مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پاتکه paateke ۱چیزی را با نوک پا زدن ۲اخراج نمودن کسی یا از کار یا عملی ...
توج بزه tooj baze تاخورده
ونگ هاکردن vang haakerden بانگ زدن – فریاد زدن
دکش هاکردن dakesh haakerdan جا به جا کردن – تعویض کردن
رست هکردن raset hakerden قسمت کردن – تقسیم کردن
دره سرخ کشه dare serKh kashe دره ای در منطقه ی حفاظت شده ی جهان نمای کردکوی
دشت هاکردن dasht haakerdan ۱دشت کردن – مسطح کردن ۲اولین وجه دریافتی از کسب روزانه
شاشو shaashoo کسی که شب ها در رختخواب بشاشد
لرزانک larzaanek نوعی رقص که در آن رقصنده به طور مداوم در اندامش ایجاد لرزش ...
هتلی hotoli چاق و پرگوشت
دریده daride چشم دریده
یار بیتن yaar bayten ۱انتخاب هم گروه در یک بازی دسته جمعی ۲انتخاب معشوقه
اندوسه andoosse اندود کردن سطح اتاق و یا دیوارها با مخلوطی از گل و پهن گاو ...
سر رو بدیین sar roo badiyen ۱سرکش شدن ۲وقیح شدن
تیم شور tim shoor کسی که تخم کدوی گرفته شده را در آب شستشو دهد
خارجین khaarjin خورجین
هگشتن hegoshten گزیدن
گاسبن gaasben گوسفند
دنگر denger کوزه
بد دله bad dele ۱آدم بوگندو ۲بد ذات
خوش Khosh بوسه – ماچ
خرمونی Khermooni خرمالو
بئه boe ۱باشد ۲باش
کاته بکشیین kaate bakshiyen بچه زایی حیوان
زرتو zerto خوراکی از مغز بادام یا گردوی کوبیده،روغن حیوانی،زعفران،دارچین ...
هم دل بویین ham del baviyen هم رای شدن – یکی شدن
تلم بند telem band ریسمان یا ساقه رزی که دور کندو پیچند
چشمه غلغله cheshme ghalghale چشمه ای در ارتفاعات گرگان
کان ور kaan var کدام ور – کدام سو
مردنین merdenin مردنی بی حال
جکل jokol نیم دانه ی برنج نو رسته ی پخته شده که با مغز گردوی ساییده ...
گاترمه gaaterme ۱افسار گسیخته ۲حرفی از روی بی خردی زدن – یاوه
گردن بری gerden beri از روستاهای شهرستان بابل
مرجی marji عدس
او تخت o takht ۱آب تخت ۲زمین آب تخت شده
کاپک kaapek سال خورده – پیر
بناب benaab آبشخور ۲زمینی که آب خورده باشد – زمین سیراب شده
شیرین shirin شیرین
گج گا gej gaa گیج گاه
هکاردن hekaarden ۱کردن – انجام دادن ۲ساختن
په دکلیین pe dakeliyen از هم گسیختن
بتشر batsher ۱دورتر ۲دوردست
سو سنی soo seni مرتعی در روستایرق چشمهی کتول
هالان – تالان haalaan taalaan به یغما بردن
نا مجمل naa majmel ۱دل چرکین – دلواپسی ۲کم اعتبار – نااستوار
ملا خانه mellaa Khaane مکتب خانه
تندور tandoor تنور
پیل pil ۱پول ۲پل(کتول)
گئر ماست goer maast نوعی غذا که از آمیختن و مخلوط کردن برنج پخته شده با شیر و ...
گرزی gerzi نوعی حشره

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۳۸
mod_vvisit_counterديروز۷۸۳۵
mod_vvisit_counterاين هفته۲۳۸
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۵۱۵۴
mod_vvisit_counterجمع۱۶۵۲۳۶۰۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني