مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سربوت sar boot ۱اضافه بار ۲پرداخت قیمت اضافی کالا،در معامله ی جنس به جنس ...
دخاله deKhaale چوبی دو شاخه با پایه ی بلند که در ساختن بناهایی چون کومه ...
کیک kayyek کرم کدو
رسی resi ردیف هم
بتکانیین batkaaniyen کتک زدن – کوبیدن
زملغ zemelogh بسیار ترش
نیرین nirin نام مرتعی در آمل
ورتینه vartine پهلو
تل تل tel tel ۱تکان تکان ۲حرکات پاندولی و اضافی بدن در حال راه رفتن
فشو فیش هاکردن feshoo fish haakerden رجز خواندن
بیامه سی biyaame si برجی در اراضی امیرآباد لاریجان
کرئو چش keraoo chesh زاغ چشم
زرد تی تی zard titi از گل های وحشی که دارای بوته ای پرگل و زرد رنگ است و در فارسی ...
اپرس apres اپر
سرخ بره serKhe bare دامی به رنگ سرخ با پیشانی سفید
پشی کو pashi koo روستایی از دهستان گلیجان ییلاقی تنکابن
هلاله halaale ۱لاله ۲سبزی جنگلی خودرو که در پلو ریزند
گل باغ gel baagh ۱خال خالی ۲مرغ خال خالی
کوپی سرا قله koopi seraa ghalle آثار قلعه و خرابه ای بر بالای کوهی مشرف به آبادی کوپی سرا ...
زرین گل zarrin gol رودخانه ای است که از کوه های ابر،تخته زمین سرخان و کلب درویش ...
فرمایش هاکردن farmaayesh hekaarden ۱فرمودن – سخن گفتن ۲امر کردن
پپی او papi o پس آب
تش بزوئن tash bazooan ۱آتش زدن – آتش انداختن در چیزی
قارچاق ghaarchaagh چاق
اوجار oo jaar آنجاها
ادهوش adhoosh مدهوش
وچه بشتن vache bashtan زادن
تشکون toshkoon toshkoon
چلکی chalki چاله ی روی پره های چوبی آسیاب آبی
تیم جار راسته tim jaar raaste مترسک
سه گو sego مرتعی است در اطراف تنکابن
پیکا pikaa ۱استخوان پا از زانو تا لگن ۲پایه ی چوبی برای ساختن پرچین ...
با کله baa kalle آدم با شعور و خوش فکر
زرد پسو بویین zarde pasoo baviyen زرد پسو بویین
می رود mirood از توابع بابل سر بابل
سیادار تلا seyaa daar telaa نوعی دارکوب سیاه رنگ
ونن vannen نام مرتعی در آلاشت سوادکوه
سیرت sirt سوت
چارتوکی chaar tookki وضعیت بدن انسان که به صورت چهار دست و پا است
قجیلک ghajilak قلقلک
تییار هاکردن tiyaar haakerden ۱بزک کردن دختران و زنان ۲درست کردن
همرز hamraz جوانه ی تمشک که آن را پوست کنند و با افزودن نمک تناول نمایند ...
بورین bavrin ببر امر بریدن
سهن هاکردن sehen haakerdan سوهان کردن – تیز کردن
اسب – کشی asbe kashi تنگ اسب – بندی که با آن بار را به پشت اسب می بندند
چاپ chaap دروغ
زردگل zarde gel گل زرد – گل رس که جهت خشک زنی استفاده شود
پیش هنگ pish hang بز پیشاهنگ گله
اور بمان oor bemaan ۱به جنبش موزون درآمدن ۲قرواطوار آمدن
وهرکانه vehr kaana نام تاریخی گرگان

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۰۲۱
mod_vvisit_counterديروز۳۶۷۹
mod_vvisit_counterاين هفته۲۰۲۱
mod_vvisit_counterاين ماه۶۷۴۰۷
mod_vvisit_counterجمع۱۱۸۰۶۶۷۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني