مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سیه seya پوشش سقف خانه
سویلم sooylem از دهستان فیروزجاه بابل
دلا دلا dollaa dollaa دولا دولا خمیده
الیما alimaa گیاهی بومی شبیه پیازچه که در کنار جویبار روید و به جای سبزی ...
کنارپی kenaar oey ۱در کنار ۲خارج از گذرگاه
آلدره بشم aaldare bashm گردنه ای بین روستاهای دلم و آلیدژ نوشهر
ویهار مونا vihaar moonaa به مانند بهار
هلوه halve ماستی که از شیر گوسفند با شیره ی انجیر تهیه شود
تیکا پر چیکا پر tikaa par jikaa par از بازی های بومی مازندران
بجنگیین baengiyen جنگیدن – ستیز کردن – نبرد کردن
قلزم ghelzem ۱کوران ۲گود عمیق ۳محل ریزش و چرخش آب ۴چاله ای که در آن آب ...
هلی یشت سام hali yasht saam روستا و مرتعی از توابع کوهستان غرب نوشهر
منتر mantar در بارو عامه،وردی که بر چاقوی بسته شده خوانند تا حیوانات ...
کیجا بپر kijaa bapper مرتعی در پرتاس حوزه ی لفور شهرستان سوادکوه
امام زاده – محمود emaam zaade mahmood ۱از توابع دهستان گیل خوران قائم شهر ۲امام زاده محمود
تش لاک tash laak لاوک بزرگ – ظرف بزرگ
کوته koote ۱گاو اخته –کوبیده شده – چهارپای اخته شدهبز پیشاهنگ گله ...
تپ کایی tapkaaei بلندی تپه – تپه مانند
سرابیتن saraa bayten ۱جدا کردن گوسفند نازا از گله ۲جدا کردن بز از رمه ی گوسفند ...
آبشکه aabeshke پنجره
غراب ghoraab مغرور و خود بزرگ بین که در باور مردم از صفات کلاغ است
لمال lemaal از توابع نوکنده کای قائم شهر
تیم تلا tim telaa خروسی که در نرینگی و جنگندگی و نیرو و هیکل و زیبایی در بین ...
بزی bezi اصطلاحی است در مورد فردی که از بازی کنار رود
دگاردانیین degaardaaniyen ۱گرداندن – چرخاندن ۲ترجمه کردن ۳باز کردن
ویم vim بیم – ترس
پیشتک pishtek پیش تر جلوتر
آیین aayin ۱گاوآهن ۲آهن
لوبیا شیش loobiaa shish چوب قیم لوبیا و باقلا
اسکک askek سکسکه
بیاه biyaah صوتی برای راندن اسب
ستی sati پارچه ای که زنان آن را پیچانده و روی سر گذارند تا با روی آن ...
چلکه چلکه chelke chelke کم کم – اندک اندک – خرد خرد
اسب تاجندی asb taajendi اسب دوانی – تاخت و تاز کردن
سم زن sam zan کسی که سم پاشی کند – سم زننده
پت بخردن pat baKherdan ۱به نقطه ی جوس رسیدن آب – غل خوردن ۲پچیدن از درد ۳تحمل مشقت ...
وراخر varaaKher فراخور
سیا مجیک seyaa mejik ۱لوبیای چشم بلبلی ۲گوسفندی با سر سفید و مژه های سیاه
وار vaar ۱آب بستن دشت توسط جوی آب ۲آبی که در قسمت پایین زمین جاری ...
خاک سر نشین Khaak sar neshin بی چاره – بدبخت
بنه bene ۱باشگاه ۲آغل
کوکو چپی kookoo chappi ۱گل شیپوری که گل های سفید یا بنفش دارد – نوعی پیچک – نیلوفر ...
کل بکشین kel bakeshian ۱علامت گذاری کردن از طریق کنده کاری بر چوب یا تنی ۲جریان ...
جارتر jaa tar ۱بالاتر – قسمت بالایی ۲از ناحیه ی بالا
سزچلم soze chalem سبز مانند گیاه همیشک
خارمی kharremi ۱خرمی ۲شادی
وجه voje گنجایش
لاروبه بویین laaroobe baviyen گود و عمیق شخم شدن
شیه بزوئن sheye bazoen باران نرمی که همراه نسیم آید
آشن aashen ابزاری مربوط به آسیاب آبی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۲۴۸
mod_vvisit_counterديروز۸۰۴۰
mod_vvisit_counterاين هفته۵۱۸۵۵
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۴۱۹۴
mod_vvisit_counterجمع۱۵۶۰۸۴۵۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني