مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
گوک بولی gook booli ۱آماده کردن گل،آب و کاه برای اندود کردن ۲کشیدن اشیا یا افراد ...
لج هاکردن laj haakordan ۱لج کردن ۲بیماری مسری
شال خانه shaal Khaane گیاهی شبیه سبی زمینی
تخت و تیار taKht o tiyaar ۱با فراغ خاطر در جایی لم دادن و نشستن ۲آماده
برجی – برجی barji barji ۱برجستگی های کوچک و دان دان ۲پستی و بلندی و چاله چوله ۳زگیل ...
باقایده baaghaayde به جا – به اندازه – درست
شنگ shang ۱گیاهی از تیره ی مرکبات که علفی و دارای برگ های متناوب استچون ...
زنج zenj ۱بیماری گر ۲حفره ی موجود در درخت و صخره ها که مورد استفاده ...
جاهل jaahel جوان بی تجربه – نادان
بازی – بازی baazi baazi ۱به شوخی ۲از سر تفنن ۳غذا از سر بی میلی خوردن
رشتاک roshtaak شاخه ی نورسته
تتو toto ۱آویزان ۲تاب
لاره laare ۱جای سبز و خرم ۲نامی برای زنان
تیتال هاکردن titaal haakerdan ۱مسخره کردن ۲با زبان چرب و نرم کسی را فریفتن
کلاستی kelaasti سفال شکسته
سر آیتن saraaytan آغاز شدن – شروع کردن
ترنه واش tarne vaash علف تازه
بت کنییه batkoniye گاو اخته گاوی که برای از میان بردن نرینگی آن از شویی کوبیدن ...
تو tow ۱ورم – آماس ۲سوزش
هم تاچه ham taache ۱هم ردیف – هم شأن ۲هم زور
شب گز shab gaz حشره ای هم چون غریب گز که خون انسان را می مکد و فرهنگ نظام ...
چطی cheti چگونه
تیر کله tir kale از توابع کالج نوشهر
یتا دیگه yettaa dige یکی دیگر
لاپ بدائن laap bedaaen ۱چند نیمه ساختن – بریدن ۲کاری را به سرعت تمام کردن
بزکل beze kal جای پای بز
دل دکتن del daketen نظر کسی را جلب کردن
ترنج terenj درختچه ای بوته ای و خاردا،دارای میوه ی گرد که نرسیده ی آن ...
پل pal ۱آغل – جای گاه گوسفندان ۲شیروانی خانه ۳بوته ۴آسایش گاه ...
بتاجنیین betaajenniyan ۱تاختن – تازاندن ۲به هم کوبیدن
سفیدو sefidoo ۱از روستاهای کوهسار فندرسک استارآباد ۲سفید آب – گرد سفیدی ...
بکوته bakoote چهارپای اخته شده
سبرون sabroon نام آبادی از دهستان فیروزجاه بابل
برمه – چش – بین berme chesh bayyan آماده گریه شدن
های و هوی haay o hooy شلوغی و سر و صدای زیاد
موشک تش هدائن mooshek tash hedaaen تش پیش هدائن
چو خر choo khar ۱سوداگر چوب ۲چوب بلندی که پا را روی شاخک آن قرار داده و برای ...
هاشو haashoo ابزاری مربوط به آسیاب آبی
شنده شنده shende shende جیغ زدن – فریاد متوالی
چارمی chaaromi چهارم – نفر چهارم – چهارمی – چهارمین
پشم سوت pashme soot بوی سوختن نمد
بخوشتن baKhooshten ۱خشکیدن ۲لک دار شدن – لک زدن
واش جار vaash jaar مزرعه ای که در آن علوفه می کارند
سیاشکر siyaa shaker نی شکر
آهی رو aahi roo نهری که از رودخانه هراز آمل منشعب می شود
کهول kohool فاصله میان کمر و ران و پشت لگن خاصره
وسته veste برای – متعلق به
باغو baaghoo روستایی در حوزه ی شهرستان کردکوی
کوم تلا koom telaa بالای بام خانه های کومه ای
شفتالو sheftaaloo هلو

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۶۰۲
mod_vvisit_counterديروز۸۱۶۹
mod_vvisit_counterاين هفته۲۶۰۲
mod_vvisit_counterاين ماه۱۲۴۰۵۰
mod_vvisit_counterجمع۱۵۸۰۴۴۸۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني