مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دخاتن daKhaaten ۱فرو ریختن –فرو ریختن بنا ۲خم شدن،دراز کشیدن
ارباب erbaab ۱صاحب مالک ۲زمین دار بزرگ در سیسم تولیدی ارباب رعیتی ۳صاحب ...
نال کر naal kar نعل گر – نعل کننده
خطه لو Khatte lo کنار جاده
پرده – شکنی parde shekeni هدیه ای که برای برداشتن حجاب نو عروس،به او دهند
کردی کلا kerdi kalaa از توابع حومه ی نوشهر
جمبول جا jambool jaa قسمت عمیق تر رودخانه
خالی پلا Khaali pelaa پلوی بدون خورشت
اوجا مله ojaa male روستایی از دهستان رودپی ساری
سرنویسی sar nevisi ثبت نام
تترستاق tate ros taagh تترستاق نور نام منطقه ای که از سه دهکده ی رزن،کرسی و تیرسا ...
حرف دکتن harf daketen موضوع با اهمیتی که هنگام گفتگوی معمولی و عادی طرح شود رازی ...
استرآبادی – مله asteraa baadi malle روستایی از توابع دهستان تلارپی قائم شهر
تندور واران tandoor vaaraan چوبی که برای جمع آوری آتش درون تنور به کار رود
انگاس angaas ۱افزار پیشه وران یل محل افزارمندان و کسبه ۲نام روستایی در ...
دسدک dasdak ستون هایی که در حدفاصل سقف اول و سقف دوم ساختمان به عنوان ...
جیر بکتن jir baketan به پایین افتادن
دس بلار das belaar ۱ریسمان کمکی باربند که به پالان اسب بسته شود ۲بستن ریسمان ...
رنگه رج محله range rej mahle از توابع دهستان گیل خواران قائم شهر
چو سندق choo sendogh صندوق بزرگ چوبی
دم هدائن dam hedaaen استراحت دادن کوتاه
هقیک heghik سکسکه
فنی سوزن feni soozen ۱شاهی ۲تره تیزک
سوسه بردن soose borden ۱با بدگویی زیر پای کسی را خالی کردن ۲فضولی کردن
ته دکتن ta daketen به پایین افتادن
گوش مایی goosh maayi از انواع علف هرز که شبیه صدف دریایی است
بنگرام سر bengeraam sar بینک سر
دقیشتن daghishtan سینه خیز رفتن
گلگا gelgaa ۱غوزه ی پنبه که در خال باز شدن باشد ۲گلوله شدهمچاله شده
رپ rap پرتگاه
غلبل ghal bal غربال
یک قیلان بکشین yak ghaylaan bakeshiyen
دمه dame ۱باران نرم – باران نرم همراه با باد ۲کارد یا هر چیز برنده ...
چچل chechel ۱آب باران که از ناودان ریزد ۲نیرنگ فریب
شرغاس sharaghghaas ۱صدای شکستن چینی آلات ۲صدای تند باران
بورگیری boorgiri ۱شخم اول زمین ۲شخم کردن شالی زار
پیش نمه pish neme کمر به بالا
اجناور ejnaavoor ۱جانور ۲حیوانات وحشی
پلک پتی بزئن pelke peti bazoen ۱دست و پا زدن حین جان کندن – تلاش مذبوحانه ۲نوعی نفرین
پرتک بزوئن pertok bazooen پرتک بزئن
نرک nerek مرتعی جنگلی در روستای و سی سر علی آباد کتول
جوهر johar ۱گوهر – جوهر – وجود ۲نفت ۳مرکب – جوهر
تش کله tash kele ۱بار گذاشتن غذا بر روی اجاق گلی ۲اجاق و متعلقات آن
توزئن tow zean ۱تاب دادن ۲پیچاندن
آلاشور aalaash var مرتعی جنگلی درحومه ی نوشهر
ارب – ارب – هشائن ereb ereb heshaaen ۱چشم غره رفتن ۲چپ چپ نگاه کردن
رجون rejoon ردیف – ردیف شده
نخاره تن neKhaare tan ناخوش،ناسالم،جسم بیمار
پالنی paaleni مرتعی جنگلی در منطقه ی رویان نوشهر
تب تناس tabe tenaas ۱نوعی نفرین ۲تب شدید و طولانی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۳۲
mod_vvisit_counterديروز۴۰۹۱
mod_vvisit_counterاين هفته۱۱۲۸۳
mod_vvisit_counterاين ماه۵۵۷۳۳
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۹۴۱۷۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني