مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
داشتیار daashtiyaar ۱دشت بان ۲حشام دار
چر هدائن cher hedaaen گله را در زمین پر وجین و کم محصول چراندن
در دکت dar dakat نوعی نفرین
برمیم baremim ۱مومی که از آب کردن عسل به دست می آید – موم سیاه ۲دوختن لب ...
رفق بیین rafegh bayitan یارگیری در بازی
بیشه سرچوکلا bishe sar choo kelaa از توابع دهستان میان دورود ساری
شرساجه shar saaje جارویی چوبی که از به هم بستن شاخه های درختان به ویژه شاخه ...
چایمون chaayemoon سرماخوردگی
دچاکی dechaaki شکاف در یا پنجره یا دیوار
چاسر کا chaa sar kaa از توابع دهستان بندپی بابل
په پنوت pe penoot ۱مرتعی که در مجاورت مسیر مالرو واقع است ۲گوسفندی که از گله ...
حلک halak کوزه ی دهان گشاد
حبه – چپ habbe chap پف صورت – باد و ورم صورتکه در اثر نوعی بیماری است
زورکی zooreki ۱به زور اجباری ۲به سختی
میر meyar مرتعی جنگلی در شمال نارنج بن چالوس
پمه جار pame jaar مزرعه ی پنبه
اسبه – سرت esbe saret توکای خال خالی
نیما کا nimaa kaa شریک در مالکیت دام که غالبا یک طرف کشاورز و طرف دیگر دامدار ...
اگر – گرو agar gero در مقام تهدید و خط نشان کشیدن
چک بموئن chak bemoen ۱پیش آمدن موقعیت مناسب ۲به دست آمدن
شیربچا shir bechaa نوعی گنجشک
ور ver گیج – حالت منگی،توام با ناشنوایی
آرسته aareste بختک –مترسک
کاله kaale ۱زمین کشت نشده ۲زمین پر از درختچه و غیرقابل کشت حاشیه ی جنگل ...
استا estaa استاد
تکن بخردن tokon boKhordan جنبیدن – تکان خوردن
دلنگ دولنگ deleng dooleng ۱اسم صوت برای بیان صدا ۲صدای زنگ
وشار veshaar ولرم – نیمه گرم
زک زک zek zek ۱اندک اندک ۲قطره قطره
تاربتنسن taar batenessen ۱تار تنیدن عنکبوت ۲مرحله ای در پارچه بافی سنتی
اشیر ashir آشوری
بندام bandaam ۱بدنام ۲تهمت – پاپوش – افترا به کسی نسبت دروغ و افتراع بستن ...
پشت زیل peshte zil ۱مهره کمر ۲مرز بین دو نیمه بدن از جهت عمودی
نمشان مل nemaashaan mal نزدیک غروب
قندال ghandaal نوعی انگور
گلام gelaam ۱برگ ۲دو یا چند چیز بسته بهم ۳به خوشه ۴منگوله
گوشه gooshe ۱کنج ۲کلید
پنج شاخ panj shaKh چنگکی که دارای پنج شاخه است و برای هموار کردن کرت ها شخم ...
دمرده damerde تخته ای مستطیل شکل و دسته دار که برزگر با آن کرت های شالی ...
فرم بویین feram baviyen فراهم شدن
اجبار – کلا ejbaar kelaa روستایی از دهستان دشت سرآمل
رشته – کاردن reshte kaardan ۱تابیدن ۲گلوله کردن نخ
ورف دشو varf desho نوعی بستنی که از برف و شیره ی انگور یا شیره ی انجیر و یا خرما ...
نئب بیشتن neeb beyeshten با شتاب و عجله به سوی کاری روی آوردن
دار ورین daar verin قطع کننده ی درخت
سرتو کاردن sartoo kaarden سرزنش کردن – شماتت کردن
پغام په peghaam pe ۱پیغام فرستادن ۲به دنبال پیغام ۳از سر پیغام و اشاره،اجابت ...
تالم هاکردن taalem haakerdan ۱نفله کردن ۲غارت کردن
وازی گردن vaazi gerden مرتعی در حومه ی ولوپی سوادکوه
تاشا taashaa ۱قابل درو ۲پسوندی است به معنای سازنده ۳تراشنده

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۵۱
mod_vvisit_counterديروز۶۹۶۰
mod_vvisit_counterاين هفته۷۱۱۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۱۵۵۰۰
mod_vvisit_counterجمع۱۵۱۸۵۸۰۴

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني