مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
خونا Khoonaa ۱خروس یا دیگر پرندگان خوش خوان ۲آدم خوش صدا
ترنگی هرسائن terengi heressaaan نیم تیغ ماندن حالتی که سر به پایین و زانوها مماس بر زمین ...
سرتنا sar tenaa از وسایل بافندگی سنتی
یک خالم yak Khaalem مقیاس سطحزمینی باریک با عرضی که گاو شخمی با خیش بتواند در ...
شد بویین shed baviyen فاسد شدن – فاسد شدن تخم مرغ
پیشا pishaa ۱گربه ۲از قبل
آزان aazaan روستایی در قائم شهر
ابل چو abel choo ۱از وسایل و لوازم خیش ۲گاو با شاخ هایی در دو جهت مخالف
اس – پوش as poosh اسب زور
کلاک kalaak ۱روستایی در کلاردشت ۲از توابع اوزرود سفلای نور
بالا سولده baalaa soolde از توابع دهستان ناتل رستاق نور سولده بالا
تپله tapele سرگین گاو
کیچ حال kich haal از آوازهای متداول در غرب مازندران
باهوتن baahooten بئوتن
سرارم saraarem سرپرست
خرک Kharek ۱خرک عبارت است از:دو تخته به عرض چهل سانتی متر و به طول پالان ...
کمان رستم kemaan rostam قوس و قزح
خانک پشتی Khaanek peshti ریزش خمیر نان از تنوری که خوب داغ نشده باشد
ممونک چین mamoonek chin بدغذا – بد طبع در غذا و غیره
دوروک dorook از روساهای کوهسار فندرسک استارآباد
ر رک ro rek ۱چیزهای ریزخانه ۲اثاثیه ی خرد و ریز خانه
ولیسده valisedeh از توابع پایین خیابان لیتکوه آمل
اش چنگ ash chang ۱پیاله ی چوبی که آن را برای برداشتن ماست از تغار به کار برند ...
لته بدائن late bedaaen گسستن رشته ی سخن و به بیراهه رفتن
خال دار Khaal daar نامی برای گاو سیاه رنگ و خال خالی
بی چمر bichemer بی صدا خاموش
لنگ بکشیین leng bakeshiyen ۱پایمال کردن ۲جمع کردن پا
چپه cheppe اندک کم ذره چکه
هرسائن heressaaen ایستادن – نگه داشتن – صبر کردن
ولنگ واز veleng vaaz بی پرده – گل و گشاد – بی دقت – لاابالی
اسبه – غاز esbe ghaaz غاز سفید وحشی
غلاش بییتن ghelaash baiyten با فشار دو نیم شدن
گوگل go gal گله ی گاو
زردگل zarde gel گل زرد – گل رس که جهت خشک زنی استفاده شود
یه دیم هاکردن ye dim haakordan ۱یک طرفه کردن ۲فیصله دادن
چطو cheto چه طور
خال بکونیین Khaal bakoobiyan خال کوبی کردن
اسبیجک esbijak شپشک – شپشک مرغ خانگی
زاد zaad ۱زادن – متولد شدن ۲سرشت – ذات
او – آینه o aayne ۱آرایش ۲آراستن
بسوزاندن basoozaandan سوزاندن
تاخچه taaKhche تاقچه
کوپا هکاردن kooppaa hekaarden انباشتن
پرارده بن paraar deh ben مرتعی در کنار راه مال روی کدیر به نارنج بن نوشهر
چو زن choo zan ۱کسی که در استفاده و کاربرد چوب در دعوا ماهر باشد ۲مزدوری ...
وچیدن vachchidan ۱جدا کردن دانه از مواد زاید ۲ورچین کردن
تیم چنگ tim chang مقداری از نشا که در درون مشت جای شده و جهت کاشت نگه داشته ...
الی شا ali shaa ماهی گیرک
کال کاردن kaal karden
زور بزئن zoor bazoen ۱قدرت نمایی ۲زور زدن به هنگام شکم روی و زایمان

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۸۷۷
mod_vvisit_counterديروز۳۳۳۴
mod_vvisit_counterاين هفته۲۰۳۳۹
mod_vvisit_counterاين ماه۴۷۸۹۲
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۱۸۵۶۴

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني