مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کوب لمه koob lame ۱رفت و روب – خانه تکانی
کلاکی kollaaki دریای طوفانی
خاخرک khaakherek خواهر کوچک
مئیج maeij کشمکش
شل محله shel mehalle از توابع لنگای شهر عباس آباد
دس بوک das book سوت زدن به کمک کف دو دست و دهان
ناف چال naaghchaal مرتعی در کجور
کلاج په kelaaj pe
سو سنگ so sang سنگی که با آن اشیای آهنی برنده را تیز کنند – سنگ چاقو تیزکنی ...
گلستان goelestaan ۱استان گلستان از استان های شمالی کشور که در نیمه ی دوم دهه ...
رو بتتن roo batetan ۱الهام شدن ۲در رویا شدن
هرسا heressaa ایستاده – استوار
ملک melk زمین اعم از مزرعه و مرتع و باغ
راه شا عباسی raahe shaaabbaasi به جاده ی سنگ فرشی که گرگان و مازندران را به هم ارتباط می ...
بج bej ۱کرت برنج کاری که در اثر جذب حرارت و آب ور آمده باشد ۲شلتوک ...
دکلاش بکلاش daklaash bakelaash جستجوی دقیق
رویه rooye ۱مزرعه ۲استری
سرکه دشنیین serke deshniyen سرکه ریختن
تالم بردن taalem borden پایان محصول دهی بوته ی خربزه و دیگر میوه های جالیزی
قلیون نهار ghalyon nehaar صبحانه ی دیروقت – چاشت بین وقت صبحانه و ناهار
زیکه دل zike del آدم ترسو
هنجارش henjaaresh روش درست
تله واش tale vaash علفی هرز و بسیار تلخ که تغذیه ی آن موجب خون ریزی در احشام ...
پره هکردن pare hakerden تراشیدن و بریدن گیاهان و غنچه هانوعی هرس
چکوش chakkoosh چکش
پله pele ۱یک کفه ی ترازو ۲هر لنگه از چیزی مانند یک لنگه ی در و غیر
شوفس shoofes
پوسنگی poosangi مدیحه – مرثیه
هبلاتن heblaaten پژمردن – افسرده شدن
هلکان helekaan بک پیمانه ی پر
گته gate بزرگ
پلنگ paleng ۱پلنگ ۲نام سگ – این واژه در گذشته ها لقب اشخاص و طوایف بود ...
سر فجارش –هکاردن sar fejaaresh hekaarden رسیدگی و سرپرستی کردن به کارهای امام زاده ها و دیگر امکان ...
رکاج rekaaj نام قسمتی از زمین های کشاورزی دهستان دشت سر آمل
لاله زار کتی laale zaar keti از توابع کیاکلای قائم شهر
خو مو Kho mo خو مو
شق بویین shagh baviyan ۱راست و محکم شدن ۲صاف شدن
چکل chekel ۱شاخه های درخت ۲زائده
گورش goresh صدای نعره ی گاو یا هر صدایی که شبیه آن باشد
پیش نفار pish nefaar تخت کوچک ایوان خانه های روستایی
پشت pesht دستوری که به گاو نر(ورزا) دهند تا حیوان به سمت بالا پیش رود ...
جرجر هاکردن jer jer haakordan ۱نق زدن ۲گریه کردن بچه
بیزار bizaar بیزار متنفر
چلوشور cheloo shoor سطلی که با آن از چاه آب می کشیدند
لارت بردن laart borden دریده شدن – گسستن
النا elemaa ۱گیاهی مردابی که برای پوشش شیروانی خانه ها به کار رود ۲خرده ...
گینگ ging وز حرف زدنی که دیگران نفهمند و خوب ادا نشده باشد – صدای زیر ...
تغ tagh بوته ی کدو،خیار و هر نوع جالیز
رغ رغی regh reghi خاک توأم با ریگ که دانه دانه باشد
میون کو miyon koo از مراتع نشتای منطقه ی عباس آباد

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۴۱۷
mod_vvisit_counterديروز۷۴۴۸
mod_vvisit_counterاين هفته۳۵۰۹۲
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۳۴۸۱
mod_vvisit_counterجمع۱۵۲۱۳۷۸۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني