مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
لس کوک las kook کوک پایین در سازهای زهی – زخمه ای
کمرودی kemroodi نام قبایلی در دوره ی هخامنشیان که در حاشیه ی دریای خزر به ...
مخمنین تل maKhmenine tol تپه ای در غرب آلاشت
کله توکن kalle tooken با شتاببا عجله به طرف مقصد یا کسی حرکت کردن
دکاشته کا dekaashte kaa گونه ای بازی گردو که دو گردو را روی هم گذارند و با گردویی ...
لته سی late si
پس گیته pas gite ۱ذخیره ۲انبار
قئر قئروک ghoer ghoerook فرد غرغری – غرغرو
سپلته سلپه sepelte selpe ۱تاول ۲سفله
جق jagh لفظی که جهت تحقیر افراد به کار رفته و صدایشان را به سگ تشبیه ...
پایین جلیکان paayin jalikan از توابع دهستان میان رود پایین نور
گورس سر gorse sar نام محلی درحوزه ی سنگرج سوادکوه
آزار azzaar ۱بیماری صرع ۲اذیت آزار
یک رنگ yak rang بی ریا – صاف و ساده – صمیمی
دراجین daraajeyan آب را در کشتزار تقسیم کردنآبیاری
اون – جه on je آن جا
رغن کلا reghon kelaa ظرفی است سفالی و با حجم زیاد که تا لبه آن را در زمین فرو برند ...
تش بخردن tashbaKherden تش بهیتن
بوغه boghe تاج
پیری هکاردن pieri hekaarden ۱در حق کسی پدری کردن ۲نیکی کردن – احسان کردن
شلمبیک shalembik ۱تربچه ی صحرایی که خوراکی است ۲سبزی خوردنی ۳نوعی پرنده
پیچاک لامیزه pichaak laamize پرگو یاوه سرا
بخرین baKhrin بخر – خریدکن
کالیکلا رو kaali kelaa roo نام رودی در لفور واقع در سوادکوه
لت بزوئن lat bazooan ۱مسطح کردن کشتزار برنج ۲هم زدن برخی مواد غذایی
ول وار val vaar جوی آبیاری مزارع که پرپیچ و خم باشد
هلی زلکا hali zelkaa ۱آلوچه ی ترش و نارس ۲هسته ی نارس آلوچه
زل zel ۱زخمی که سرباز کرده باشد ۲نهایت گرمی آفتاب ۳نوعی درخت
خاروس khaaroos خروس
وجه هاکردن veje haakardan وجب زدن
گیت git ۱تعدادی معین از ساقه های برنج خزانه جهت نشا در شالیزار ۲از ...
جودون joodoon گودی دندان های اسب جوان که در ده سالگی از بین رود
جاوزه – داشتن jaaveze daashten ۱گنجایش داشتن ۲زهره داشتن
جغ جغه jegh jeghe جیغ و داد – فریاد و شیون
چلستان chelestaan کوهی در ارتفاعات جنوبی منطقه ی کردکوی به ارتفاع ۲۷۵۹متر ...
مره more نوعی سبزی صحرایی که خاصیت دارویی دارد
دون doon ۱دانسته باش ۲بدان
ونگردن vanne gerden مکانی درمرتع هلیشت ولوپی سوادکوه
تو هر tohor تبر
سیوال sivaal نوعی درخت – ال سیاه
دمیش – دغلتی damish daghelti کثافت
نون هزنک noon hezenek فرو بردن نان در خورشت آبکی یا آش
شال سنجه shaal senje
اوست ost آبستن
تلا نور telaa noor
چرکن cherken چرک آلود
هف جوش haf joosh ۱کار آزموده – مجرب ۲جای کهنه جوش
اداک adaak ۱پدر بابا ۲پدر بزرگ
فندق fendegh فندق
پیچ پیچ هدائن pij pij hedaaen ۱سرکار گذاشتن ۲کش دادن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۶۳
mod_vvisit_counterديروز۴۵۳۸
mod_vvisit_counterاين هفته۱۲۷۵۵
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۸۵۱۰
mod_vvisit_counterجمع۱۳۹۵۹۹۴۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني