مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سر کین sar kin وارونه – سرو ته
گیل کلا gil kalaa ۱از توابع زانوس رستاق کجور ۲از توابع کلارستاق چالوس
تشگره tashgere گیاهی خودرو و خوراکی
پهریز هاکردن pahriz haakerdan پرهیز و اجتناب از خوردن بعضی غذاها یا خوداری از انجام برخی ...
گردنی gerdeni نوعی شالی آمیخته با تخم گیاهان هرز و شلتوک پوچ و توخالی که ...
گل بوم gel boom سقف و دیوار گل اندود سقفی که گل اندود شده و با ماله صاف گردد ...
ایل il از توابع دهستان میان رود بالای شهرستان نور
لمچه lemche غذای غیر مأکول در اثر ماندن یا کپک زدن
کلافه kelaafe کلاف و گلوله ی نخ
هچی بچی hechi bechi جا به جا کردن وسیله های منزل – مرتب نمودن وسایل خانه
تیم چو بزوئن tim choo bazooen فرو کردن نی منعطف بر روی خزانه ی برنج به صورت کمانی و گذاشتن ...
بذگئر bezgoer گذشت کن – بگذر
پیش ترک pish terek ۱پیش ترها ۲کمی جلوتر
کش دن kash don ۱چوخای نرم بافت ۲پارچه ی نرم بافت
ددیم هاکردن dedim haakerden چپ و راست کردن در نزاع – سیلی زدن متوالی
دس جور بیتن dasse jor baytan
ورف سو varf soo روشنایی برف – انعکاس نور برف
پروسره paroo sere نام چراگاهی در جنوب شرقی ساری
بوته میری boote miri نوعی بیماری قارچی که ریشه ی بوته ی پنبه را خشک کند
بره – را bare raa ۱سوراخ و هواکش زیر تنور ۲محل عبور گوسفند در آغل
دمب تو dembto دوقلو
جور بویئن joor bavien ۱درست شدن – درست انجام گرفتن ۲به توافق رسیدن ۳متناسب بودن ...
انگل angel ۱نوک پستان گاو ۲حلقه ها و پولک هایی که برگردن می آویزند ۳تنه ...
بندبنا bandinaa ترکه هایی که جهت بستن مجموعه ی دسته های برنج مورد استفاده ...
بختک baKhtek ۱بختک ۲مترسک
رخ شور raKh shoor شوینده ی لباس – گازر
دلسم dalasm نام روستایی ییلاقی در کجور
هرو کر هکاردن hero ker hekaarden ۱داد و فریاد – عربده ۲قلدری
خورد آرنه Khoord aarene آیینه ی جیبی – آینه ی کوچک
به کوس bekoos با فشار – با زور
چلستان chelestaan کوهی در ارتفاعات جنوبی منطقه ی کردکوی به ارتفاع ۲۷۵۹متر ...
قوچاق ghoochchaagh قوی هیکل
اشکم – قد eshkem ghed لاف زن – ادعا کار
گلما golmaa روستایی واقع در منطقه ی ساری
دپوسندیین dapoosendiyen پوساندن
غلم قات ghalem ghaat ۱درهم – مخلوط ۲آشفته
بنازه benaaze سرازیری با شیب ملایم
زیارت zeyaaret نام روستایی کوهستانی در جنوب شهر گرگان
کلاک kelaak ۱موج دریا ۲کولاک
کپاکین kopaakin سنگ چین مدوری که زراعت جمع شده را در روی آن انباشته کنند
هلوه – شیر halve shir شیر تازه ی گوسفند
اشکه eshke سرشاخه های شکسته شده ی درخت که روی زمین پراکنده باشد و دامداران ...
یخچال پشت yaKhchaal pesht از توابع فیروزجاه بابل
جل jal ۱دور – دوره – نوبت ۲نام درختی است
تکه نه teke ne نی قلیان
درنگ درینگ derang dering زنگ چهارپایان
رندو randoo ته دیگ
پرستائن perestaaen برخاستن
چل تیکه cheltike مرتع و کشتزاری نزدیک کوهپر کجور
آب کناری aab kenaari نوعی برنج خزری

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۴۳۶
mod_vvisit_counterديروز۵۲۳۰
mod_vvisit_counterاين هفته۱۹۲۶۹
mod_vvisit_counterاين ماه۸۷۳۷۵
mod_vvisit_counterجمع۱۳۲۳۷۷۱۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني