مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پاپالوس paapaaloos سفره مار
رخن دکتن reKhen daketen اسهالی شدن
بی بی – سرسر bibi sarsar ۱پرحرف ۲یاوه گو
یلخی yelKhi وحشی – اسب سرکش و رام نشده – رمه ی اسبان وحشی
پوشالی pooshaalay
ماچکل اشکم maachkol eshkem مرحله ای از رشد شالی در خزانه که دانه ی آن سبز شود
دکلیین dakeliyen ریخته شدن
سیو چنار siyoo chenaar از توابع دهستان میان دورود ساری
کل بزان kal bozaan قله ای به ارتفاع ۴۲۰۰متر در کلاردشت
زبر زنگ zaber zang برنج پخته شده با شیر که به وقت خوردن کره یا سرشیر و ماست به ...
کل فتره بکشیین kal fetre bakeshiyen ناهماهنگ و نااستوار راه رفتن
کوه گندی koohe goendi کوهی در شش کیلومتری جنوب خاوری روستایالسان به ارتفاع ۲۶۱۰متر ...
بوار bevaar ۱گریه کن ۲ببار
بخد beKhed ۱بیخود ۲عبث
تمون بکنی temoon bakeni دریده – بی شرم – گردن افتاده
مئر moar مار
سفال به سر sefaal be sar ساختمان با پوشش سفالی
تل ماک tale maak شیری که در دو سه روز اول پس از زاییدن دوشیده شود
پلی بزئن pali bazoen ۱به پهلو افتادن – غلت زدن ۲واژگون کردن
قرچ ghorch صدای کشیده شدن ریسمان یا سایش دو چوب خشک برهم
سر لتیر sar latir مرتعی در حومه ی نوشهر
پشامه بیته pashaame beyte کسی که در اثر بیماری بدنش آماس کرده باشد
سربمئن sar bemoen ۱به سر آمدن ۲به حریم دیگران تجاوز کردن ۳سرریز کردن مایعات ...
مندل mandol ۱آبگیر – حوضچه ی طبیعی ۲نقطه ای از بلندی نی که آب از شکاف ...
تیپلک tiplek کم و اندک
چکه chekke مغز گردو یا سیر یا هر چیز مانند آن
یه وخت ya vaKht یک زمان – یک وقت
خانه بن Khaane ben ۱حیاط –جلوی خانه ۲فضای بعد از حیاط خانه – خارج از محدوده ...
قاد قاد ghaad ghaad ۱صدای مرغ بعد از تخم گذاشتن ۲قرقر قرقر کردن
لشر زمی lash zami زمین باتلاقی
سگ کورماز sag koormaaz مگسی شبیه خرمگس ولی کوچکتر از آن
اسپه – پول espe pool پول نقره ای – مسکوکات نقره ای
سامان saamaan قلعه ای تاریخی در چلاو آملاز این قلعه و جای آن آگاهی چندانی ...
کتا نوروز ketaa noorooz کتا+نوروز نوروز کوتاه و تکه ای است سازی مربوط به لـله وا ...
هپکل hapkal ابیا پرنده ای است
توره هکاردن toore hekaarden ۱باد کردن – و جلو آمدن ۲به دیوانگی کشاندن
اوچش oochchesh تاول ریز که مدام خارش کند
تج هاکردن tej haakerden تیز کردن
رز هاکردن rez haakerden ۱ریز کردن – خورد کردن ۲شکستن
زنجی zenji سیب زمینی بزرگ و سالم
کپه kope ۱ظرف چوبی جای برنج ۲آدم قدکوتاه ۳راهرو – ایوان
تغاب teghaab ۱عجله و شتاب ۲کوشش همراه با جدیت ۳تعقیب کردن
اشلک ashlak نوعی درخت با برگهایی شبیه درخت تبریزی
کن سر kanne sar دره ای در کلاردشت واقع در منطقه ی عباس آباد
دو بی doo bay ۱بدو ۲امر دویدن
سیاچو siyaa choo نام گیاهی است
پیتاله pitaale
هرزه – لو harze lo سگی که بی دلیل پارس کند
اچین – بچین achin bechin از انواع بازی هایی بومی که تنها جنبه ی سرگرمی دارد
چله مار chele maar زن زائو در چهل روز اول پس از زایمان

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۹۳۲
mod_vvisit_counterديروز۲۳۷۰
mod_vvisit_counterاين هفته۹۳۲
mod_vvisit_counterاين ماه۲۸۴۸۵
mod_vvisit_counterجمع۱۱۵۹۹۱۵۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني