشاد راه رفتن
تخت میل taKht mil از مناطق کوهستانی و ییلاقی شاه کوه و ساور استرآباد
کز بویین kaz baviyen ۱تباه شدن ۲مزه گس داشتن ۳ناتوان شدن ۴کنفت شدن
شرخ شروخ sheraKh sherooKh صدای شاخه ها و برگ درختان به هنگام عبور افراد یا احشام
تنگ بیموئن tang bimooan ۱سر رفتن حوصله ۲در تنگنا افتادن
چمبلی chambeli حیله – گر – نیرنگ باز
گوارس goaars ارزن
جت ازال jete ezaal یوغ و گاوآهن – بخشی از ابزار متعلق به خیش و گاو آهن که بر ...
انگورو angooro ۱نام روستایی در نور ۲آب انگور
کپل بزوئن kappe bazoen پرتاب کردن
هوریین heveriyen ۱شتابان و با آزمندی به سوی چیزی رفتن ۲کتک زدن
ششک sheshek
پلا پج pelaa paj قاشق چوبی
دپر بپر dapper bapper جست و خیز
شارمام shaar maam نام محلی است
رش resh زخمی که عفونت و چرک آن جاری شود – زخم عفونیعضو زخمی و ناسور ...
سراجیری saraajiri سرازیری
چپک chapek خلیج جایی که آب در خشکی پیش آمده باشد
دغاچیین deghaa chiyen عمل مخلوط کردن آرد یا گل با آب
سییو ش siyo sho شب تاریک و پر مه
دس حلقه das halghe دستبند زنانه – النگو
کال کاردن kaal karden
زرد کمر zard kamer از توابع میان رود بالای نور
زیاریان zeyaariyaan سلسله ای از امرای ایرانی نژاد که از ۳۱۶ تا ۴۳۴هـق حکومت کردندمؤسس ...
انجه anje ۱قورمه کردن یا خردخرد کردن ۲بلغور
اول – کل avvel kel شخم اول زمین
اوتال – بین o taal bayyen خیس خوردن لباس و تن
ونییک veniak گل گاوزبان
زینگال zingaal ۱زغال ۲گاو ماده ی سیاه رنگ با پاهای سفید
گندل gandel ۱گندو ۲آن که تنش بد بوست
جمنو jamnoo
قائم هاکردن ghaayem haakordan مخفی کردن
کمل kamel کاه شالی – ساقه ی شالی درو شده جهت خوراک چهارپایان
بگزئر begzer ۱صرف نظر کن ۲عفو کن – درگذر
یانه سر yaane sar از توابع چهاردانگه ی شهریاری(هزارجریب)بهشهر
بگرسن bageressen ۱قربان صدقه رفتن ۲تغییر حالت دادن
بیات bayyaat ۱موسیقی منطقه،نام یکی از قطعات سازی مازندران استپیشوند ...
چله شو chellesho شب اول زمستان
ناز naaz حالت استغنای معشوق از عاشق – عشوه و طنازی
دجا گویی dejaa gooyi دوجاگویی – سخن چینی
منت بویین mennet baviyen نصیحت شدن – سرزنش شنیدن
شیوک بزوئن sheyook bazooan ۱کفک زدن ۲زنگ زدن
مازی تیم maazi tim میوه ی درخت بلوط
آبان روز aabaan rooz نام یکی از روزهای ماه،در گاهشمار مازندرانی
لنگ به لنگ leng be leng ۱پا به پا ۲خوابیدن دو نفر به صورتی که پاهای آن ها به سوی هم ...
زبر zabr ۱قوی – نیرومند ۲فرز – چالاک
بوشتن booshten از روی چیزی رد شدن
غئز gheez ۱خشم – غضب ۲انکار ۳نهیب زدن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۴۲۵
mod_vvisit_counterديروز۷۴۴۸
mod_vvisit_counterاين هفته۳۵۱۰۰
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۳۴۸۹
mod_vvisit_counterجمع۱۵۲۱۳۷۹۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني