مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
ال وا – لل وا alevaa lale vaa حرف یاوه و چرند – حرف مفت
تیین تو tayin to سرشاخه های درخت که برای گرم کردن تنور به کار رود
ریز واریز riz vaariz از نغمات سازی مربوط به موسیقی مراسمی که با سرنا و نقاره نواخته ...
دل پیچه del piche شکم درد – دل پیچه
کاسره kaasre نی کوتاهی که در لا به لای پارچه ی در حال بافتن گذارند تا نخ ...
جز joz گردو
پس زا پیش زا pas zaa pish zaa دو فرزندی که پشت سر یک دیگر زاده شوند
له بوردن le borden ۱دراز کشیدن – استراحت کردن ۲افتاده ساختمان یا دیوار یا ...
جغ بزئن jegh bazoen فریاد کشیدن
پرچنار par chenaar گیاهی دارویی که آن را با دست ساییده و بر پوست صدمه دیده یا ...
اندوار andevaar روستایی از دهستان بندپی بابل
سر sar پیشوندی به معنی دوباره،در معادل فارسی
قلا انگتن ghelaa angetan فرصت گیر آوردن – وقت مناسب پیدا کردن
بی گمان bi gemaan ۱یک باره ۲ناگهانی ۳بی خبر
بالشت baalesht بالشت – متکا
دارن daaron از مراتع نشتای عباس آباد
چم cham ۱میزان کردن – سر و سامان دادن به امور – منظم کردن ۲فن – ...
خرمره Khar more خر مهره
واله vaale ۱ردیف گیاهان و درختان ۲مزرعه ای که در آن جوی آب جاری باشد ...
از oz روستایی در نور
تی تیکا titikaa بوته الی علفی با گل های زرد – گلی زرد رنگ که در بهار روید ...
رغن reghen اسهالی
هنیشت و پرسا henisht o persaa ۱نشست و برخاست ۲آداب دانی ۳تجربه اندوزی
دست کش dast kash در کارگاه پارچه باقی قدیمی عبارت از چوبی است که برای محکم ...
بریان – هاکئن beryaan haakoen بریان کن – سرخ کن – کباب کن
المار alemaar تیغ و آشغال های وسیع در درون آب بندان و غیره
ولغ ولغ valegh velegh ۱ازدحام و جنب و جوش – سر و صدا ۲درهم لولیدن
افی afi افعی
غالفه ghaalfe از گیاهان دارویی
بسوزن basoozen بسوزان آتش بزن – شعله ورکن
جر jar دو عطسه ی پیاپی که در هنگام حرکت در باور عده ای،نیکو است
چک کال آغوز chak kaal aaghooz گردوی سخت پوست
فرداشو ferdaa shoo فردا شب
سگ بویین sag baviyen بی اندازه ناراحت شدن – از کوره در رفتن
سل sal تلخی اندک – کمی تلخ
موزی گلی moozi gali
به بنک beh benak روستایی از شهرستان لاویج نور
سبه sobbe ۱آزاد ۲پله ۳تنها ۴بدون هیچ گونه مانع
بوجیین boojien کندن
هچکلسن hochkelessan چیز را چسبیدن و از آن بالا رفتن
هلک halak کوزه ی استوانه ای در گشاد
انیشتا anishtaa ناشتا
کادا kaadaa اتاق
خامیر Khaamir خاموشی – خاموش
دسینه dassine مالاندن دو چیز به هم،مثل:مالاندن پارچه برای از بین بردن ...
لوبور loboor بالا برو
پارس اغز paars aghoz پوست سبز گردو
سی پی si pi از روستاهای بلوک کسلیان قائم شهر
درنگتن darengeten آویختن
چیش chish صوتی برای متوقف کردن اسب

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۹۳۲
mod_vvisit_counterديروز۲۳۷۰
mod_vvisit_counterاين هفته۹۳۲
mod_vvisit_counterاين ماه۲۸۴۸۵
mod_vvisit_counterجمع۱۱۵۹۹۱۵۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني