مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سر بپریین sar bapperiyen ۱اضافه کردن ۲لبریز شدن ۳دور کردن – رد کردن
تخته سری taKhte sari ۱از انواع نفرین – کسی که روی تخته قرار گیرد
لپاسر lapaa sar محلی در جواهرده رامسر که آثار و گورستانی قدیمی در آن مشاهده ...
بدوج badooj بئوج
چاشت یار chaasht yaar آن که خوراک چاشت را برای کارگران کشاورزی می برد
سیا نشا seyaa neshaa بوته ی شالی که پس از حدود ده روز به رنگ سبز تیره آید
لیگ lig ۱دری در آغل گوسفندان برای خارج شدن آن ها ۲اردک
اره کش arre kash اره کش
قزیر ghazir جزغاله
سرش seresh ۱سریشم که از انواع چسب است ۲نوعی سبزی کوهی که ویژگی خوراکی ...
ورز varz ۱شخم اول زمین ۲مرزبندی شالیزار
زاغ چشم zaagh cheshm کبود چشم
نسق بیشتن nasegh beyeshten زمین را زیر کشت شالی قرار دادن
چیله chile چوب نازک – خرده های هیزم
پائین بارکوم paain baarkoom منطقه ای در شیرگاه سوادکوه
تپه چاله tappe chaale ناهمواری – چاله چوله – پستی و بلندی
ناره naare ناله – صدای ناله ی بیمار
دکته گپ dakete gap چوافتاده شایع شده
چارباغ chaar baagh روستایی از دهستان کوه پایه ی گرگان
تک کتنی tek keteni سخن چینی
دگرسن dageressen برگشتن
سر بکشیدن sar akeshidan روییدن یک نواخت خوشه ی برنج
سراوشت saraavasht لبریز – سرشار – لبالب
حرف کش harfe kash فضول – سخن چین
انجیل کا anjile kaa از توابع دهستان لفور سوادکوه
پولاخ polaaKh سوراخ – سوراخ گشاد
زیار zeyaar از توابع بالا لاریجان آمل
حرف گوش هکاردن harf goosh hekaarden حرف شنوی داشتن – گوش کردن سخن
هاقل باقل هاکردن haaghel baaghel haakerdan ۱سرگم شدن ۲به آرامی درگیر شدن
سیه seya پوشش سقف خانه
واوشیکا vaavshikaa
قوی ghavi خاکستری
بینج کردن binj karden زمان شالی کاری
گانده گیر gaande gir چونه گیر نان
چش دکشیین chesh dakeshiyen ۱روبرو ساختن – مقابله ی دوتن جهت کشف حقیقت ۲خیره شدن ۳در ...
رنگ باردنیین rang baardeniyan رنگ عوض کردن
تتیکا tetikaa سبزی غذایی
گازر گلییه gaazer gaaliye گذر و راه
دوش خرک doosh Kharek کتف
تریت terit عبوس،ترشرو
سیم بیاردن sim biyaardan زخم شدن – آبسه کردن
خزه Kheze ۱سرسری – سرسره بازی ۲کانال های سطحی و کم عمق که در دامنه ...
چوبنگستن chav bengestan شایعه پراکندن
دم در بیاردن dem dar biyaarden گستاخ شدن – وقیح گشتن
اورتی evreti ۱در مقام نفرین ۲مایه ی عبرت ۳بی حساب و کتاب ۴زشت
چار شه chaar she پارچه ی چهارگوشه و گره خورده که در آن میوه،بذر و ریزند
ازمار azemaar ۱کمی بعد ۲از نو دوباره
برم – دار baram daar ۱چوبی که در کنار بوته ی خیار یا لوبیا یا انگور فرو کنند تا ...
همرا hemraa ۱رفیق راه و هم سفر ۲موافق ۳جفت رحم پس از زایمان ۴موجود خیالی ...
سردابه sardaabe ۱سردابه ۲انبار زیرزمینی و مورب که درگذشته در آن آب و غذا ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۱۴
mod_vvisit_counterديروز۲۴۲۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۱۸۸۸
mod_vvisit_counterاين ماه۴۱۱۹۵
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۱۱۸۶۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني