مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
لکنه lakenne ۱کسی که تلوتلو خوران راه می رود ۲مندرس و از کار افتاده
سیو تیکا siyoo tikaa توکای سیاه
انجه anje گندمی که درشت آرد شده باشد
نیم لا nim laa خواب و بیداری
دگال degaal سر ستون
جیم کاسری jim kaasari آلونک موقت
پس خارد pas Khaard پس مانده ی خوراک یا نوشیدنی
ازون – دره ezon darre نام مکانی در سوادکوه
پی هکاردن pay hekaardan ۱قطع کردن ۲بریدن رگ و پی حیوان با تبر ۳زخم زدن به درخت که ...
دونسن doonessen دانستن
چل چاق chele chaagh
سوسر soossar پیمانه ی پر از غلات
پجر او pe jer o ۱آبی که پس از قطع شدن جریان آب در جوی تا مدتی جریان یابد ۲پس ...
پس ته – پیش ته pas te pish te ۱بالا و پایین ۲عقب جلو
تک – تنا take tanaa تک و تنها – تنها
عازا بکشنی aazzaa beshkeni نفرین به بعضی ابزار و ادوات،خاصه تفنگ
زر زر zer zer ۱حرف بی جا ۲نق نق کردن
غاند بویین ghaand baviyen پنهان شدن
وله وار vale vaar نام قسمتی از زمین های کشاورزی در کته پشت آمل
قرار gheraar ۱آرامش – تاب و توان ۲کارگر قراردادی سالیانه که اربابان ...
تیرک کا tirek kaa نوعی بازی با گردو
اشکاری eshkaari شکار – شکاری – بز و گاو کوهی
چم و چاره ده داشتن cham o chaar de daashten ۱چم و خم کاری را بلد بودن ۲بر کسی تسلط و احاطه داشتن
دهاج dehaaj لحاف
یک کش yak kash ۱یکباره – یک دفعه ۲یک دنده – کله شق
لش به lashebe بوی تعفن مرداب – بویی که از مانداب برخیزد
جنگل jangal بیشه – جنگل
میان رودبار meyaan rood baar از توابع میان بند نور
پل تادگاردنی pel taadegaardeni سقف خانه هایی که بر سه پایه ی چوبی استوار شود – نوعی سقف ...
چلی chali رگ به رگ شدن – ضربه خوردگی – در رفتگی
پیری peyri
روک شال rook shaal از انواع شغال
گنم برشته gannem bereste ۱دانه های گوشت و پیاز خرده کرده که آن را تفت داده باشند
تخرمه toKhorme آدم قدکوتاه
بار – بن – قد baar bene ghad به اندازه ی ریسمان باربند
باخت baakhet خوابیده
لینگ ته linge ta زیرپا
قجل ghajel قاچ برش
پائیز شخم paaiz shoKhm شخم پاییزه
پشمی چوقا pashmi chooghaa کت پشمین روستایی و گالشی که از موی گوسفند تهیه شود
سر لنگا sar langaa از توابع لنگای عباس آباد
پروز کش perzo kash فردی که چیزی را تصفیه و یا تمیز کند
دامان daamaan ۱جنگل ۲دامنه
سیم sim نوعی ماهی خزری
پارچو paarchoo پایه چوبی پرچین
رچ rach دفعه – مانند
نخک naKhak از اجزا سقف ساختمان
یاواش یاواش yaavaash yaavaash ۱آرام آرام ۲کلمه ی خطاب است،یعنی:بیا بیا
دول dool ۱آلت تناسلی پسربچه ۲کیسه ی وسایل خیاطی
شلپرن shel peren حافظ ماشه ی تفنگ

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۸۲
mod_vvisit_counterديروز۷۶۱۸
mod_vvisit_counterاين هفته۴۳۶۱۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۲۸۷۴۵
mod_vvisit_counterجمع۱۵۰۰۳۳۲۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني