مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بن درون ben darven حیاط
لنگ کل lang kel شل شدن گوسفند از بیماری
پتوش patoosh هوای شرجی و مرطوب
شکل دار shekeldaar کسی که با همراه داشتن پرده ای از صحنه های عاشورا مداحی کند ...
تجنده tajende ۱کوشا،پرتلاش،کوشنده ۲دونده
کلک kalek انتهای پشت مازه نزدیک سرین در همه ی جانورن
شله خایه shele Khaaye
کرچی هاکردن karchi haakerdan مخروطی چیدن دسته های درو شده ی شالی یا گندم و یا جو در خرمن ...
خون میزه Khoon mize خون میزه
بشماریین beshmaariyen شمردن
وجارش vejaaresh اشتها میل به خوردن
لس موس lase moos آدم شل و ول – تنبل
کلون kaloon ۱نام مرتعی در شیرگاه سوادکوه ۲سرور،زیبا
چکه هاکئردن chakke haakoerdan به هم زدن – زیر و رو کردن – بازکردن چیز به هم بافته
ورکار var kaar ۱شریک – انباز ۲همکار
تخرم toKhorem بخار
نپته napete ۱غذایی که خوب نپخته باشد ۲نارس – کال
کین ته دکاردن kin ta dekaarden ۱زیرانداز کوچک جهت نشستن ۲چهارپایه
کل بن kel ben ۱اطراف اجاق ۲مرتعی در حومه ی لفور
کنار او kenaar o کناب آب مستراح
شیرکنف shir kanaf از انواع کنف که به علت پوست سفیدش به این نام شهرت یافته است ...
شتانی بویئن shetaani baviyen ۱محتلم شدن در خواب – انزال در خواب در اثر خواب دیدن
ولاردنی velaardeni پاره شده – باز شده
دگردانیین dagerdaaniyen ۱قی کردن ۲برگرداندن ۳غلیظ کردن شیر با جوشاندن و احیانا مایع ...
کله وسن بویین kalle vosen baviyen کنده شدن سر مرغ یا کنده شدن قسمت فوقانی هر شی یا جسمی
پرون peroon ۱پدران و نیاکان ۲کشاله ی ران
خر تمبه Khertembe خیلی چاق
تن شوران tan shooraan ۱گرمابه – حمام قسمتی از حمام ۲شستشوی کنار چشمه و رودخانه ...
تیب نر tib bar ۱سالار – قوی ۲حیوان نری که برای جفت گیری نگهداری شود
قلاچ ghpllaach جرعه
قنداشکنی ghand eshkeni شیرینی خوری – از مراسم پس از خواستگاری است که بستگان دو ...
تشنی tashni ۱تشنگی – عطش ۲میل و اشتیاق وافر به کار یا چیزی داشتن
لوار levaar ۱زمین یا زمین های پوشیده از خار بوته و علف هرز ۲تیغ های انبوه ...
کرکه سو kerke so مرتعی در منطقه ی میخ ساز نوشهر
اورک orek گاو یا اسب را جهت چرا با ریسمان بلند مقید کردن
داغ کاردن daagh kaarden ۱داغ کردن ۲داغ زدن
نگین هاکردن nagin haakerden یکی از حالات شیر دادن مادر به فرزنددر این حالت مادران بدن ...
شفت شفتی بکشیین sheft shefti bakeshiyen ۱دیوانه وار کار کردن ۲سخن بیهوده گفتن
په pe ۱پا ۲پی دنبال
کوسه رز koose raz از توابع لیتکوه واقع در منطقه ی آمل
نکف nakef نیفت
اسپی – کلا espi kelaa از توابع دهستان ناتل رستاق نور
پاریکلا paari kelaa از توابع دهستان بندپی شهرستان بابل
پیچ هادائن pich haadaaan ۱درد شکم همراه با اسهال ۲پیچاندن
فاکل faakkol زلف – موی جلوی سر
بچاسو bechaa sow آب سرد شده
پتک petak پشت گردن
تنگ هاکردن tang haakerdan ۱سفت کردن ۲کشیدن
بن هایتن ban haayten ۱مماس شدن ۲تکیه دادن ۳ته گرفتن
با baa از اصوات در تعجب

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۴۸
mod_vvisit_counterديروز۷۸۳۵
mod_vvisit_counterاين هفته۲۴۸
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۵۱۶۴
mod_vvisit_counterجمع۱۶۵۲۳۶۱۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني