مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
تب بسیک tab bassik نوعی بازی محلی که تعداد بازیکنان آن حدود بیست نفر هستنداین ...
چله chelle گردش و چرخش یا تعویض لحن در موسیقی را گویند
او دنگ تکو o dang tokoo بازی الاکلنگ
جوئر jooar ۱جوهر – ذات ۲مرکب
گوش بره goosh barre گوشت زیر دنده
سنگین سما sangine semaa ۱قطعه ای سازی در موسیقی غرب مازندران که با نی چوپانی و سرنا ...
بفتن bafetan خوابیدن
بالا کراتچال baalaa kertaa chaal روستایی از دهستان گلیجان قشلاقی تنکابن
خطیر Khatir نام قبیله ای خطیر کوهیان مقیم بابل و شهرستان دیگر مازندران ...
دسانگولی dasaangooli ۱هل دادن ۲تکان دادن
خنه – زن Khanne zan کسی که دیگری را مورد تمسخر قرار دهد
تسی بدی tase bedi چشم هم چشمی – رقابت تنگاتنگ
کورماز koor maaz نوعی مگس
دندن کروچه dendon koroocha ساییدن دندان ها به هم
جمه دار jeme daar جامه دار – کسی که در رخت کن گرمابه ای عمومی نگه دارنده ی ...
کنا پیش kannaa pish ۱پرچین ۲پاشنه ی در ۳رسیدن به منظور ۴سامان – مرز
پرچ parch به کلبه های تابستانه ی دام داران و مجموعه ی وسایل دام داری ...
جیکا jikkaa گنجشک
فرام لکی feraam leki مرتعی در رویان
پیازی piyaazi گیاهی خودرو شبیه پیاز
تنگی تنگو tongi tongoo سبوی پلاستیکی که در آن آب می ریزند
شال ویلاج shaal vilaaj باران کم – بارنی که از چند قطره تجاور نکند
خسینگ Khasing از خاندان ساکن نمارستاق نور
گپه گپه هکاردن gappe gappe hekaarden ۱حرف زدن ۲بیهوده حرف زدن
لمسو کلای غربی lamesoo kelaaye gharbi از توابع بندپی بابل
جوجاق joojaagh نوعی پرنده با پرهای آبی رنگ
کدوبق kadoo bogh بخوردادن سرماخورده با بخار کدو حلوایی
چپغاچ کاردن chepeghaach kaarden در گوشی سخن گفتن
پرخه perKhe خنده ی بلند و ناگهانی
تکا takaa ۱گالش جوان و تازه کار ۲نوعی پرنده ۳پایین تر
لاک ته ای laak tai لاک بنی
پیچ بییتن pich baeiten ۱پیچ خوردن ۲کج شدن
هور hoor هجوم – حمله
اوسن avessan مرحله ای رشد شالی که در آن غلاف نشا دو برگ می شود
سه شوئه se shoe سه پرز
آزنده aazande واژه ی هم معنی با سازنده،در فرهنگ برخی مناطق ایران سازنده ...
شکه shekke ۱شقه نیمه ی لاشه ی حیوان ۲رشته
ها haa علامت تصدیق است
پرت بزئن pert bazoen ۱صدای پاشیده شدن چیزهای آبکی به اطراف ۲ترشح کردن مایعات ...
تنگ لس tang e las ۱شل شلی ۲شل و سفت کردن کار یا حرفی
آوست aavast نوعی پرنده ی مهاجر
پپو papoo ۱ذرتی که بریان شود ۲باقی مانده ی برخی میوه جات نیم خورده ...
ببیج babij پخت کردن – بپز – برشته کن
پلت دار palat daar درخت افرا
بوریت boorit گریخته – در حال فرار
سر نغون sar neghoon سرپرست نوغان داران
وشر vesher صدای مرغ تخم گذار پیش از گذاشتن تخمنوعی صدا که نشانه ی زمان ...
سخ هکاردن seKh hekaarden سیخ کردن
دار پیروگ daar pir vag قورباغه ی درختی
حجله – خانه hajle khaane اتاق حجله

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۳۲۹
mod_vvisit_counterديروز۴۴۴۱
mod_vvisit_counterاين هفته۱۹۳۶۲
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۵۱۱۷
mod_vvisit_counterجمع۱۳۹۶۶۵۴۸

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني