مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سنگین sangin آهنگی با ریتم کند که در ریسمان بازی توسط سرنا و نقاره به ...
بولارسن boolaaressen چاق شدن
کوتنا kootenaa از توابع بیشه سر واقع در منطقه ی قائم شهر
لس چکن laschaken وراج – پر حرف
شیر هایتن shir haaytan از شیر گرفتن
خاک به سری Khaak be sari ۱بدبختی – عمل بد
شا کرم shaal kerm نوعی علف صحرایی شبیه ارزن
چکال – بیین chakkaal biyen چکال – بیین
کشتک غاز keshtek ghaaz کفچه نوک – نام پرنده ای است
جیرز jiraz نام گلی جنگلی شبیه آلبالو
هاکنه haakene کند انجام دهد
سکیجه sekije سکسکه
ته – سو ta soo ۱کم حرارت ۲شعله ی کم سماور یا چراغ
جره مره jare mare ۱خرت و پرت – آت و آشغال ۲بریدن درختان جنگلی ۳خس و خاشاک
ترش بویه tersh baviye ۱هر چیز ترش شده
حاج تلنگ haaj teleng نوعی سبزی صحرایی که جهت پختن آش مورد استفاده قرار گیرد
چلیک ماره کا ۳ chlik maare kaa 3 از انواع بازی های بومی که از خانواده ی (عروس بیارده کا) استپس ...
تیر مات تیر tir maat tir نوعی بازی با تیله
دله دکت dele daket ۱انجام کاری به صورت انتخابی یا نامنظم ۲فضول
خاموت Khaamoot یوغ گردن اسب و خر
رونا roonaa راه های باریک سینه ی کوه
زرشک کو zereshk koo ۱مرتعی از توابع شهرستان گرگان ۲از ارتفاعات جنوبی گرگان
انار – او enaar o ۱شربیتی با رب انار ۲افشره ی انار – آب انار
تیم بس tim bas انباشته از تخم
چاچ بن chaach ben قسمت انتهایی دیوار که متصل به سقف است
هالی هکاردن haali hekaarden فهماندن – آگاه کردن
لیج کو lij koo از توابع جنت رودبار تنکابن
روچاکه په roochaakke pe کنار رودخانه
آمیرزا کت aamirzaa kat ارتفاعی در منطقه ی سوادکوه
بجی beji گوشت چرخ کرده و بریان شده در روغن یا پی
ترسیکا tarsikaa ماده گاو دو نیم تا سه ساله که آماده ی جفت گیری باشد و هنوز ...
اتا کوپاچی attaa kopaachi ۱یک بار کوبیدن ۲پاشیدن – افشاندن
تمکاره tamkaare کشاورز غیربومی
تالم talem به هرز رفته – هدر رفته – به یغما رفتن محصولات جالیزی
بسرسن basorassan زیاد حرف زدن – پرحرفی
پجکن pej kan پجکش
تجایی tajaaei پس غمچه
گوایی gevaayi گواهی،گواهی دادن
پخ در بیاردن peKhedar biyaarden ناسزایی به معنی شکم دریدن
ساده saade بی نقش و رنگ
گروبکشیین gero bakeshiyen تهدید کردن
پی هاکردن pi haakerdan چاق شدن
ناف چال naaghchaal مرتعی در کجور
مرمایی mar maayi مارماهی
کفی نک kafi nek چوبی مخصوص جهت فرو ریختن گردو از درخت
چاپروک chaaparook کسی که زیاد سردش شود و به مکان گرم علاقمند باشد
انده ande دنده ی بدن
خل بنی Khel beni نانی که در زیر خاکستر پزند – نوعی نان چوپانی
آخ آخ aaKh aaKh از اصوات در مقام افسوس
چائوک chaaook ۱آن که زود سرما خورد ۲فرد حساس در برابر سرما

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۹۳۲۱
mod_vvisit_counterديروز۱۲۲۱۵
mod_vvisit_counterاين هفته۴۸۰۰۰
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۰۲۴۲
mod_vvisit_counterجمع۱۶۲۵۱۲۱۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني