مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پخ دکت peKh daket فرد مبتلا به آماس بدنی در اثر کار افتادن کلیه ها(نفریت)
تق بزئن tagh bazoen ۱ساقه زدن ۲ساقه زدن جالیز – جوانه زدن ۳از چیزی سر درآوردن ...
اروت eroot روستایی از دهستان چهاردانگه ی سورتچی ساری
برش barosh ۱بزن – با شدت و پیاپی بزن – با چوب بزن ۲امر به زدن درختان ...
پیش گوزک pish goozek اقدام به کاری و درماندن در انجام آن
اوجا کلا ojaa kalaa روستایی درکلارستاق چالوس
چارفی chaarfi جوهر نوشتاری
بلئور bellaoor تنومند و چاق
سراس saraas روستایی در نور
جباب jebaab جواب – پاسخ
لوجنده loojende ۱از توابع چهاردانگه هزارجریبی ساری ۲روستایی از دهستان عشرستاق ...
مر سر اندون mar sarendoon نوعی هزارپای سیاه رنگ
غلبلی ghelbeli ۱انگیزه ی حرکت به سمت کار دلخواه ۲بی قراری تشویش ۳انجام ...
لوسک loosak وسیله ای برای خرمن کوبی
پخر peKher کتف
هاکش haakesh ۱امر کشیدن – بکش ۲پهن کن – بگستر
مول هکردن mool hakerden بچه ی نامشروع به دنیا آوردن
ازال – تیر ezaal tir ۱چوب بلند خیش که به گردن حیوان وصل شود
سرمن serman کوهی در نور
مارکاسه شو maar kaaseshoo سور دادن خانواده های داماد به خانواده های عروس یک شب پس از ...
خوش Khosh بوسه – ماچ
تا هاکردن taa haakerdan ۱تا کردن ۲متورم شدن ۳ساختن – کنار آمدن ۴بند انداختن صورت ...
علف داغ alef daagh ترکه زدن – تنبیه کردن
توره – جو toore joo مقدار جویی که برای خوراک اسبان کنار گذاشته شود
شل مج shel mej نوزاد انسان یا حویان که تازه شروع به راه رفتن کند
کانده کوپر kaande koopper قسمتی از زمین که قابل کشت و زرع نیست و در آن درخت و درختچه ...
نئل هکاردن neel hekaarden کژ کردن – خم کردن به سویی – مایل کردن
بازم – بل baazembel گیاهی هرز در شالیزار
لخ laKh ۱ناتوان – سست – ضعیف ۲ناسزایی به زنان
کلندون kolandoon فنی در کشتی لوچو
تاش به تاش taash be taash ۱بی ملاحظه ۲مقابله به مثل – رو در روی هم قرار گرفتن ۳برابر ...
بچر تون becher toon از انواع بازی با گردو در درون اتاق
زرش خانی zaresh Khaani از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزارجریب بهشهر
سراولی sar owli بالاترین کرت هر پاره ی زمین
چله مار chele maar زن زائو در چهل روز اول پس از زایمان
کله تک kalle tak فرق سر
گوکله go kalle ۱سرگاو ۲جمجمه ی گاو کهچلیجه chaije را که از وسایل نخ ریسی است ...
آقا تیکا aaghaa tikaa ۱توکا نام پرنده ای است که نام لاتین آن tohine می باشد۲نوعی بازی ...
شا وزیر بازی shaa vazir baazi نوعی بازی – درنه بازی هم گویند
بسف basef ۱بمک – میک بزن ۲امر بلعیدن از روی تحقیر و تحکم
بوته دل bote del دل سوخته
گت ببا gat babaa ۱بابا بزرگ ۲بابا ۳در تحقیر افراد ابله،ساده و عامی به کار ...
زانو کینه zanoo kine ضربه وارد ساختن با زانو
واسکس vaaskas ۱از توابع علی آباد قائم شهر ۲ازتوابع دابوی جنوبی آمل
پیشک پیرو pishek piroo هفت روز بعد
کول kool پوست،پوسته،تفاله ی هر چیز
پیله کا pilekaa کوزه ی کوچک
انگفام angefaam روستایی از دهستان فریم ساری
بی چک چمر bicheko chemer بی سر و صدا
خله سر Khale sar عیال وار

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۱۰۰
mod_vvisit_counterديروز۳۴۱۳
mod_vvisit_counterاين هفته۳۱۰۰
mod_vvisit_counterاين ماه۸۱۱۴۳
mod_vvisit_counterجمع۱۱۹۲۷۲۹۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني