مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
چم و چیله chamo chile ۱خوی – روش ۲سلیقهشیوه
جا بدائن jaa bedaaen ۱پنهان کردن – از دید خارج کردن ۲پس اناز کردن
زب zab در مقام تعجب گفته می شود
تاب تابی گندم taabtaabi gandem گندم برشته
خلتی Khalati پراچه های الوانی که به عنوان جایزه در مراسم کشتی بر سر چوب ...
لتی جون leti joon نام آبادی از فیروزجاه بابل
اله alle عقاب – شاهین
کار بار kaar baar نام ارتفاعی در روبروی آلاشت سوادکوه
گس دینگئن ges dingoen کسی را آزردن
حشا هاکردن hashaa haakerden انکار کردن
چک و په chak o pe ۱دست و پا ۲تلاش مذبوحانه
درنگ درینگ derang dering زنگ چهارپایان
مایاک maayaak از قبایل ساکن در کردکوی
دئیجه daije ۱روغن فاسد ۲داغی کشیدن
سنگ کشتی sang keshti نوعی بازیاین بازی مثل بازی اغوزه کا است و مقررات و قوائد ...
کلا سنگ kelaa sang فلاخن
در لینگه dar linge لنگه ی در
افراجاری efraajaari ۱محل رویش افرا در جنگل ۲نام مرتعی در کجور
چر هدائن cher hedaaen گله را در زمین پر وجین و کم محصول چراندن
دم لچه dem lochche دهن دره
اتر اتر ater ater ۱زمینی که پس از یک سال کشت رها شده باشد ۲اولین بار به سوی ...
تپ مره tap mere نوعی بازی محلی
بخارانیین beKhaaraaniyen خاراندن
پرس pares ۱بازدارنده و مانع میان دو باغ ۲کناره ۲پناه
رو راست بئوتن roo raast baooten بی پرده و آشکار سخن گفتن
چم بیته شو chem bayteshoo شب پر مه تاریک
جم jem جنب و جوش – تکان
کل دم kole dom دم کوتاه – چوب نوک تیز و زوبین دار از جنس شمشاد که در معبر ...
لمبوزه lambooze لب و لوچه
کات بزئن kaat bazoen فرش کردن سرشاخه های نرم و نازک در آغل،برای جلوگیری از رسیدن ...
دگه دگه dage dage دستگاه
شانش shaanesh ۱لرزش شدید ۲لرزش شدیدی که به هنگام شنیدن خبر ناگوار یا دیدن ...
آچه بلور aachchebeloor ۱صاف و بی غش ۲روشن ۳صاف
کلا کیله kolaa kile یکی از نهرهایی که به خلیج استرآباد می ریزد
آشنی aashni آشتی
چس نفس ches nafes ۱دم سرد ۲پرگو – حراف
یاواش yaavaash آهسته – آهسته تر
اوشییه ooshiye زمینی که قبل از آغاز کشت،آب در آن جاریست
تخم مول toKhme mool نوعی ناسزا به معنی حرام زاده
کلیه kalleye ۱نفری – هر نفر ۲یکان شمارش برای جانداران و به ویژه انسان ...
کاسگر محله kaasgar mahalle از توابع کالج واقع در کجور
گلن galen سطحی پوشیده از خار پشته و بوته های تیغ دار
آئین aaein آهن
ریات چال reyaatchaal دره ای در ارتفاع ۳۳۸۰متر در کلاردشت چالوس
غول تشن ghooltashen زورمند قوی
لجی دره laji darre دره ای در منطقه ی هزارجریب بهشهر
کره مه kare me مه رقیق سفیدی که جلوی تابش ماه را در شب مهتابی بگیرد
تنک کچل tanek kachchel ۱تنک – تک و توک – چند تا در میان،خال خالی ۲مرحله ای در رشد ...
کرب karb ۱تکه ای از چوب که با ضربت تبر از تنه جدا شود ۲ظرف سر شیر ۳کاسه ...
کلند kalend

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۵۴
mod_vvisit_counterديروز۳۱۰
mod_vvisit_counterاين هفته۸۶۴
mod_vvisit_counterاين ماه۸۶۴
mod_vvisit_counterجمع۱۱۵۶۳۶۴۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني