مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کچه دچین kache dachin ظرفی چوبی و معمولا استوانه ای شکل که قاشق های چوبی را در ...
دستمبو dastamboo نوعی طالبی زینتی و خوشبو – دستنبو
کاری سر kari sar خوشه ای که تازه دانه بسته باشد
تکی تکی taki teki لب به لب – انباشته
خاک مرده Khaake merde خاک بی حاصل – خاک بی قوت
چمی chami چمی
خوش انگور Khosh angoor مهمترین کوه در شرق رود عبداللهی و جنوب روستای یانه سر و شمال ...
سگ گیرا sage giraa سگ گیرنده
راسه چاچ په raasse chaach pe زیر شیروانی
بن وشتن ben voshten ۱یکه خوردن ۲جست و خیز
لا لا laa laa ۱نوعی سبزی ۲از توابع نرم آب دوسر ساری ۳نام مرتعی در کتول ...
ونی پکر veni pakar ترشح خشک شده ی بینی – آشغال بینی
ناره naare ناله – صدای ناله ی بیمار
زنگیچه zangiche آرنج
کرپه چشم karpe cheshm چش بر آمده،برآمدگی چشم
پلی بزئن pali bazoen ۱به پهلو افتادن – غلت زدن ۲واژگون کردن
بخارنیین beKhaareniyen خاراندن
جانه – کا – کوله jaane kaa kole گوساله ی نر دو ساله
دولچه doolche تاس حمام
ور فس var fes ۱کسی که کنار آدم می خوابد
زگ زگ هکاردن zeg zeg hekaarden ناله و زاری کردن
پیت سر pit sar بی شعور – عقب مانده ذهنی
چله chele واحد شمارش در کارگاه بافندگی سنتی برابر با چهل دانه قیوه ...
خنار Khenaar ۱چوپان ۲طائفه ی خناری در مناطق مرکزی مازندران به جهت کار ...
سر رک ser rek ۱تراشیدن سطحی روی اشیا ۲وجین سطحی
پئی هاکردن peri haakerdan کنار رفتن
چنش chennesh چندش
لپ لپ lap lap خوردن تند تند که با صدا همراه باشد
باکتون baaktoon بزن – کتک بزن
اجونی ajooni ۱فراغت – آسایش – راحتی ۲ به صورت کنایی به معنای صبوریاجونی ...
خاکک Khaakak از توابع دهستان کوهستان شرق نوشهر
هو ho ۱آرزو ۲خاطر
خون دله مرد Khoon dele merd خونی که در اثر کوفتگی در زیرپوست خشک شود
رفو refoo رفو
جز jez نوعی تیغ و خار جنگلی
ناک بزوئن naak bazooan ۱مکیدن ۲نوک زدن ماهی به قلاب ۳هق هق گریه
پوچه مرغ poochche mergh فضله ی مرغ
اورشم oorshem ارشم
بن اولی ben ooli پایین ترین کرت در هر زمین
کلیر kolayr نیم تنه ی نمدی چوپانان
دس کاره das kaare ۱بازیچه ۲سهل – آسان
تخرمه toKhorme آدم قدکوتاه
برینه – برینه berine berine تکه تکه کردن چوب – قطعه قطعه کردن چوب
چسبه chosbe نیم خوشه ی شالی
په به په pe be pe ۱متوالی – پشت سرهم ۲دو لنگه کفش یا جوراب ۳لنگه به لنگه
بنوسن bennoosen اندود کردن
صبر sabr ۱عطسه ۲صبوری و شکیبایی
لسه کون lase koon کم جنب و جوش – آدم سست و تنبل
تجه teje تیشه
لاپه دار laappe daar ۱مرتعی در روستای چینوی کتول ۲تنه ی درخت پوسیده و شکاف دار ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۲۲۳۳
mod_vvisit_counterديروز۱۲۳۰۳
mod_vvisit_counterاين هفته۱۲۲۳۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۷۴۶۹
mod_vvisit_counterجمع۱۶۲۷۸۴۳۸

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني