مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دروش کر dervesh kor ۱سر دراز ۲کله ی هرمی
چرده کاچ charde kaach شاخه ها نازک بدون برگ – شاخه هایی که برگ های آن مورد تغذیه ...
کمر قش کایی kamer ghesh kaai بندبازی
نشو nesho از توابع کالج کجور
خمن هادائن Khaman haadaaسرگردان كردن و عاصي ساختن
پریشکا parishkaa پناه – مأمن
کت داشته کا kat daashte kaa نوعی بازی ابتدایی که در روزهای بارانی و جهت ایمن شدن از باران ...
لاپه پیت laappe pit درخت یا چوب پوشیده و شکاف دار و توخالی
چیکا chikkaa هیزم نازک و ریز
پرزین parzin ابزاری آهنین و مشبک که در جوی تعبیه کنند تا خاشاک پشت آن ...
بی حال bihaal ۱بی جان ۲ضعیف و ناتوان
دس بدس هاکردن das be das haakerdan ۱وقت تلف کردن ۲درنگ کردن ۳چیزی را دست به دست کردن
ونگردن vanne gerden مکانی درمرتع هلیشت ولوپی سوادکوه
انزان anzaan در مغرب خاک استرآباد استاز شمال محدود به دریای خزر،از شمال ...
قانج وسول بویین ghaanj o sool baviyen دچار کوفتگی ماهیچه ای شدن
شیرار shiraar پا به زا – پا به ماه و منظور ماه زایمان است
لاکه ئن laake an ۱بسته شدن راه خروج دامی که وارد شکاف میان کوه شده باشد ۲گمراه ...
موارک mevaarek مبارک
خال چال Khaal chaal خال چال
لزر بن lazar bon روستایی از توابع تنکابن
پیون وره peyoon vare بره ی تازه متولد شده
مزره mazre مزرعه
سما هکاردن semaa hekaarden رقصیدن
ول جو vale joo نحویده
انار – تیم – مخملی enaar time maKhmeli انار دانه ای که مرغوب بوده و سرخ رنگ است
گت گته بئوتن gat gate baooten ۱حرف های خارج از حدود دانایی و توانایی خود بر زبان راندن ...
آروس شوران aaroos shooraan جایگاهی در حمام به منظور شستشوی عروس
شرم کلا sharm kelaa از توابع دهستان هزارپی جنوبی شهرستان آمل
خاروسکاله بانجام khaaroos kaale baanjaam از انواع غذاهای بومی ساکنان شرق مازندران و غرب استان گلستانروش ...
او گذر oo gezer گدار – محلی از رود که به سبب عمق کم،جهت عبور مناسب است
رنگ هدائن rang hedaaen ۱رنگ باختن – از بین رفتن رنگ در اثر ثابت نبودن آن۲رنگ گرفتن ...
جاجاک jaa jaak ۱کنار گذاشتن چیزی – بایگانی کردن ۲جا گذاشتن ۳چیزی را به ...
رشنق rashnegh رشنیق – فرد غیر سید
شیرکنگل shir kangel از انواع کنگر
لاجیم laajim برج لاجیم در قریه ی لاجیم سوادکوه قرار دارداین برج در شمار ...
هاپرین haapperyen گیر کردن غذا در گلو
ناسر naa ser سیری ناپذیر
همندی اتر hemendi ater زمین وسیع و بایر که در آن علف های خودرو روییده است
جرت هادان jert haadaan پاره کردن چیزهایی مثل کاغذ و پارچه
پیش پیشک pish pishek از پیش – از قبل
کلک چو kelak choo چوب هایی که برای بستن گذرگاه در پرچین مورد استفاده قرار ...
قال قالی بازی ghaal ghaali baazi از انواع بازی های بومی
خالک بون Khaalek boon گالشی که از گوساله ها نگهداری کند
نر تیلا ner tilaa قلابی چوبی و بلند که جهت انداختن به پای برخی گوسفندان و جداسازی ...
شال کتک shaal kotek نوعی بازی در عروسی
لرگی largi مکانی نزدیک جنوب عباس آباد التپه ی بهشهر
نوزا nozaa بدیمن – بد شگون
کله نون kele noon کله نون
یه ye هنگامی بکار رود،که واژه ی قبل همراه با کسره ی اضافی ملکی ...
سومکا soomakaa دمل دمل چرکی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۹۹۴
mod_vvisit_counterديروز۶۸۲۶
mod_vvisit_counterاين هفته۳۴۱۷۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۵۶۱۹
mod_vvisit_counterجمع۱۵۸۳۶۰۴۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني